Umiejętności społeczne – pakiet 6 lekcji dla ucznia ze spektrum autyzmu uczęszczającego do szkoły masowej – 6 zł

Opata jednorazowa – 6 zł otwiera dostęp do treści pakietu bez ograniczeń czasowych.