Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z przykładowym scenariuszem zajęć dla ucznia słabowidzącego z zespołem Aspergera

Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z przykładowym scenariuszem zajęć Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiemna pierwszy etap kształcenia Imię i nazwisko ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną: ……………. ……….Data i miejsce urodzenia …………………………………. Diagnoza funkcjonalna na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia …………r. Nr ………………: słabe widzenie (diagnoza lekarska- … Czytaj dalej Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z przykładowym scenariuszem zajęć dla ucznia słabowidzącego z zespołem Aspergera