Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisania

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI PISANIA Co i jak robić , aby dobrze przygotować dziecko do pisania? Profesor A.I. Brzezińska wyróżnia trzy aspekty gotowości do nauki pisania:• gotowość psychomotoryczna – warunkuje opanowanie techniki pisania, polegająca na kształtowaniu u dzieci umiejętności i sprawności potrzebnych do jej opanowania.• gotowość emocjonalno – motywacyjna – istotą tego jest zrozumienie … Czytaj dalej Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisania