Rozwijanie inteligencji myślenia

Uczniowie z dysleksją często spędzają dużo czasu na tak podstawowej czynności, jaką jest dekodowanie słów. Może to być dla nich bardzo zniechęcające, ponieważ najczęściej odbywa się kosztem bardziej zaawansowanych umiejętności związanych z uczniem i myśleniem. Należy podkreślić, że dysleksja jest często zaburzeniem współwystępującym w autyzmie i innych pokrewnych zaburzeniach #dysleksja#za#asd#autyzmipokrewne#IPET#rewalidacja#zajęcia#szkoła#wspomaganie Należy pamiętać, że chociaż uczniowie … Czytaj dalej Rozwijanie inteligencji myślenia