Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk… autyzm

Rodzaj zajęć: indywidualne #autyzm#za#asdipokrewne#IPET#rewalidacja#wczesnewspomaganie#szkoła#gabinet Czas trwania: 45 minut. Cele zajęć: Samodzielne witanie i żegnanie się.Wyrównywanie nadreaktywności na bodźce w obrębie dłoni oraz palców.Naśladowanie dwuelementowych sekwencji ruchowych w obrębie dużej motoryki.Identyfikacja dźwięku z najbliższego otoczenia z obrazem, jego nazwanie.Rozwijanie naśladownictwa konstrukcyjnego.Rozwijanie mowy czynnej. Metody: pokazowa,instrukcja słowna,ćwiczeń praktycznych. Formy: indywidualna. Środki dydaktyczne: zdjęcia, etykiety z imionami, pudło … Czytaj dalej Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk… autyzm