Przeskocz do treści

Kategoria: Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - symptomy i wskazówki 0

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki

Wskazówki do pracy z uczniem Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej uczestniczy w zajęciach z klasą, realizując kształcenie na podstawie IPET. Organizacja jego […]