Percepcja i pamięć wzrokowa i słuchowa scenariusze zabawy rewalidacja

 1. Zajęcia usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową
 2. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
 3. Zacznij od relaksu – Metody relaksacji wpływające na wzrok
 4. Program Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 5. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 6. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne
 7. Duże, małe – stałość spostrzegania
 8. Ćwiczenia wyrabiające poczucie tempa – scenariusze zabaw
 9. Kolorowe rytmy – zabawy muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa
 10. Spostrzeganie kształtu i tła – percepcja wzrokowa
 11. Ułóż układankę – percepcja i pamięć wzrokowa
 12. Spostrzeganie figury i tła – rewalidacja, ćwiczenia
 13. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 14. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja, niepełnosprawność intelektualna
 15. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 16. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej przykładowe scenariusze zajęc rewalidacyjnych
 17. Dźwięki, ptaki, owady – zabawa sensoryczna SI
 18. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 19. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej
 20. Ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza, synteza, pamięć – ASD
 21. Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programu M. Frostig, D. Horne
 22. Ćwiczenia percepcji słuchowej ASD
 23. Przykładowy schemat wprowadzania litery – nauka pisania
 24. Ćwiczenia rozwijające ruchomość gałek ocznych
Reklamy