Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce .

 1. Sklep obuwniczy – zabawa dla dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 3. Ćwiczenia sprawności manualnej – zajęcia rewalidacyjne
 4. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 5. Wiosenne porządki – scenariusze zajęć sensorycznych – rewalidacyjnych
 6. Dzień Marchewki – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 7. Czynności i przedmioty – ćwiczenia językowe – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 8. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 9. Zajęcia rewalidacyjne na Dzień Bałwana
 10. Zabawy z Panią Zimą – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 11. Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 12. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 13. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 14. Lekcja 1 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 15. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja – niepełnosprawność intelektualna
 16. Lekcja 2 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 17. Sensoryczno-motoryczne zabawy świąteczne
 18. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 19. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 20. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 21. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 22. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 23. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 24. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 25. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 26. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 27. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 28. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 29. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 30. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 31. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 32. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 33. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 34. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 35. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 36. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 37. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 38. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 39. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 40. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 41. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 42. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 43. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 44. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 45. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 46. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 47. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 48. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 49. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 50. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 51. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 52. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 53. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 54. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 55. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 56. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 57. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 58. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 59. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 60. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 61. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 62. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 63. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 64. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 65. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 66. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 67. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 68. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 69. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 70. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 71. IPET – autyzm, przedszkole
 72. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 73. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 74. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 75. Wzór IPET
 76. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 77. IPET – autystyczny uczeń
 78. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 79. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 80. IPET – przykładowy wzór
 81. IPET – Zespoły
 82. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 83. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 84. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 85. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 86. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 87. Chodzenie na palcach
 88. Autyzm – plan dnia
 89. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 90. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 91. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 92. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 93. ASD – przypomnienia wizualne
 94. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 95. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 96. Autyzm – współpraca w ławce
 97. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 98. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 99. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 100. Motoryka duża i mała – kompensacja
 101. IPET – autystyczny przedszkolak
 102. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 103. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 104. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 105. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 106. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 107. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 108. Autyzm – negocjacje
 109. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 110. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 111. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 112. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 113. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 114. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 115. Przerwy w nauce
 116. Tworzenie związków wyrazowych
 117. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 118. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 119. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 120. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 121. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 122. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 123. Ramowy Plan IPET
 124. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 125. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 126. Zabawa Mój dzień
 127. Ucz jak zadawać pytania
 128. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 129. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 130. Wzory z paciorków – kopiowanie
 131. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 132. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 133. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 134. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 135. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 136. Techniki parateatralne, drama
 137. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 138. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 139. Celowe ignorowanie – interwencje
 140. Rozwijanie inteligencji myślenia
 141. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 142. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 143. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 144. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 145. Wspierający dotyk
 146. Czytanie na przemian w parach
 147. System zadań – narzędzie
 148. Systemy żetonowe
 149. Utrwalanie wiadomości
 150. Porządkowanie nowych informacji
 151. Nawlekanie rurek – schemat*
 152. Strategia pracuję dla…
 153. Technika świateł drogowych
 154. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 155. Tabelka krok po kroku*
 156. Harmonogram – wzmocnienia*
 157. #przypominajki obrazkowe*
 158. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Zakładki:

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #historyjka #intelektualna #IPET #komunikacja #koordynacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #terapiaręki #uczeń #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #za #zabawa #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia