Reklamy
 1. Oddech, relaks – zabawy mindfulness dla dzieci
 2. Związek ciała i umysłu – techniki mindfulness dla dzieci – zajęcia
 3. Jak praktyki kontemplacyjne wspierają komunikację i relacje?
 4. Lagom – szwedzka sztuka życia
 5. Rozluźnienie, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 6. Zabawy ruchowe rozwijające uwagę
 7. Uwaga, uważność, mindfulness – w szkole i w przedszkolu – zajęcia, ćwiczenia, zabawy
 8. Skupianie się i niepodzielność uwagi – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 9. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne
 10. Scenariusze warsztatów łączących mindfullnes (uważność), dramę, SI, porozumienie bez przemocy
 11. Dzielenie uwagi w autyzmie
 12. Trening uważności – obserwacja
 13. Pamięć wzrokowa – scenariusze zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
 14. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
 15. Muzyczne obręcze – scenariusz zabawy sensorycznej, autyzm