Części mowy

WILQ Piątek, 6.11. 2015 Wracając ze szkoły powtarzamy ze Staśkiem części mowy. – Stasiek, powtórz ostatni raz i mamy w weekend luz. – Rzeczownik, czasownik, przymiotnik, pierdziownik… i liczebnik. – Dobrze, to na jakie pytanie odpowiada pierdziownik? – Piotrek będzie wiedział…