Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł

Pakiet zawiera scenariusze zajęć i historyjki społeczne:

 1. Odmawianie – instrukcja
 2. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie
 3. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 4. Kontakt wzrokowy
 5. Jak wyjść do toalety w trakcie lekcji?
 6. Serce – mowa gestów

6 lekcji za 6 zł – opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Umiejętności społeczne – pakiet 6 lekcji dla ucznia ze spektrum autyzmu uczęszczającego do szkoły masowej – 6 zł

Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, zabaw, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z podobnymi problemami społecznymi i zaburzeniami pokrewnymi.

Reklamy

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 2. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 3. Trening uważności – obserwacja
 4. Pakiet: Umiejętności społeczne dala ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł
 5. Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 6. Działanie w grupie – akceptacja, partnerstwo, normy – scenariusz zajęć
 7. Współpraca się opłaca – scenariusz zajęć
 8. Współpracować znaczy pracować razem – scenariusz zajęć
 9. Ułamki dziesiętne w życiu codziennym – zajęcia rewalidacyjne
 10. Pejzaż zimowy – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 11. Autyzm – gazeta oknem na świat
 12. Podejmowanie działań i ich skutki – scenariusz zajęć
 13. Prezenty – scenariusz zajęć ASD
 14. Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole
 15. Planowanie pracy w zespole, ASD – umiejętności społeczne
 16. Mamy swoje zasady – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 17. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 18. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 19. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 20. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 21. Jedzenie przy stole – autyzm
 22. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 23. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 24. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 25. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 26. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 27. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 28. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 29. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 30. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 31. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 32. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 33. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 34. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 35. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 36. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 37. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 38. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 39. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 40. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 41. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 42. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 43. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 44. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 45. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 46. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 47. Umiejętności społeczne w szkole
 48. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 49. Serce – mowa gestów
 50. Kolejność czynności – zabawa
 51. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 52. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 53. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 54. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 55. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 56. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 57. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 58. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 59. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 60. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 61. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 62. Autyzm – współpraca w ławce
 63. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 64. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne*
 65. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 66. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne*
 67. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 68. Autyzm – zabawy w parach
 69. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 70. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 71. Asertywność – scenariusz zajęć
 72. Cztery ściany 
 73. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 74. Proszenie o pomoc 
 75. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 76. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 77. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 78. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 79. Taktowny gość
 80. Porządek na biurku – organizacja
 81. Organizacja czasu
 82. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 83. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 84. Kalendarz – historyjka społeczna*
 85. Odmawianie – instrukcja
 86. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 87. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 88. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna*
 89. Konstruktywne polecenia
 90. Rodzinka – zabawa w udawanie*
 91. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 92. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 93. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 94. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 95. Włączanie się do rozmowy – schemat
 96. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 97. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 98. Cierpliwość – ściąga/kartka
 99. Przenoszenie myśli na papier
 100. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 101. #sposoby na perseweracje w szkole*
 102. Kiedy dziecko myli ubrania*
 103. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie*
 104. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 105. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 106. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 107. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 108. cisk dłoni 
 109. Przedstawianie się – ściąga
 110. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 111. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 112. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 113. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja*
 114. Napady agresji – plan
 115. Technika „Opowiadanie życia”
 116. Memo – scenariusz zajęć

*sylwiaiwan.com