Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, zabaw, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z podobnymi problemami społecznymi i zaburzeniami pokrewnymi.

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Współpraca się opłaca – scenariusz zajęć
 2. Współpracować znaczy pracować razem – scenariusz zajęć
 3. Ułamki dziesiętne w życiu codziennym – zajęcia rewalidacyjne
 4. Pejzaż zimowy – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 5. Autyzm – gazeta oknem na świat
 6. Podejmowanie działań i ich skutki – scenariusz zajęć
 7. Prezenty – scenariusz zajęć ASD
 8. Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole
 9. Planowanie pracy w zespole, ASD – umiejętności społeczne
 10. Mamy swoje zasady – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 11. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 12. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 13. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 14. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 15. Jedzenie przy stole – autyzm
 16. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 17. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 18. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 19. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 20. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 21. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 22. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 23. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 24. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 25. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 26. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 27. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 28. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 29. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 30. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 31. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 32. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 33. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 34. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 35. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 36. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 37. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 38. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 39. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 40. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 41. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 42. Umiejętności społeczne w szkole
 43. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 44. Serce – mowa gestów
 45. Kolejność czynności – zabawa
 46. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 47. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 48. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 49. Odpowiedzialność podczas rozmów w sieci – historyjka społeczna
 50. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 51. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 52. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 53. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 54. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 55. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 56. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 57. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 58. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 59. Autyzm – współpraca w ławce
 60. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 61. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne
 62. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 63. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne
 64. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 65. Autyzm – zabawy w parach
 66. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 67. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 68. Asertywność – scenariusz zajęć
 69. Cztery ściany 
 70. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 71. Proszenie o pomoc 
 72. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 73. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 74. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 75. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 76. Taktowny gość
 77. Porządek na biurku – organizacja
 78. Organizacja czasu
 79. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 80. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 81. Kalendarz – historyjka społeczna
 82. Odmawianie – instrukcja
 83. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 84. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 85. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna
 86. Konstruktywne polecenia
 87. Rodzinka – zabawa w udawanie
 88. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 89. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 90. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 91. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 92. Włączanie się do rozmowy – schemat
 93. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 94. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 95. Cierpliwość – ściąga/kartka
 96. Przenoszenie myśli na papier
 97. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 98. #sposoby na perseweracje w szkole
 99. Kiedy dziecko myli ubrania
 100. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie
 101. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 102. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 103. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 104. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 105. cisk dłoni 
 106. Przedstawianie się – ściąga
 107. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 108. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 109. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 110. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja
 111. Napady agresji – plan
 112. Technika „Opowiadanie życia”
 113. Memo – scenariusz zajęć