Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, zabaw, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z podobnymi problemami społecznymi i zaburzeniami pokrewnymi.

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 2. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 3. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 4. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 5. Jedzenie przy stole – autyzm
 6. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 7. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 8. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 9. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 10. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 11. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 12. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 13. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 14. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 15. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 16. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 17. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 18. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 19. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 20. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 21. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 22. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 23. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 24. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 25. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 26. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 27. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 28. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 29. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 30. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 31. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 32. Umiejętności społeczne w szkole
 33. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 34. Serce – mowa gestów
 35. Rodzinka – zabawa w udawanie
 36. Kolejność czynności – zabawa
 37. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 38. Pomaganie innym
 39. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 40. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 41. Odpowiedzialność podczas rozmów w sieci – historyjka społeczna
 42. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 43. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 44. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 45. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 46. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 47. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 48. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 49. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 50. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 51. Autyzm – współpraca w ławce
 52. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 53. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne
 54. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 55. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne
 56. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 57. Autyzm – zabawy w parach
 58. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 59. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 60. Asertywność – scenariusz zajęć
 61. Cztery ściany 
 62. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 63. Proszenie o pomoc 
 64. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 65. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 66. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 67. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 68. Taktowny gość
 69. Porządek na biurku – organizacja
 70. Organizacja czasu
 71. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 72. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 73. Kalendarz – historyjka społeczna
 74. Odmawianie – instrukcja
 75. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 76. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 77. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna
 78. Konstruktywne polecenia
 79. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 80. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 81. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 82. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 83. Włączanie się do rozmowy – schemat
 84. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 85. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 86. Cierpliwość – ściąga/kartka
 87. Przenoszenie myśli na papier
 88. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 89. #sposoby na perseweracje w szkole
 90. Kiedy dziecko myli ubrania
 91. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie
 92. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 93. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 94. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 95. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 96. Uścisk dłoni 
 97. Przedstawianie się – ściąga
 98. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 99. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 100. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 101. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja
 102. Napady agresji – plan
 103. Technika „Opowiadanie życia”
 104. Memo – scenariusz zajęć