Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł

Pakiet zawiera scenariusze zajęć i historyjki społeczne:

 1. Odmawianie – instrukcja
 2. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie
 3. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 4. Kontakt wzrokowy
 5. Jak wyjść do toalety w trakcie lekcji?
 6. Serce – mowa gestów

6 lekcji za 6 zł – opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Umiejętności społeczne – pakiet 6 lekcji dla ucznia ze spektrum autyzmu uczęszczającego do szkoły masowej – 6 zł

Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, zabaw, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z podobnymi problemami społecznymi i zaburzeniami pokrewnymi.

Reklamy

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Programy, które uczą rówieśników o różnicach
 2. Trening umiejętności społecznych
 3. Umiejętności społeczne potrzebne w szkole
 4. Przyjaźń – umiejętności społeczne dziecka
 5. Współpraca – plan działania – ASD i niepełnosprawność intelektualna
 6. Dalej, wiewiórko! Radzenie sobie ze złością, scenariusz zabawy społecznej
 7. Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII
 8. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 9. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 10. Trening uważności – obserwacja
 11. Pakiet: Umiejętności społeczne dala ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł
 12. Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 13. Działanie w grupie – akceptacja, partnerstwo, normy – scenariusz zajęć
 14. Współpraca się opłaca – scenariusz zajęć
 15. Współpracować znaczy pracować razem – scenariusz zajęć
 16. Ułamki dziesiętne w życiu codziennym – zajęcia rewalidacyjne
 17. Pejzaż zimowy – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 18. Autyzm – gazeta oknem na świat
 19. Podejmowanie działań i ich skutki – scenariusz zajęć
 20. Prezenty – scenariusz zajęć ASD
 21. Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole
 22. Planowanie pracy w zespole, ASD – umiejętności społeczne
 23. Mamy swoje zasady – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 24. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 25. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 26. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 27. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 28. Jedzenie przy stole – autyzm
 29. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 30. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 31. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 32. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 33. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 34. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 35. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 36. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 37. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 38. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 39. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 40. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 41. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 42. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 43. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 44. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 45. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 46. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 47. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 48. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 49. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 50. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 51. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 52. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 53. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 54. Umiejętności społeczne w szkole
 55. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 56. Serce – mowa gestów
 57. Kolejność czynności – zabawa
 58. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 59. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 60. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 61. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 62. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 63. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 64. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 65. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 66. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 67. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 68. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 69. Autyzm – współpraca w ławce
 70. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 71. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne*
 72. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 73. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne*
 74. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 75. Autyzm – zabawy w parach
 76. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 77. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 78. Asertywność – scenariusz zajęć
 79. Cztery ściany 
 80. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 81. Proszenie o pomoc 
 82. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 83. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 84. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 85. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 86. Taktowny gość
 87. Porządek na biurku – organizacja
 88. Organizacja czasu
 89. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 90. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 91. Kalendarz – historyjka społeczna*
 92. Odmawianie – instrukcja
 93. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 94. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 95. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna*
 96. Konstruktywne polecenia
 97. Rodzinka – zabawa w udawanie*
 98. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 99. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 100. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 101. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 102. Włączanie się do rozmowy – schemat
 103. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 104. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 105. Cierpliwość – ściąga/kartka
 106. Przenoszenie myśli na papier
 107. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 108. #sposoby na perseweracje w szkole*
 109. Kiedy dziecko myli ubrania*
 110. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie*
 111. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 112. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 113. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 114. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 115. cisk dłoni 
 116. Przedstawianie się – ściąga
 117. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 118. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 119. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 120. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja*
 121. Napady agresji – plan
 122. Technika „Opowiadanie życia”
 123. Memo – scenariusz zajęć

*sylwiaiwan.com