Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier i zabaw oraz historyjek społecznych objaśniających otaczającą rzeczywistość. Zakładka w rozbudowie…

ZAKŁADKI:

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 2. Jedzenie przy stole – autyzm
 3. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 4. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 5. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 6. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 7. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 8. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 9. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 10. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 11. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 12. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 13. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 14. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 15. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 16. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 17. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 18. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 19. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 20. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 21. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 22. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 23. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 24. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 25. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 26. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 27. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 28. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 29. Umiejętności społeczne w szkole
 30. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 31. Serce – mowa gestów
 32. Rodzinka – zabawa w udawanie
 33. Kolejność czynności – zabawa
 34. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 35. Pomaganie innym
 36. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 37. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 38. Odpowiedzialność podczas rozmów w sieci – historyjka społeczna
 39. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 40. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 41. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 42. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 43. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 44. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 45. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 46. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 47. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 48. Autyzm – współpraca w ławce
 49. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 50. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne
 51. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 52. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne
 53. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 54. Autyzm – zabawy w parach
 55. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 56. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 57. Asertywność – scenariusz zajęć
 58. Cztery ściany 
 59. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 60. Proszenie o pomoc 
 61. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 62. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 63. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 64. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 65. Taktowny gość
 66. Porządek na biurku – organizacja
 67. Organizacja czasu
 68. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 69. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 70. Kalendarz – historyjka społeczna
 71. Odmawianie – instrukcja
 72. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 73. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 74. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna
 75. Konstruktywne polecenia
 76. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 77. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 78. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 79. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 80. Włączanie się do rozmowy – schemat
 81. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 82. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 83. Cierpliwość – ściąga/kartka
 84. Przenoszenie myśli na papier
 85. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 86. #sposoby na perseweracje w szkole
 87. Kiedy dziecko myli ubrania
 88. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie
 89. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 90. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 91. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 92. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 93. Uścisk dłoni 
 94. Przedstawianie się – ściąga
 95. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 96. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 97. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 98. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja
 99. Napady agresji – plan
 100. Technika „Opowiadanie życia”
 101. Memo – scenariusz zajęć