Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, zabaw, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z podobnymi problemami społecznymi i zaburzeniami pokrewnymi.

Reklamy

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Poczucie winy, strach – lekcje dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Strategie na wejście – Spotkania towarzyskie w spektrum autyzmu
 3. Poznanie siebie i integracja grupy – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 4. Pierwsze dni w szkole ucznia ze spektrum autyzmu
 5. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – samoocena
 6. Sprawna organizacja na co dzień – trening umiejętności społecznych
 7. Programy, które uczą rówieśników o różnicach
 8. Trening umiejętności społecznych
 9. Umiejętności społeczne potrzebne w szkole
 10. Przyjaźń – umiejętności społeczne dziecka
 11. Współpraca – plan działania – ASD i niepełnosprawność intelektualna
 12. Dalej, wiewiórko! Radzenie sobie ze złością, scenariusz zabawy społecznej
 13. Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII
 14. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 15. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 16. Trening uważności – obserwacja
 17. Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 18. Działanie w grupie – akceptacja, partnerstwo, normy – scenariusz zajęć
 19. Współpraca się opłaca – scenariusz zajęć
 20. Współpracować znaczy pracować razem – scenariusz zajęć
 21. Ułamki dziesiętne w życiu codziennym – zajęcia rewalidacyjne
 22. Pejzaż zimowy – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 23. Autyzm – gazeta oknem na świat
 24. Podejmowanie działań i ich skutki – scenariusz zajęć
 25. Prezenty – scenariusz zajęć ASD
 26. Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole
 27. Planowanie pracy w zespole, ASD – umiejętności społeczne
 28. Mamy swoje zasady – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 29. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 30. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 31. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 32. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 33. Jedzenie przy stole – autyzm
 34. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 35. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 36. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 37. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 38. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 39. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 40. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 41. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 42. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 43. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 44. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 45. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 46. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 47. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 48. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 49. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 50. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 51. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 52. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 53. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 54. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 55. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 56. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 57. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 58. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 59. Umiejętności społeczne w szkole
 60. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 61. Serce – mowa gestów
 62. Kolejność czynności – zabawa
 63. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 64. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 65. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 66. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 67. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 68. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 69. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 70. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 71. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 72. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 73. Autyzm – współpraca w ławce
 74. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 75. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne*
 76. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 77. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne*
 78. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 79. Autyzm – zabawy w parach
 80. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 81. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 82. Asertywność – scenariusz zajęć
 83. Cztery ściany 
 84. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 85. Proszenie o pomoc 
 86. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 87. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 88. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 89. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 90. Taktowny gość
 91. Porządek na biurku – organizacja
 92. Organizacja czasu
 93. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 94. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 95. Kalendarz – historyjka społeczna*
 96. Odmawianie – instrukcja
 97. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 98. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 99. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna*
 100. Konstruktywne polecenia
 101. Rodzinka – zabawa w udawanie*
 102. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 103. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 104. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 105. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 106. Włączanie się do rozmowy – schemat
 107. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 108. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 109. Cierpliwość – ściąga/kartka
 110. Przenoszenie myśli na papier
 111. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 112. #sposoby na perseweracje w szkole*
 113. Kiedy dziecko myli ubrania*
 114. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie*
 115. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 116. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 117. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 118. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 119. cisk dłoni 
 120. Przedstawianie się – ściąga
 121. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 122. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 123. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 124. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja*
 125. Napady agresji – plan
 126. Technika „Opowiadanie życia”
 127. Memo – scenariusz zajęć

*sylwiaiwan.com