Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł

Pakiet zawiera scenariusze zajęć i historyjki społeczne:

 1. Odmawianie – instrukcja
 2. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie
 3. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 4. Kontakt wzrokowy
 5. Jak wyjść do toalety w trakcie lekcji?
 6. Serce – mowa gestów

6 lekcji za 6 zł – opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Umiejętności społeczne – pakiet 6 lekcji dla ucznia ze spektrum autyzmu uczęszczającego do szkoły masowej – 6 zł

Zakładka dotyczy programów, ćwiczeń, scenariuszy, zabaw, instrukcji, planów zajęć, zadań, gier rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z podobnymi problemami społecznymi i zaburzeniami pokrewnymi.

Reklamy

TEMATY/PROGRAMY/ZAJĘCIA/SCHEMATY/ĆWICZENIA/LEKCJE/ZABAWY:

 1. Poznanie siebie i integracja grupy – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 2. Pierwsze dni w szkole ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – samoocena
 4. Sprawna organizacja na co dzień – trening umiejętności społecznych
 5. Programy, które uczą rówieśników o różnicach
 6. Trening umiejętności społecznych
 7. Umiejętności społeczne potrzebne w szkole
 8. Przyjaźń – umiejętności społeczne dziecka
 9. Współpraca – plan działania – ASD i niepełnosprawność intelektualna
 10. Dalej, wiewiórko! Radzenie sobie ze złością, scenariusz zabawy społecznej
 11. Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII
 12. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 13. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 14. Trening uważności – obserwacja
 15. Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 16. Działanie w grupie – akceptacja, partnerstwo, normy – scenariusz zajęć
 17. Współpraca się opłaca – scenariusz zajęć
 18. Współpracować znaczy pracować razem – scenariusz zajęć
 19. Ułamki dziesiętne w życiu codziennym – zajęcia rewalidacyjne
 20. Pejzaż zimowy – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 21. Autyzm – gazeta oknem na świat
 22. Podejmowanie działań i ich skutki – scenariusz zajęć
 23. Prezenty – scenariusz zajęć ASD
 24. Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole
 25. Planowanie pracy w zespole, ASD – umiejętności społeczne
 26. Mamy swoje zasady – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 27. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 28. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 29. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 30. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 31. Jedzenie przy stole – autyzm
 32. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 33. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 34. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 35. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 36. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 37. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 38. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 39. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 40. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 41. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 42. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 43. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 44. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 45. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 46. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 47. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 48. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 49. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 50. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 51. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 52. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 53. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 54. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 55. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 56. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 57. Umiejętności społeczne w szkole
 58. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 59. Serce – mowa gestów
 60. Kolejność czynności – zabawa
 61. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 62. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 63. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 64. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 65. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 66. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 67. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 68. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 69. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 70. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 71. Autyzm – współpraca w ławce
 72. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 73. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne*
 74. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 75. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne*
 76. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 77. Autyzm – zabawy w parach
 78. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 79. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 80. Asertywność – scenariusz zajęć
 81. Cztery ściany 
 82. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 83. Proszenie o pomoc 
 84. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 85. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 86. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 87. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 88. Taktowny gość
 89. Porządek na biurku – organizacja
 90. Organizacja czasu
 91. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 92. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 93. Kalendarz – historyjka społeczna*
 94. Odmawianie – instrukcja
 95. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 96. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 97. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna*
 98. Konstruktywne polecenia
 99. Rodzinka – zabawa w udawanie*
 100. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 101. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 102. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 103. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 104. Włączanie się do rozmowy – schemat
 105. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 106. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 107. Cierpliwość – ściąga/kartka
 108. Przenoszenie myśli na papier
 109. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 110. #sposoby na perseweracje w szkole*
 111. Kiedy dziecko myli ubrania*
 112. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie*
 113. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 114. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 115. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 116. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 117. cisk dłoni 
 118. Przedstawianie się – ściąga
 119. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 120. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 121. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 122. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja*
 123. Napady agresji – plan
 124. Technika „Opowiadanie życia”
 125. Memo – scenariusz zajęć

*sylwiaiwan.com