W zakładce EMOCJE znajdą się scenariusze zabaw, zajęć, lekcji, plany, schematy, instrukcje związane z rozpoznawaniem, nauką i wyciszaniem emocji.

ZAKŁADKI:

TRUDNE ZACHOWANIA

ĆWICZENIA/ZABAWY: