Reklamy

ZAKŁADKI:

TRUDNE ZACHOWANIA

ĆWICZENIA/ZABAWY:

 1. Oswoić smutek – zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Baw się z nami emocjami – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych w grupie przedszkolnej
 3. Emocje i relacje społeczne – scenariusze zajęć
 4. Czy można kogoś kochać za to, że jest? – Historyjka społeczna
 5. Frustracja, stres – lekcja o emocjach z wykorzystaniem technik mindfulness
 6. Rozluźnienie, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 7. Jak radzić sobie ze złością? – scenariusze zajęć, ćwiczenia, karty pracy
 8. Umiejętności społeczno-emocjonalne – scenariusze zajęć
 9. Myślę pozytywnie – zajęcia z pozytywnego myślenia
 10. Czym właściwie jest radość? Arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 11. Poczucie winy, strach – lekcje dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 12. Lekcja o zazdrości
 13. Dobroczynne działanie sztuki – praca z emocjami
 14. Jak się stresować i nie zachorować. Odporność dziecka na frustracje – bakterie na pomoc
 15. Metoda Self-Reg – samoregulacja dziecka
 16. Ja i moja zazdrość – zajęcia terapeutyczne dla 6 – 7 latków
 17. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych – poznajemy i nazywamy uczucia
 18. Program edukacji społeczno-emocjonalnej dla pięciolatków
 19. Pakiet zajęć „Emocje” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu – 7 zł. Opłata jednorazowa
 20. Strategie regulowania emocji
 21. Jestem balonikiem – radzenie sobie ze stresem, scenariusz zabawy grupowej
 22. Entuzjazm – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 23. Moje emocje – pakiet lekcji dla ucznia z autyzmem – 8zł
 24. Miłość – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 25. Wstręt – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 26. Smutek – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 27. Poczucie własnej wartości – scenariusz zajęć profilaktyczno – wychowawczych
 28. Nieśmiałość i onieśmielenie – zajęcia i arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 29. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 30. Uważność, czyli mindfulness – pomoc emocjonalna
 31. Emocje – scenariusze zajęć, ASD
 32. Życzliwość – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 33. Dobrostan – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 34. Potrafię nazwać i rozpoznać uczucia – scenariusz zajęć, autyzm
 35. Po co odczuwać i wyrażać wdzięczność? – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 36. Teoria umysłu i empatia w spektrum autyzmu
 37. Emocje – scenariusz zajęć
 38. Odczuwanie niepokoju, autyzm – historyjka społeczna
 39. Wdzięczność – historyjka społeczna
 40. Kolorowy świat emocji – program socjoterapeutyczny
 41. Wiem, co czuję – emocje, scenariusz zajęć
 42. Uczucia – historyjka społeczna
 43. Uczucia – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje społeczne
 44. Nasze emocje – scenariusz zajęć rewalidacyjnych – ASD
 45. Schemat radzenia sobie z wykluczeniem
 46. Nawiązywanie kontaktów społeczno – emocjonalnych, konspekt
 47. Emocje – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera
 48. Emocje – rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, mimicznych
 49. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem, złość
 50. Emocje – zespół Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 51. Dorysuj twarze, wybierz emocje
 52. Laurki na Dzień Matki – pomysły, kolorowanki, szablony
 53. Rozpoznawanie emocji – ASD
 54. Drama – rewalidacja, spektrum autyzmu
 55. Uczucia i emocje – scenariusz zajęć
 56. Dzień Życzliwości – scenariusz lekcji
 57. Schemat rozpoznawania uczuć i emocji
 58. Scenariusz zajęć „Bez złości mamy więcej radości” – emocje
 59. Rozpoznajemy i nazywamy emocje – scenariusz zajęć
 60. Rozmawiamy o emocjach – scenariusz zajęć
 61. Emocje. Dostrzegamy własną indywidualność i niepowtarzalność – scenariusz
 62. Emocje. Scenariusz zajęć z arteterapii dla dzieci z zespołem Aspergera
 63. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 64. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt, trening kontroli złości
 65. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 66. Analiza przypadku – uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi w klasie I Szkoły Podstawowej
 67. Moja wewnętrzna pogoda
 68. Korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej
 69. Dlaczego dziecko płacze?
 70. Kiedy dziecko ma zły humor
 71. Trening emocji
 72. Słowniczek emocji
 73. Serce – mowa gestów
 74. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – przykładowe ćwiczenia
 75. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 76. Co to jest emocja? – Historyjka społeczna
 77. Emocje: radość – historyjka społeczna
 78. Radość – Kto jest w pudle? – zabawa grupowa
 79. Radzenie sobie ze złością – gra ciepło-zimno/grupa
 80. Emocjonalne balony – zabawa grupowa
 81. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 82. ASD – jak radzić sobie z emocjami
 83. ASD – redukcja lęku, stresu w klasie
 84. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 85. Emocje Pana Ziemniaka
 86. Odczuwanie emocji – historyjka społeczna
 87. Barometr emocji
 88. Trudne uczucia – gniew
 89. Ćwiczenie życzliwości – emocje
 90. Odbicie – zabawa SI
 91. Kostki uczuć – scenariusz gry
 92. Jestem zły! – sposoby
 93. Schemat radzenia sobie ze złością
 94. Radzenie sobie z trudnymi emocjami – historyjka społeczna
 95. Zmniejszanie presji ułatwia przetwarzanie – plan
 96. Skale suwakowe emocji
 97. Uczucia innych osób – ćwiczenia
 98. Strategia stopniowania emocji
 99. Zawody w układaniu słowniczka emocji – scenariusz zajęć
 100. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – scenariusz zajęć
 101. Rysowanie twarzy – scenariusz zajęć
 102. Odczytywanie emocji
 103. Radzenie sobie z nudą – ściąga
 104. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 105. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia
 106. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi
 107. Wybuch złości – plan w chwilach załamania