Uwaga Uważność Mindfulness

Reklamy
  1. Zabawy ruchowe rozwijające uwagę
  2. Uwaga, uważność, mindfulness – w szkole i w przedszkolu – zajęcia, ćwiczenia, zabawy
  3. Skupianie się i niepodzielność uwagi – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
  4. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne
  5. Scenariusze warsztatów łączących mindfullnes (uważność), dramę, SI, porozumienie bez przemocy
  6. Dzielenie uwagi w autyzmie
  7. Trening uważności – obserwacja
  8. Pamięć wzrokowa – scenariusze zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
  9. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  10. Muzyczne obręcze – scenariusz zabawy sensorycznej, autyzm