Uwaga Uważność

Reklamy
  1. Skupianie się i niepodzielność uwagi – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
  2. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne
  3. Scenariusze warsztatów łączących mindfullnes (uważność), dramę, SI, porozumienie bez przemocy
  4. Dzielenie uwagi w autyzmie
  5. Trening uważności – obserwacja
  6. Pamięć wzrokowa – scenariusze zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
  7. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  8. Muzyczne obręcze – scenariusz zabawy sensorycznej, autyzm