Uwaga Uważność

  1. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  2. Muzyczne obręcze – scenariusz zabawy sensorycznej, autyzm