Uwaga Uważność

Reklamy
  1. Scenariusze warsztatów łączących mindfullnes (uważność), dramę, SI, porozumienie bez przemocy
  2. Dzielenie uwagi w autyzmie
  3. Trening uważności – obserwacja
  4. Pamięć wzrokowa – scenariusze zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
  5. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  6. Muzyczne obręcze – scenariusz zabawy sensorycznej, autyzm