Uwaga Uważność Mindfulness

Reklamy
  1. Uwaga, uważność, mindfulness – w szkole i w przedszkolu – zajęcia, ćwiczenia, zabawy
  2. Skupianie się i niepodzielność uwagi – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
  3. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne
  4. Scenariusze warsztatów łączących mindfullnes (uważność), dramę, SI, porozumienie bez przemocy
  5. Dzielenie uwagi w autyzmie
  6. Trening uważności – obserwacja
  7. Pamięć wzrokowa – scenariusze zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
  8. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  9. Muzyczne obręcze – scenariusz zabawy sensorycznej, autyzm