Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym