autyzm.life

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Zespół Aspergera HISTORYJKI SPOŁECZNE EMOCJE GRAFOMOTORYKA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA IPET TERAPIA RĘKI #funsensory SCHEMATY ZADAŃ ASD ZABAWY MOTORYKA

REWALIDACJA

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. IPET
 4. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 5. EMOCJE
 6. STRATEGIE WIZUALNE
 7. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 8. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 9. KOMUNIKACJA 
 10. SCHEMATY SPOSOBY
 11. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 2. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 3. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 4. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 5. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 6. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 7. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 8. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 9. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 10. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 11. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 12. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 13. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 14. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 15. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 16. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 17. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 18. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 19. IPET – autyzm, przedszkole
 20. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 21. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 22. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 23. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 24. Wzór IPET
 25. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 26. IPET – autystyczny uczeń
 27. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 28. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 29. IPET – przykładowy wzór
 30. IPET – Zespoły
 31. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 32. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 33. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 34. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 35. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 36. Rymy – zabawa grupowa
 37. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 38. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 39. Chodzenie na palcach
 40. Autyzm – plan dnia
 41. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 42. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 43. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 44. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 45. ASD – przypomnienia wizualne
 46. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 47. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 48. Autyzm – współpraca w ławce
 49. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 50. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 51. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 52. Motoryka duża i mała – kompensacja
 53. IPET – autystyczny przedszkolak
 54. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 55. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 56. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 57. Komiksowe rozmówki – strategie
 58. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 59. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 60. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 61. Autyzm – negocjacje
 62. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 63. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 64. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 65. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 66. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 67. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 68. Przerwy w nauce
 69. Tworzenie związków wyrazowych
 70. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 71. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 72. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 73. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 74. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 75. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 76. Ramowy Plan IPET
 77. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 78. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 79. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 80. Zabawa Mój dzień
 81. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 82. Ucz jak zadawać pytania
 83. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 84. Techniki parateatralne
 85. Wzory z paciorków – kopiowanie
 86. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 87. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 88. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 89. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 90. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 91. Pisanie krok po kroku
 92. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 93. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 94. Celowe ignorowanie – interwencje
 95. Rozwijanie inteligencji myślenia
 96. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 97. Rozwój umiejętności przez zabawę
 98. Komunikaty porządkujące – strategia
 99. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 100. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 101. Wspierający dotyk
 102. Czytanie na przemian w parach
 103. System zadań – narzędzie
 104. Systemy żetonowe
 105. Utrwalanie wiadomości
 106. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 107. Porządkowanie nowych informacji
 108. Nawlekanie rurek – schemat*
 109. Strategia pracuję dla…
 110. Technika świateł drogowych
 111. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 112. Tabelka krok po kroku*
 113. Harmonogram – wzmocnienia*
 114. #przypominajki obrazkowe*
 115. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

%d blogerów lubi to: