Rewalidacja – scenariusze zajęć dla uczniów ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną

Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce .

Zakładki:

 1. Nowy Rok – program zajęć rewalidacyjnych
 2. Przykładowy Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych z zakresu terapii ręki dla ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Zespół Aspergera – program zajęć rewalidacyjnych
 4. Lekcja 1,2 – Ojciec Wirgiliusz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 5. Jak być dumnym z siebie? – Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości
 6. Sklep obuwniczy – zabawa dla dzieci ze spektrum autyzmu
 7. Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 8. Ćwiczenia sprawności manualnej – zajęcia rewalidacyjne
 9. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 10. Wiosenne porządki – scenariusze zajęć sensorycznych – rewalidacyjnych
 11. Dzień Marchewki – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 12. Czynności i przedmioty – ćwiczenia językowe – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 13. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 14. Zajęcia rewalidacyjne na Dzień Bałwana
 15. Zabawy z Panią Zimą – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 16. Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 17. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 18. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 19. Lekcja 1 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 20. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja – niepełnosprawność intelektualna
 21. Lekcja 2 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 22. Sensoryczno-motoryczne zabawy świąteczne
 23. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 24. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 25. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 26. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 27. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 28. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 29. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 30. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 31. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 32. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 33. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 34. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 35. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 36. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 37. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 38. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 39. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 40. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 41. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 42. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 43. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 44. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 45. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 46. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 47. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 48. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 49. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 50. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 51. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 52. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 53. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 54. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 55. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 56. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 57. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 58. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 59. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 60. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 61. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 62. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 63. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 64. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 65. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 66. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 67. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 68. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 69. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 70. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 71. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 72. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 73. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 74. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 75. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 76. IPET – autyzm, przedszkole
 77. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 78. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 79. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 80. Wzór IPET
 81. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 82. IPET – autystyczny uczeń
 83. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 84. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 85. IPET – przykładowy wzór
 86. IPET – Zespoły
 87. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 88. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 89. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 90. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 91. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 92. Chodzenie na palcach
 93. Autyzm – plan dnia
 94. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 95. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 96. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 97. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 98. ASD – przypomnienia wizualne
 99. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 100. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 101. Autyzm – współpraca w ławce
 102. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 103. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 104. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 105. Motoryka duża i mała – kompensacja
 106. IPET – autystyczny przedszkolak
 107. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 108. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 109. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 110. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 111. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 112. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 113. Autyzm – negocjacje
 114. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 115. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 116. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 117. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 118. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 119. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 120. Przerwy w nauce
 121. Tworzenie związków wyrazowych
 122. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 123. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 124. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 125. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 126. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 127. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 128. Ramowy Plan IPET
 129. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 130. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 131. Zabawa Mój dzień
 132. Ucz jak zadawać pytania
 133. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 134. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 135. Wzory z paciorków – kopiowanie
 136. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 137. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 138. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 139. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 140. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 141. Techniki parateatralne, drama
 142. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 143. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 144. Celowe ignorowanie – interwencje
 145. Rozwijanie inteligencji myślenia
 146. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 147. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 148. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 149. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 150. Wspierający dotyk
 151. Czytanie na przemian w parach
 152. System zadań – narzędzie
 153. Systemy żetonowe
 154. Utrwalanie wiadomości
 155. Porządkowanie nowych informacji
 156. Nawlekanie rurek – schemat*
 157. Strategia pracuję dla…
 158. Technika świateł drogowych
 159. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 160. Tabelka krok po kroku*
 161. Harmonogram – wzmocnienia*
 162. #przypominajki obrazkowe*
 163. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #BożeNarodzenie #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

%d blogerów lubi to: