REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

ZAKŁADKI:

 1. ARKUSZE PRACY DLA DZIECI Z AUTYZMEM
 2. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 3. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 4. IPET
 5. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 6. EMOCJE
 7. STRATEGIE WIZUALNE
 8. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 9. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 10. KOMUNIKACJA 
 11. SCHEMATY SPOSOBY
 12. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 2. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 3. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 4. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 5. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 6. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 7. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 8. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 9. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 10. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 11. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 12. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 13. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 14. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 15. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 16. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 17. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 18. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 19. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 20. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 21. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 22. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 23. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 24. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 25. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 26. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 27. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 28. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 29. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 30. IPET – autyzm, przedszkole
 31. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 32. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 33. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 34. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 35. Wzór IPET
 36. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 37. IPET – autystyczny uczeń
 38. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 39. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 40. IPET – przykładowy wzór
 41. IPET – Zespoły
 42. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 43. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 44. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 45. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 46. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 47. Rymy – zabawa grupowa
 48. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 49. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 50. Chodzenie na palcach
 51. Autyzm – plan dnia
 52. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 53. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 54. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 55. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 56. ASD – przypomnienia wizualne
 57. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 58. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 59. Autyzm – współpraca w ławce
 60. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 61. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 62. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 63. Motoryka duża i mała – kompensacja
 64. IPET – autystyczny przedszkolak
 65. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 66. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 67. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 68. Komiksowe rozmówki – strategie
 69. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 70. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 71. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 72. Autyzm – negocjacje
 73. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 74. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 75. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 76. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 77. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 78. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 79. Przerwy w nauce
 80. Tworzenie związków wyrazowych
 81. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 82. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 83. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 84. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 85. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 86. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 87. Ramowy Plan IPET
 88. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 89. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 90. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 91. Zabawa Mój dzień
 92. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 93. Ucz jak zadawać pytania
 94. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 95. Techniki parateatralne
 96. Wzory z paciorków – kopiowanie
 97. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 98. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 99. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 100. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 101. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 102. Pisanie krok po kroku
 103. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 104. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 105. Celowe ignorowanie – interwencje
 106. Rozwijanie inteligencji myślenia
 107. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 108. Rozwój umiejętności przez zabawę
 109. Komunikaty porządkujące – strategia
 110. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 111. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 112. Wspierający dotyk
 113. Czytanie na przemian w parach
 114. System zadań – narzędzie
 115. Systemy żetonowe
 116. Utrwalanie wiadomości
 117. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 118. Porządkowanie nowych informacji
 119. Nawlekanie rurek – schemat*
 120. Strategia pracuję dla…
 121. Technika świateł drogowych
 122. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 123. Tabelka krok po kroku*
 124. Harmonogram – wzmocnienia*
 125. #przypominajki obrazkowe*
 126. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne