Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

*Pomysły lub opracowania własne

 1. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 2. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 3. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 4. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 5. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 6. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 7. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 8. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 9. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 10. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 11. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 12. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 13. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 14. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 15. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 16. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 17. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 18. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 19. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 20. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 21. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 22. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 23. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 24. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 25. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 26. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 27. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 28. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 29. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 30. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 31. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 32. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 33. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 34. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 35. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 36. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 37. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 38. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 39. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 40. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 41. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 42. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 43. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 44. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 45. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 46. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 47. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 48. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 49. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 50. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 51. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 52. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 53. IPET – autyzm, przedszkole
 54. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 55. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 56. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 57. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 58. Wzór IPET
 59. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 60. IPET – autystyczny uczeń
 61. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 62. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 63. IPET – przykładowy wzór
 64. IPET – Zespoły
 65. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 66. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 67. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 68. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 69. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 70. Chodzenie na palcach
 71. Autyzm – plan dnia
 72. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 73. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 74. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 75. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 76. ASD – przypomnienia wizualne
 77. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 78. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 79. Autyzm – współpraca w ławce
 80. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 81. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 82. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 83. Motoryka duża i mała – kompensacja
 84. IPET – autystyczny przedszkolak
 85. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 86. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 87. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 88. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 89. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 90. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 91. Autyzm – negocjacje
 92. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 93. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 94. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 95. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 96. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 97. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 98. Przerwy w nauce
 99. Tworzenie związków wyrazowych
 100. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 101. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 102. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 103. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 104. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 105. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 106. Ramowy Plan IPET
 107. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 108. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 109. Zabawa Mój dzień
 110. Ucz jak zadawać pytania
 111. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 112. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 113. Wzory z paciorków – kopiowanie
 114. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 115. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 116. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 117. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 118. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 119. Techniki parateatralne, drama
 120. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 121. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 122. Celowe ignorowanie – interwencje
 123. Rozwijanie inteligencji myślenia
 124. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 125. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 126. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 127. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 128. Wspierający dotyk
 129. Czytanie na przemian w parach
 130. System zadań – narzędzie
 131. Systemy żetonowe
 132. Utrwalanie wiadomości
 133. Porządkowanie nowych informacji
 134. Nawlekanie rurek – schemat*
 135. Strategia pracuję dla…
 136. Technika świateł drogowych
 137. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 138. Tabelka krok po kroku*
 139. Harmonogram – wzmocnienia*
 140. #przypominajki obrazkowe*
 141. #strategia paski wydarzeń*