Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce .

Zakładki:

 1. Przykładowy Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych z zakresu terapii ręki dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Zespół Aspergera – program zajęć rewalidacyjnych
 3. Lekcja 1,2 – Ojciec Wirgiliusz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 4. Jak być dumnym z siebie? – Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości
 5. Sklep obuwniczy – zabawa dla dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 7. Ćwiczenia sprawności manualnej – zajęcia rewalidacyjne
 8. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 9. Wiosenne porządki – scenariusze zajęć sensorycznych – rewalidacyjnych
 10. Dzień Marchewki – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 11. Czynności i przedmioty – ćwiczenia językowe – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 12. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 13. Zajęcia rewalidacyjne na Dzień Bałwana
 14. Zabawy z Panią Zimą – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 15. Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 16. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 17. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 18. Lekcja 1 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 19. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja – niepełnosprawność intelektualna
 20. Lekcja 2 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 21. Sensoryczno-motoryczne zabawy świąteczne
 22. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 23. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 24. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 25. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 26. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 27. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 28. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 29. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 30. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 31. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 32. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 33. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 34. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 35. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 36. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 37. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 38. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 39. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 40. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 41. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 42. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 43. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 44. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 45. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 46. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 47. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 48. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 49. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 50. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 51. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 52. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 53. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 54. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 55. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 56. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 57. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 58. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 59. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 60. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 61. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 62. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 63. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 64. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 65. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 66. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 67. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 68. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 69. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 70. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 71. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 72. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 73. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 74. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 75. IPET – autyzm, przedszkole
 76. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 77. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 78. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 79. Wzór IPET
 80. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 81. IPET – autystyczny uczeń
 82. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 83. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 84. IPET – przykładowy wzór
 85. IPET – Zespoły
 86. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 87. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 88. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 89. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 90. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 91. Chodzenie na palcach
 92. Autyzm – plan dnia
 93. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 94. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 95. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 96. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 97. ASD – przypomnienia wizualne
 98. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 99. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 100. Autyzm – współpraca w ławce
 101. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 102. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 103. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 104. Motoryka duża i mała – kompensacja
 105. IPET – autystyczny przedszkolak
 106. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 107. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 108. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 109. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 110. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 111. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 112. Autyzm – negocjacje
 113. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 114. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 115. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 116. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 117. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 118. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 119. Przerwy w nauce
 120. Tworzenie związków wyrazowych
 121. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 122. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 123. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 124. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 125. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 126. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 127. Ramowy Plan IPET
 128. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 129. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 130. Zabawa Mój dzień
 131. Ucz jak zadawać pytania
 132. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 133. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 134. Wzory z paciorków – kopiowanie
 135. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 136. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 137. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 138. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 139. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 140. Techniki parateatralne, drama
 141. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 142. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 143. Celowe ignorowanie – interwencje
 144. Rozwijanie inteligencji myślenia
 145. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 146. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 147. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 148. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 149. Wspierający dotyk
 150. Czytanie na przemian w parach
 151. System zadań – narzędzie
 152. Systemy żetonowe
 153. Utrwalanie wiadomości
 154. Porządkowanie nowych informacji
 155. Nawlekanie rurek – schemat*
 156. Strategia pracuję dla…
 157. Technika świateł drogowych
 158. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 159. Tabelka krok po kroku*
 160. Harmonogram – wzmocnienia*
 161. #przypominajki obrazkowe*
 162. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #historyjka #intelektualna #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #za #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia