Przeskocz do treści

REWALIDACJA

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

ZAKŁADKI:

 1. Techniki czytania
 2. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 3. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 4. IPET
 5. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 6. EMOCJE
 7. STRATEGIE WIZUALNE
 8. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 9. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 10. KOMUNIKACJA 
 11. SCHEMATY SPOSOBY
 12. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 2. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 3. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 4. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 5. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 6. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 7. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 8. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 9. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 10. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 11. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 12. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 13. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 14. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 15. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 16. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 17. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 18. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 19. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 20. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 21. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 22. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 23. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 24. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 25. IPET – autyzm, przedszkole
 26. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 27. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 28. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 29. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 30. Wzór IPET
 31. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 32. IPET – autystyczny uczeń
 33. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 34. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 35. IPET – przykładowy wzór
 36. IPET – Zespoły
 37. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 38. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 39. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 40. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 41. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 42. Rymy – zabawa grupowa
 43. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 44. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 45. Chodzenie na palcach
 46. Autyzm – plan dnia
 47. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 48. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 49. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 50. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 51. ASD – przypomnienia wizualne
 52. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 53. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 54. Autyzm – współpraca w ławce
 55. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 56. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 57. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 58. Motoryka duża i mała – kompensacja
 59. IPET – autystyczny przedszkolak
 60. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 61. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 62. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 63. Komiksowe rozmówki – strategie
 64. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 65. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 66. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 67. Autyzm – negocjacje
 68. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 69. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 70. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 71. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 72. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 73. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 74. Przerwy w nauce
 75. Tworzenie związków wyrazowych
 76. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 77. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 78. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 79. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 80. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 81. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 82. Ramowy Plan IPET
 83. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 84. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 85. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 86. Zabawa Mój dzień
 87. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 88. Ucz jak zadawać pytania
 89. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 90. Techniki parateatralne
 91. Wzory z paciorków – kopiowanie
 92. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 93. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 94. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 95. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 96. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 97. Pisanie krok po kroku
 98. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 99. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 100. Celowe ignorowanie – interwencje
 101. Rozwijanie inteligencji myślenia
 102. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 103. Rozwój umiejętności przez zabawę
 104. Komunikaty porządkujące – strategia
 105. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 106. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 107. Wspierający dotyk
 108. Czytanie na przemian w parach
 109. System zadań – narzędzie
 110. Systemy żetonowe
 111. Utrwalanie wiadomości
 112. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 113. Porządkowanie nowych informacji
 114. Nawlekanie rurek – schemat*
 115. Strategia pracuję dla…
 116. Technika świateł drogowych
 117. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 118. Tabelka krok po kroku*
 119. Harmonogram – wzmocnienia*
 120. #przypominajki obrazkowe*
 121. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

%d blogerów lubi to: