Reklamy

autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Rewalidacja – scenariusze zajęć dla uczniów ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną

Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce .

Zakładki:

 1. Program rewalidacyjny dla ucznia z zespołem Aspergera
 2. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z afazją
 3. Nowy Rok – program zajęć rewalidacyjnych
 4. Przykładowy Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych z zakresu terapii ręki dla ucznia ze spektrum autyzmu
 5. Zespół Aspergera – program zajęć rewalidacyjnych
 6. Lekcja 1,2 – Ojciec Wirgiliusz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 7. Jak być dumnym z siebie? – Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości
 8. Sklep obuwniczy – zabawa dla dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 10. Ćwiczenia sprawności manualnej – zajęcia rewalidacyjne
 11. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 12. Wiosenne porządki – scenariusze zajęć sensorycznych – rewalidacyjnych
 13. Dzień Marchewki – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 14. Czynności i przedmioty – ćwiczenia językowe – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 15. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 16. Zajęcia rewalidacyjne na Dzień Bałwana
 17. Zabawy z Panią Zimą – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 18. Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 19. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 20. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 21. Lekcja 1 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 22. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja – niepełnosprawność intelektualna
 23. Lekcja 2 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 24. Sensoryczno-motoryczne zabawy świąteczne
 25. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 26. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 27. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 28. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 29. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 30. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 31. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 32. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 33. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 34. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 35. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 36. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 37. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 38. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 39. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 40. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 41. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 42. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 43. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 44. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 45. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 46. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 47. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 48. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 49. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 50. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 51. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 52. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 53. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 54. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 55. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 56. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 57. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 58. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 59. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 60. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 61. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 62. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 63. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 64. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 65. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 66. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 67. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 68. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 69. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 70. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 71. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 72. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 73. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 74. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 75. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 76. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 77. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 78. IPET – autyzm, przedszkole
 79. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 80. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 81. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 82. Wzór IPET
 83. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 84. IPET – autystyczny uczeń
 85. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 86. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 87. IPET – przykładowy wzór
 88. IPET – Zespoły
 89. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 90. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 91. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 92. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 93. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 94. Chodzenie na palcach
 95. Autyzm – plan dnia
 96. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 97. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 98. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 99. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 100. ASD – przypomnienia wizualne
 101. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 102. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 103. Autyzm – współpraca w ławce
 104. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 105. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 106. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 107. Motoryka duża i mała – kompensacja
 108. IPET – autystyczny przedszkolak
 109. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 110. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 111. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 112. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 113. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 114. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 115. Autyzm – negocjacje
 116. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 117. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 118. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 119. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 120. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 121. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 122. Przerwy w nauce
 123. Tworzenie związków wyrazowych
 124. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 125. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 126. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 127. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 128. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 129. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 130. Ramowy Plan IPET
 131. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 132. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 133. Zabawa Mój dzień
 134. Ucz jak zadawać pytania
 135. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 136. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 137. Wzory z paciorków – kopiowanie
 138. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 139. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 140. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 141. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 142. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 143. Techniki parateatralne, drama
 144. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 145. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 146. Celowe ignorowanie – interwencje
 147. Rozwijanie inteligencji myślenia
 148. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 149. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 150. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 151. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 152. Wspierający dotyk
 153. Czytanie na przemian w parach
 154. System zadań – narzędzie
 155. Systemy żetonowe
 156. Utrwalanie wiadomości
 157. Porządkowanie nowych informacji
 158. Nawlekanie rurek – schemat*
 159. Strategia pracuję dla…
 160. Technika świateł drogowych
 161. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 162. Tabelka krok po kroku*
 163. Harmonogram – wzmocnienia*
 164. #przypominajki obrazkowe*
 165. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

%d blogerów lubi to: