Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce .

Zakładki:

 1. Jak być dumnym z siebie? – Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości
 2. Sklep obuwniczy – zabawa dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 4. Ćwiczenia sprawności manualnej – zajęcia rewalidacyjne
 5. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 6. Wiosenne porządki – scenariusze zajęć sensorycznych – rewalidacyjnych
 7. Dzień Marchewki – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 8. Czynności i przedmioty – ćwiczenia językowe – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 9. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Zajęcia rewalidacyjne na Dzień Bałwana
 11. Zabawy z Panią Zimą – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 12. Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 13. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 14. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 15. Lekcja 1 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 16. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja – niepełnosprawność intelektualna
 17. Lekcja 2 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 18. Sensoryczno-motoryczne zabawy świąteczne
 19. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 20. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 21. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 22. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 23. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 24. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 25. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 26. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 27. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 28. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 29. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 30. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 31. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 32. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 33. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 34. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 35. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 36. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 37. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 38. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 39. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 40. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 41. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 42. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 43. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 44. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 45. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 46. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 47. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 48. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 49. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 50. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 51. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 52. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 53. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 54. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 55. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 56. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 57. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 58. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 59. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 60. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 61. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 62. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 63. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 64. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 65. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 66. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 67. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 68. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 69. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 70. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 71. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 72. IPET – autyzm, przedszkole
 73. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 74. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 75. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 76. Wzór IPET
 77. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 78. IPET – autystyczny uczeń
 79. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 80. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 81. IPET – przykładowy wzór
 82. IPET – Zespoły
 83. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 84. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 85. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 86. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 87. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 88. Chodzenie na palcach
 89. Autyzm – plan dnia
 90. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 91. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 92. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 93. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 94. ASD – przypomnienia wizualne
 95. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 96. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 97. Autyzm – współpraca w ławce
 98. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 99. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 100. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 101. Motoryka duża i mała – kompensacja
 102. IPET – autystyczny przedszkolak
 103. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 104. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 105. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 106. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 107. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 108. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 109. Autyzm – negocjacje
 110. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 111. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 112. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 113. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 114. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 115. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 116. Przerwy w nauce
 117. Tworzenie związków wyrazowych
 118. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 119. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 120. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 121. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 122. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 123. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 124. Ramowy Plan IPET
 125. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 126. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 127. Zabawa Mój dzień
 128. Ucz jak zadawać pytania
 129. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 130. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 131. Wzory z paciorków – kopiowanie
 132. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 133. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 134. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 135. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 136. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 137. Techniki parateatralne, drama
 138. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 139. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 140. Celowe ignorowanie – interwencje
 141. Rozwijanie inteligencji myślenia
 142. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 143. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 144. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 145. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 146. Wspierający dotyk
 147. Czytanie na przemian w parach
 148. System zadań – narzędzie
 149. Systemy żetonowe
 150. Utrwalanie wiadomości
 151. Porządkowanie nowych informacji
 152. Nawlekanie rurek – schemat*
 153. Strategia pracuję dla…
 154. Technika świateł drogowych
 155. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 156. Tabelka krok po kroku*
 157. Harmonogram – wzmocnienia*
 158. #przypominajki obrazkowe*
 159. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #historyjka #intelektualna #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #terapiaręki #uczeń #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #za #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia