Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce .

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

*Pomysły lub opracowania własne

 1. Zabawy z Panią Zimą – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 2. Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 3. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 4. Lekcja 1 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 5. Lekcja 2 – Siała baba mak – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 6. Sensoryczno-motoryczne zabawy świąteczne
 7. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 8. Duży, średni, mały – stałość spostrzegania
 9. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 10. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 11. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 12. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 13. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 14. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 15. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 16. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 17. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 18. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 19. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 20. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 21. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 22. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 23. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 24. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 25. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 26. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 27. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 28. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 29. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 30. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 31. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 32. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 33. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 34. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 35. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 36. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 37. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 38. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 39. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 40. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 41. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 42. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 43. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 44. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 45. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 46. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 47. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 48. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 49. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 50. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 51. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 52. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 53. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 54. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 55. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 56. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 57. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 58. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 59. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 60. IPET – autyzm, przedszkole
 61. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 62. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 63. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 64. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 65. Wzór IPET
 66. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 67. IPET – autystyczny uczeń
 68. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 69. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 70. IPET – przykładowy wzór
 71. IPET – Zespoły
 72. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 73. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 74. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 75. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 76. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 77. Chodzenie na palcach
 78. Autyzm – plan dnia
 79. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 80. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 81. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 82. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 83. ASD – przypomnienia wizualne
 84. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 85. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 86. Autyzm – współpraca w ławce
 87. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 88. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 89. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 90. Motoryka duża i mała – kompensacja
 91. IPET – autystyczny przedszkolak
 92. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 93. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 94. Strategia – paski wydarzeń autyzm / niepełnosprawność intelektualna
 95. Nadawanie nazw – spektrum autyzmu – terapia
 96. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 97. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 98. Autyzm – negocjacje
 99. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 100. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 101. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 102. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 103. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 104. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 105. Przerwy w nauce
 106. Tworzenie związków wyrazowych
 107. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 108. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 109. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 110. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 111. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 112. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 113. Ramowy Plan IPET
 114. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 115. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł –
 116. Zabawa Mój dzień
 117. Ucz jak zadawać pytania
 118. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 119. Scenariusz zajęć indywidualnych – motoryka, dotyk, …autyzm
 120. Wzory z paciorków – kopiowanie
 121. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 122. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 123. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 124. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 125. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 126. Techniki parateatralne, drama
 127. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 128. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 129. Celowe ignorowanie – interwencje
 130. Rozwijanie inteligencji myślenia
 131. Wzory z paciorków – kopiowanie / kodowanie
 132. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk, autyzm
 133. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 134. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 135. Wspierający dotyk
 136. Czytanie na przemian w parach
 137. System zadań – narzędzie
 138. Systemy żetonowe
 139. Utrwalanie wiadomości
 140. Porządkowanie nowych informacji
 141. Nawlekanie rurek – schemat*
 142. Strategia pracuję dla…
 143. Technika świateł drogowych
 144. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 145. Tabelka krok po kroku*
 146. Harmonogram – wzmocnienia*
 147. #przypominajki obrazkowe*
 148. #strategia paski wydarzeń*