Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)

Scenariusz treningu umiejętności społecznych realizowanego w ZSS nr 13 według programu Magdaleny Sabik

Temat:

Przyjęcie urodzinowe – uczę się być gościem/gospodarzem

Czas trwania

trzy godziny

Liczba uczestników

czterech uczniów, nauczyciel, asystent

Zadania, cele

uczniowie:

 • znają podstawowe zasady przyjmowania gości (przyjmowanie, poczęstunek, zabawa)
 • potrafią się przywitać i przedstawić
 • składają życzenia i wręczają prezent
 • znają swój adres, wiek i datę urodzin
 • znają zasady zachowania w środkach komunikacji miejskiej
 • potrafią bezpiecznie przechodzić przez ulice i skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

Metody

 • rozmowa
 • obserwacja
 • ćwiczenia praktyczne

Formy praktyczne

 • grupowa
 • indywidualna

Pomoce środki dydaktyczne

 • kalendarz, plan miasta, tabliczka komunikacyjna, pomocnicze zdania i zwroty w postaci ciągu obrazków PCS
 • zaproszenia
 • prezent dla solenizanta
 • karty przebiegu wycieczki
 • aparat fotograficzny lub komórka

Organizacja czynności przygotowawczych i przebieg treningu

 • wspólne przygotowanie zaproszeń dla kolegów lub nauczycieli, zapisanie w nich informacji o planowanym przyjęciu urodzinowym, dat, adresu (utrwalenie pojęć: data, adres, mój adres, mój wiek, data moich urodzin)
 • rozdanie zaproszeń przez solenizanta (nauka zwrotów: Zapraszam Cię/Panią/Pana na moje urodziny”, „To jest zaproszenie na moje urodziny”)
 • planowanie wyjazdu i przebieg wizyty w domu solenizanta – zlokalizowanie miejsca zamieszkania na planie miasta, ustalenie trasy i środków transportu (utrwalenie pojęć i ich graficznego obrazu na mapie: ulica, przystanek, blok, kościół, szkoła, szpital, szpital, park, rzeka itp.)
 • układanie zadań obrazkowych konstruowanie zwrotów grzecznościowych; wprowadzenie pojęć: gość, gospodarz; utrwalenie zasad zachowania się na przyjęciu: witanie się, przedstawianie kolegi rodzicom, przedstawianie się, zapraszanie na poczęstunek, do wspólnej zabawy itp.
 • przygotowanie kartki urodzinowej z życzeniami w formie PCS-mów, ćwiczenia składania życzeń, wręczania prezentu
 • omówienie sytuacji przyjęcia i odwiedzin (normy zachowania się, odpowiedni ubiór itp.) – tablica komunikacyjna, inne obrazki; wskazywanie ciągów symboli PCS, konstruowanie i zapisywanie pojedynczych zdań, odpowiadanie na pytania nauczyciela
 • przejazd komunikacją miejską; solenizant w roli przewodnika – mówi, gdzie trzeba wysiąść, pokazuje drogę do domu
 • przywitanie z rodzicami, składanie życzeń, wręczanie prezentów, poczęstunek (z pomocą tabliczki PCS), zdjęcia
 • proponowane przez solenizanta jako gospodarza jedzenie i napoje, zaproszenie kolegów do zabawy w swoim pokoju, pokazywanie gier, książek itp.
 • podziękowanie solenizantowi i rodzicom (tabliczka PCS)
 • powrót do szkoły
 • omówienie wyjazdu (karta pracy), oglądanie fotografii, uzupełnianie kroniki (wklejanie karty pracy, zdjęć z wyjazdu, fotografii solenizanta) (Magdalena Sabik, 2009).

źródło: J. Kossewska, Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem…, Impuls, Kraków 2009

Zespół Aspergera – konspekt zajęć

Konspekt zajęć z uczniem z zespołem Aspergera

Obszar tematycznyKształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobuScenariusze
TytułKonspekt zajęć z uczniem z zespołem Aspergera
Etap edukacyjnyII etap edukacji
OpisTemat zajęć: Rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi ludźmi, komunikowania im swoich potrzeb, a także stanów emocjonalnych i nastroju.

2. Czas realizacji: 45 minut
3. Uczestnik: Uczeń klasy IV, zespół Aspergera.
4. Cele:
·Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, a także nazywania emocji swoich i innych ludzi
·Doskonalenie umiejętności komunikowania się
·Ćwiczenie koncentracji uwagi
·Rozwijanie umiejętności wartościowania zachowań
·Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi ludźmi Kształtowanie umiejętności właściwego nawiązywania kontaktu z nauczycielem Wzbudzanie wiary we własne siły i wartości
·Dążenie do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej z uczniem
5. Metody pracy: elementy metody integracji sensorycznej, arteterapia.
6. Formy pracy: indywidualna
7. Środki dydaktyczne: woreczki, balon, karty z „buźkami”, karty i zdjęcia z twarzami różnych ludzi, instrumenty, kredki, farby, papier.
8. Przebieg zajęć:
a) Przywitanie ucznia.
b) Uzupełnienie karty z „buźką” polegające na narysowaniu aktualnego samopoczucia (np. buźka uśmiechnięta, smutna, zdenerwowana itp.).
c) Rozmowa na temat uczuć:
·Co to są uczucia?
·Jakie znasz rodzaje uczuć?
·Czy inni ludzie posiadają uczucia?
·Czy zwracasz uwagę na uczucia innych ludzi?
d) Rozpoznawanie i nazywanie uczuć na podstawie kart i zdjęć z twarzami ludzi.
e) Zabawy, które pomagają rozładować napięcie: Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela:
·podskakuj jak piłeczka
·maszeruj jak robot nadmuchaj balonik
·ulep z papieru kulę i rzuć ją do celu
·unieś ciężki worek
·zatańcz jak baletnica, wymachuj rękami
·zrób trzy skłony
f) Kończenie zdań:
·Jestem nieszczęśliwy, gdy……………………………………….. ·Jestem zły, gdy………………………………………………………… Czuję się szczęśliwy, gdy…………………………………………….. ·Boję się, gdy……………………………………………………………….. Cieszę się, gdy……………………………………………………………… ·Smucę się, gdy…………………………………………………………….. ·Jestem znudzony gdy………………………………………………….. g) Rozmowa nauczyciela z dzieckiem na ta temat: jak można rozładować gniew i złość w sposób bezpieczny dla siebie a także innych ludzi, co można zrobić z nieprzyjemnymi uczuciami. Uczeń podaje swoje propozycje, natomiast nauczyciel dodaje kolejne możliwości i rozwiązania.
h) Wygrywanie emocji na instrumentach: uczeń wybiera instrument, który jego zdaniem odda aktualny nastrój i emocje, dostosowuje głośność grania do siły emocji.
I) Malowanie emocji: dziecko dowolną techniką tworzy obrazek przedstawiający przeżywane przez siebie aktualnie emocje.
j) Zakończenie: uzupełnienie karty z „buźką” , przedstawienie aktualnych emocji i nastroju.
k) Pożegnanie ucznia.
AutorEwa Podgórzak, religia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach
Zgłoszone przezEwa Podgórzak, religia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach

źródło: crtd.wrotapodlasia.pl

Zmysł smaku – scenariusz zajęć sensorycznych

Temat: „Słodki… jak lizak”

Scenariusz (praca na poziomie zmysłowym)/Wzory wybranych scenariuszy dydaktyczno – terapeutycznych

Cel ogólny:

pobudzanie i rozwijanie zmysłu smaku.

Cele operacyjne

Dziecko potrafi:

 • rozpoznawać i nazywać smak słodki,
 • wybrać spośród zaproponowanych produktów (kostka cukru, lizak, cytryna, sól, grejpfrut, cukierek, miód, szklanka ze słoną wodą) tylko te o smaku słodkim,
 • zamalować ograniczoną powierzchnię (lizak w kształcie koła),
 • wykonywać proste ćwiczenia warg i języka.

Metody:

 • wspierające rozwój dziecka i aktywizujące,
 • czynne: samodzielne doświadczenia, zadania stawiane do wykonania,
 • słowno-percepcyjne: obserwacja i pokaz, naśladowanie z objaśnieniem, elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Środki dydaktyczne:

lizak, cytryna, sól, grejpfrut, cukierek, kostka cukru, miód, szklanka ze słoną wodą, farby, karton, kontur lizaka – duże koło z patykiem, obrazki: lizaka, cytryny, soli, grejpfruta, cukierka.

Przebieg zajęć:

1. „Co to jest?”

 • rozpoznawanie (za pomocą wzroku i na podstawie własnych doświadczeń), nazywanie, smakowanie wskazanych produktów: lizak, cytryna, sól, grejpfrut, kostka cukru.

2. Dopasowanka obrazkowa

 • kojarzenie smaku z przedmiotem, a następnie z obrazkiem: – lizak, kostka cukru – smak słodki, – cytryna – smak kwaśny, – sól – smak słony, – grejpfrut – smak gorzki.

3. Wyszukiwanie wśród zgromadzonych produktów (kostka cukru, lizak, miód, cytryna, woda z solą) tylko tych, które są słodkie.

4. Zabawa „co jest słodkie?” – wyszukiwanie i łączenie takich samych obrazków.

5. „Słodki jak lizak”

 • ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne (ćwiczenia warg i języka):
 • obrysowywanie kształtu ust przez nauczyciela,
 • leciutki masaż warg, – ściąganie ust w dziobek, – uklepywanie, wyciąganie, oblizywanie (górnej i dolnej wargi), – lizanie lizaka.

6. „Malowany lizak”

 • zabawa naśladowcza, odtwarzanie ruchów szerokich, płynnych, kolistych, pionowych, z uwzględnieniem kierunku – za pomocą rąk, nóg, palców (w powietrzu i na wskazanej powierzchni).

7. Zabawa plastyczna „mój kolorowy lizak”

 • malowanie farbami (dłonią) ograniczonej powierzchni (koło).

8. Wspólne oglądanie wytworów pracy dziecka

źródło: A. Franczyk, K. Krajewska, Skarbiec nauczyciela-terapeuty…, Impuls, Kraków 2015

Nowy Rok – scenariusz zajęć

Nowy Rok – scenariusz zajęcia

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego 4 stycznia 2010 r. przez nauczyciela kontraktowego Iwonę Ostrowską dla opiekuna stażu

Temat kompleksowy: Nowy Rok
Temat dnia: Nowy Rok
Grupa wiekowa: 6- latki

Cele ogólne:
Uświadomienie, iż rok podzielony jest na cztery pory roku.
Rozpoznawanie pór roku po opisie słownym i odróżnianie ich charakterystycznych cech.
Doskonalenie pamięci odtwórczej.
Nabywanie umiejętności współdziałania w zespołach.
Globalne odczytywanie wyrazów.
Odzwierciedlenie zdobytej wiedzy w formie plastycznej.

Cele operacyjne:
Dziecko potrafi:
• rozpoznać po opisie słownym, o której porze roku mowa,
• wymienić charakterystyczne cechy pór roku,
• wyrecytować wraz z innymi wiersz H. Bechlerowej Nowy Rok,
• wykonać drzewo owocowe z papieru kolorowego, tak, aby jego wygląd odzwierciedlał określoną porę roku,
• współpracować z innymi podczas sytuacji zadaniowych,
• odczytać globalnie nazwy pór roku i swoje imię.

Pomoce: wiersz H. Bechlerowej Nowy Rok, sylwety parasoli w czterech kolorach: zielony, żółty, czerwony, niebieski, ilustracje jabłoni w czterech porach roku, duże napisy z nazwami pór roku oraz małe (po jednej dla każdego dziecka), napisy z imionami dzieci, 5 kompletów ilustracji formatu 10×13: las, parasol, kwiaty z biedronką, kłos, mak, kolorowe liście, śniegowa gwiazdka, duże niebieskie arkusze papieru podzielone na 4 równe części, papier kolorowy, wata, klej, nożyczki.

Przebieg:

1. Powitanie, analiza i synteza sylabowa imion dzieci z utrudnieniami. Dziecko, które usłyszy swoje imię macha dłonią do nauczyciela, np. TOMEK – LATO – LAMEK.

2. Nowy Rok, zapoznanie z treścią wiersza H. Bechlerowej.

Nowy rok – H. Bechlerowa

Idzie Nowy Rok
lasem, miastem, polem.
Za nim idzie czworo dzieci,
każde z pięknym parasolem.
Jeden parasol – niby łąka:
kwiaty na nim i biedronka.
A na drugim kłosy żyta,
mak jak promyk w nich zakwita.
Na tym trzecim nie ma kłosów
ani kwiatów i biedronek,
tylko liście kolorowe –
złote rude i czerwone.
Czwarty – pięknie haftowany,
srebrne gwiazdki błyszczą na nim.
Idzie Nowy Rok
lasem, miastem, polem…
Teraz nazwij wszystkie dzieci,
które niosą parasole!

Pytania do wiersza:
• Kto szedł lasem, miastem, polem? (NOWY ROK)
• Kto szedł za nim i niósł? (CZWORO DZIECI, KAŻDE Z PIĘKNYM PARASOLEM)
• Co było na pierwszym parasolu? (KWIATY I BIEDRONKA)
• Co było na drugim? (KŁOSY ŻYTA, MAK)
• Co było na trzecim? (LIŚCIE KOLOROWE)
• Co było na czwartym? PIĘKNIE HAFTOWANY)
• Jakie imiona noszą dzieci Nowego Roku? (WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA)
Po każdej prawidłowej odpowiedzi nauczyciel przytacza odpowiedni fragment wiersza.

3. Parasole. Dopasowanie nazw pór roku do sylwet parasoli w czterech kolorach wiszących na tablicy. Globalne odczytanie wyrazów. Szukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego te kolory pasują do poszczególnych pór roku?

4. Co pasuje? Dopasowanie do wiszących na tablicy parasoli, atrybutów pór roku występujących w wierszu, np. wiosna – kwiaty i biedronka. Po dopasowaniu recytacja wiersza przez nauczyciela, z włączającymi się dziećmi. Na przykładzie jabłoni wyjaśnienie jak zmienia się przyroda wraz ze zmianą pór roku.

5. Nauczyciel dzieli dzieci na 5 grup, wywołuje ich imiona podobnie jak na powitanie.

6. Koperty. Każda grupa dostaje kopertę, a w niej ilustracje formatu 10×13 przedstawiające: las, parasol, kwiaty z biedronką, kłos, mak, kolorowe liście, śniegowa gwiazdka. Nauczyciel kilka razy recytuje wiersz, a każda grupa układa ilustracje zgodnie z kolejnością pojawiania się w wierszu, rzeczy, które przedstawiają.

7. Eksperci. Sprawdzanie poprawności ułożenia ilustracji. Wszystkie dzieci podchodzą po kolei do każdego ze stanowisk. Wspólnie z nauczycielem recytując wiersz sprawdzają czy dana grupa właściwie wykonała zadanie.

8. Pory roku, zabawa ruchowa. Przy muzyce Cztery pory roku A. Vivaldiego dzieci spacerują po sali pomiędzy rozłożonymi parasolami. Na dźwięk dzwoneczka zatrzymują się, nauczyciel recytuje fragment wiersza, dzieci szukają właściwego parasola.

9. Losowanie. Dzieci losują karteczkę z nazwą jednej z pór roku, następnie dzielą się na czteroosobowe grupy, szukając trzech brakujących pór roku.

10. Drzewo. Każda grupa otrzymuje jasnoniebieski karton podzielony na cztery równe części. Każda z części jest przypisana jednej porze roku, np. lewa górna część to wiosna. Na swojej części każde dziecko nakleja nazwę wylosowanej pory roku, a potem, wykonuje jabłoń w czasie jej trwania. Pomoce: kolorowy papier, nożyczki, klej, wata.

11. Imiona. Po skończonej pracy wybranie spośród innych karteczki ze swoim imieniem, podpisanie swojej pracy.

12. Z czym kojarzy Ci się …. Zabawa w kole dla dzieci, które wcześniej skończyły pracę plastyczną. Prowadzący wymienia nazwę pory roku, wskazana osoba wymienia skojarzenie.

13. Wystawka prac.

źródło: Iwona Ostrowska, 2012, edux.pl

Dzień Babci i Dziadka – scenariusz

Dzień Babci i Dziadka – scenariusz uroczystości 4,5-latki

DZIEŃ BABCI I DZIADKA – 4,5-latki
Grupa 4,5-latki
Cele dziecko: -Zaśpiewa piosenki,
-Zatańczy taniec
-Powie wiersze dla gości
Metody: – słowna czynna,
Formy: – zbiorowa, – indywidualna
Pomoce: upominki dla dziadków

Przebieg:
1.Wiersz -Powitanie
Witajcie, witajcie
Drogie babcie i dziadkowie
Bardzo się cieszymy żeście tu przybyli

Jak nie wyjdzie znakomicie?
Przedszkolakom wybaczycie
Teraz pięknie się kłaniamy
I na nasz występ zapraszamy!

Serduszko maleńkie
Silnie dziś mi puka
Bo złożyć życzenia
To tez ważna sztuka
Dzisiaj wszystkie smutki precz
Święto babć i dziadków ważna rzecz!

2.Piosenka – „IDĄ DZIECI DO PRZEDSZKOLA” Nasze przedszkole Cd -28
Idą dzieci do przedszkola
Bardzo wcześnie wstały a ja wracam z kraju marzeń poduszkowcem białym
Potem babcia da śniadanie , ubrać się pomoże ręce w swoich mi ogrzeje ,kiedy mróz na dworze
Ref. nie pytajcie nie pytajcie Kogo wolę
Bo to sprawa bo to sprawa całkiem jasna
Lepsza babcia lepsza babcia niż przedszkole
Bo jest tylko , bo jest tylko moja własna

Choć w przedszkolu dobra zupka i jarzynka smaczna
Nikt gotować nie potrafi tak jak moja babcia
Choć w przedszkolu dużo dzieci i zabawek wiele
Ja swą babcię mam na co dzień nie tylko w niedzielę
3.Wiersz „Kocham babcie ,dziadka”
Kocham babcie, dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli

Kiedy smutek mnie ogarnia
I wszystkiego mam już dosyć
Dziadek mocno mnie przytuli
O to go nie muszę prosić

Gdy pomyślę o łakociach
Babcia zaraz coś upiecze
Musze przyznać te wypieki
najwspanialsze są na świecie

4.Wiersz: Życzenia
Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenkę śpiewa wnusia
Aby babcia i dziadunio w zdrowiu długo żyli
Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili

5.Taniec: Gwiazdka- Nasze przedszkole – utw.25
Świeci gwiazdka jedna, druga
Główką kręci, oczkiem mruga
Wszystkie gwiazdki zaświeciły
Wszystkie razem zatańczyły

Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
Zabawimy się w kółeczko,
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
Zabawimy się w kółeczko

Krążą w kółko gwiazdki obie
Czasem nogą tupną sobie
Czasem główką pokiwają
I mrugają ,wciąż mrugają

6.Wiersz Dzień dziadka
Dzisiaj mamy święto dziadka
okazja niezwykle rzadka.
Ja dziadziusia kocham szczerze
Jego słowom zawsze wierzę.
Mój dziadek ma swoje zdanie
budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać
Dziadzio fajny jest mężczyzna.
Kiedy dzień dziadka zawita.
Z wiązanką kwiatów go witam.
Bądź zdrowy dziadku kochany
I bądź zawsze razem z nami.
7.Piosenka „zimowe słonko”
Zimowe słonko wesoło patrzy
I ciepły uśmiech posyła babci
I ja też babciu mam dziś dla ciebie
Uśmiech jak słonko jasne na niebie

Zimowe słonko wesoło patrzy
I ciepły uśmiech dziadkowi śle
I ja tez dziadku mam dziś dla ciebie
Uśmiech jak słonko jasne na niebie

8.Moja babcia- B.Forma
Jestem sobie wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.
Gry, zabawy, wyliczanki
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię to nie żarty!
9. Wiersz „Moja babcia”
Moja babcia co dzień opowiada bajki
A mój dziadziuś na dobranoc śpiewa kołysanki
Bardzo lubię słuchać baśni
Dziadziuś głos mam miły
I dlatego Babcie , dziadka
Kocham z całej siły

10.Piosenka „Moja babcia i mój dziadek” – Wesołe przedszkole 5latka- utw.12
Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada moja babcia
I mój dziadek

Poprosimy teraz babcie, babciu z tajemnicza miną
Opowiadaj swoja bajkę a za każdym razem inną
Ref…..

Posadzimy teraz dziadka na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę, całkiem nową prosto z głowy

11 Inscenizacja wiersza „Cztery babcie” autor nieznany
Narrator
Cztery babcie się spotkały, o swych wnukach rozprawiały
Jedna przez drugą się przechwalała

Babcia 1
Droga pani, moja wnusia jest wspaniała
Liczyć umie do dziesięciu
Pracowita jest za pięciu

Babcia 2
Niech się pani nie przechwala, bo moja wnuczka jest wspaniała
Obiad ze mną przygotuje, kartofelki przypilnuje

Babcia 3
Tez mi sztuka, miłe panie, takie proste gotowanie!
Wnuk mój wiąże już buciki i zapina sam guziki

Babcia 4
A mój wnuczek, jeśli bardzo chcecie wiedzieć, pięknie jeździ na rowerze
Sam już czyta wszystkie bajki i zna różne wyliczanki
Narrator
Wnuki stały i słuchały aż się wreszcie odezwały
Wnuki razem
Ależ drogie babcie, nie kłóćcie się tak zażarcie
Wszyscy wiele potrafimy, wszyscy na rowerach już jeździmy
Wszyscy liczyć tez umiemy, a jak trzeba przy gotowaniu pomożemy Razem
Buty sami już wiążemy, sami tez się ubierzemy
Na koniec wam powiemy
Że my wnuki Was Bardzo Mocno Kochamy!

12.Wiersz: Babciu
Dużą masz już wnusię
Babciu ukochana
Może Ci pomagać
Z wieczora i z rana

Dziś dla mego dziadka
Ciasto przygotuję
A potem mocno go
Mocno ucałuję

13.Taniec :Nazywają mnie poleczka
Nazywają mnie poleczka umiem skakać jak piłeczka
Bardzo bardzo jestem skoczna
A jak zacznę to nie spocznę

Ref. Hop hop tralala
Kto zatańczy tak jak ja
Hop hop tralala
Kto zatańczy tak jak ja

Noga lew a noga prawa
Raz do roku jest karnawał
Teraz wszyscy do kółeczka
Poprowadzi nas poleczka
Ref……….

14.Wiersz: „Babcia” A. Murgrabia
Babcia ma coś z czarodzieja
Bo się w kogoś zmienia
Kiedy jedzie po ulicy
To jest mistrzem kierownicy

Gdy czasem jestem chora
Szybko zmienia się w doktora
Szefem kuchni jest w południe
I już ciasto pachnie cudnie

A wieczorem- niczym wróżka
Czyta bajki mi do łóżka
Dziwna z babci jest osoba
Dziadek mówi że królowa

Mój dziadziuś czarodziej
Zna piosenki śmieszne
Umie opowiadać bajeczki pocieszne
I chociaż Dzień Dziadka
Jest wciąż mało znany
Dam ci sto uśmiechów
Dziadziusiu kochany

15.Piosenka „Żyj nam babciu zdrowo.” -Przedszkole Czterolatka – utw.27
Nasza babcia już od rana
Jest pogodna jak słoneczko,
I zaprasza do śniadania
Kusząc mlekiem i bułeczką

Ref. Hej ho, hej ha
Żyj babciu sto lat
Hej ho hej ha
Babci kwiatek dam 2x

Chętnie jemy, co na stole
Bo jest smaczne, no i zdrowe
Potem czeka nas przedszkole
A w nim kolorowe sale

Ref. Hej ho, hej ha
Żyj babciu sto lat
Hej ho hej ha
Babci kwiatek dam 2x

Popołudniu, gdy wracamy
Babcia wita nas radośnie
Znów upiekła coś dobrego
Byśmy jak na drożdżach rośli

16.Zakończenie
Babuniu , dziadziusiu w dniu waszego święta
życzenia składają wam wszystkie wnuczęta Razem wszyscy
wy zawsze wszystko najlepiej wiecie
smutno by było bez was na świecie

17. sto lat x2
18.Wręczenie upominków i słodki poczęstunek (Anna Somerfeld, 2017, edux.pl)

Powitanie zimy – zabawa integracyjna

Powitanie zimy – scenariusz imprezy integracyjnej w przedszkolu

Scenariusz imprezy integracyjnej zorganizowanej w przedszkolu na powitanie zimy w dn 22.12.2011 r.

TEMAT: „Powitanie zimy”

Cele ogólne: integracja dzieci, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy , rozwijanie różnych sposobów twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej, plastycznej), uogólnianie i rozwijanie twórczego myślenia przy rozwiązywaniu zagadek; rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami;

Cele operacyjne:
Dziecko:
– wymienia charakterystyczne cechy zimy;
– uważnie słucha inscenizacji,
– wykazuje się pomysłowością i inwencją twórczą;
– zgodnie współpracuje z kolegami,
– rozwiązuje zagadki i odczuje napisy globalne;
– formułuje dłuższe wypowiedzi

Metody pracy
– podające (przyswajanie)
– problemowe (odkrywanie)
– aktywizujące (przeżywanie)
– praktyczne (działanie)

Formy organizacyjne
Działalność zbiorowa (zajęcia z całą grupą), indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Nagranie utworu Vivaldiego „Zima”, dekoracja – ilustracje o tematyce zimowej, śnieżynki srebrne, białe i niebieskie, krzyżówka – zagadki („Zagadki dla najmłodszych” J. Stec), inscenizacja „Powitanie zimy”(spjtsokolniki.w.interia.pl), list Pani Zimy”, nagrania piosenek o tematyce zimowej, ziołowe herbatki, materiały plastyczne.

Przebieg :

1. Zaproszenie wszystkich dzieci do zabawy:
„Serdecznie Was witamy i do wspólnej zabawy zapraszamy”.

2. „Krzyżówka” – dzieci rozwiązują krzyżówkę , naucz. zapisuje
1) Cztery kopyta, rogi, bródka…
Już wiesz kto wyjadł kapustę z ogródka?.(koza)

2) Choć nie mają kół
Same pędzą w dół,
Ale musisz mieć sznurek
By wciągnąć na górę. (sanki)

3) Chociaż to nie orzeł,
W chmury wzbić się może. (samolot)

Gdy ja napompujesz,
Wtedy podskakuje.(piłka)

Hasło brzmi: „ZIMA” ( dzieci odczytują napisy całościowo )

3. Zabawa integrująca grupę „Hu, hu ha”.
Stojąc w parach naprzeciwko siebie powtarzanie zwrotów z wykorzystaniem odpowiednich ruchów:
Hu, hu ha 3 uderzenia płasko prawymi dłońmi
Hu, hu ha 3 uderzenia płasko lewymi dłońmi
Zima wcale, zima wcale podskoki w kółeczkach
Nie jest zła, nie jest zła tupiąc 6 razy, zmieniamy parę.

4. Zimowe zagadki dla poszczególnych grup, ukryte w gwiazdkach śniegowych (niebieskich, białych i srebrnych), którymi są oznaczone dzieci.

1) Lepi się go, lecz nie z gliny ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę, żeby nam wyglądał pięknie. (bałwan)
2) Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w uszy. Gdy przyjdzie nad wodę, to skuwa ją lodem.(mróz)
3) On na pewno nie jest tchórzem, bo nie lęka się gór i skał. Staje na szczycie, na górze i po śnieżnym stoku w dół gna. (narciarz)
4) Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg. (narty)
5) Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć palców, albo jeden palec. (rękawiczki)
6) Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie. a te, nie mają ich wcale! i zimą jeździ się na nich wspaniale. (sanki)
7) Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je w… (sople)
8) Podłoga z wody – twarda jak kamień. Tańce i zawody urządza się na niej. (ślizgawka)
9) Co to za gwiazdeczki odpowiedzcie śmiało, które stroją ziemię w sukieneczkę białą? (śnieg)

5. Zabawa relaksacyjna „Pada śnieżek” – przy utworze Vivaldiego „Zima”

Dzieci z zamkniętymi oczami i słuchają utworu Vivaldiego „Zima” i opowieści nauczycielki:
„Jest zima. W mroźny, słoneczny dzień dzieci wybrały się na spacer do parku. Nagle słonko schowało się za chmury i zaczął padać gęsty śnieg. Dzieci ukryły się pod drzewami, obserwowały jak puszyste, śniegowe płatki wirowały na wietrze i cichutko opadały na ziemię, gałązki drzew, krzaczki. Wkrótce dokoła utworzyła się biała, mięciutka „pierzynka”, tworząca śniegowe zaspy. Nagle zerwał się mocniejszy wiatr. Zrobiło się szaro i ponuro oraz nieprzyjemnie zimno. Porywisty wiatr unosił śnieg we wszystkie strony. Wszyscy czekali na to, co wydarzy się za chwilę. Jednak po chwili zza chmur wyjrzało słońce. Dzieci mogły znowu z radością biegać po parku. Lepiły bałwana, rzucały się śnieżkami. Wszyscy zadowoleni, z czerwonymi nosami wrócili do przedszkola”.

Podczas słuchania opowiadania dzieci (oznaczone gwiazdkami śniegowymi) wykonują czynności, o których jest mowa w opowiadaniu tj.
• gwiazdki srebrne – naśladują wirujące, tańczące na wietrze płatki śniegu,
• gwiazdki niebieskie – naśladują lepienie kul,
• gwiazdki białe – naśladują drzewa na wietrze.

6. Zabawa tropiąca „List od Pani Zimy”. Po znalezieniu listu przeczytanie go dzieciom.

7. Teatrzyk – POWITANIE ZIMY – inscenizacja z wykorzystaniem sylwet.

Występują: Zima, Nauczycielka, Mróz, Dzieci, Ptaszki.

Dziecko1
Już odeszła od nas jesień,
liście postrząsała,
barwy żółte i czerwone
ze sobą zabrała.
Dzieci
Patrzcie, patrzcie, tam daleko
w wielkich , srebrnych saniach,
ciągnąc biały pył jak mleko,
piękna pani się wyłania!
Zima
Choć wiem, że nikt na mnie
z radością nie czeka
przychodzę dziś do was
z bardzo daleka.
Śnieg w krok za mną prószy,
niejednemu wichrem
przemroziłam uszy.
Nauczycielka:
Cóż to jest za dama?
Sopel w ręku trzyma.
Poznajecie dzieci?
Wszyscy:
Tak – to Pani Zima!
Dziecko 1:
Jak to nikt nie czeka?!
My wszyscy czekamy,
sanki już gotowe
przed sobą trzymamy.
Dziecko 2:
Tylko śniegiem posyp,
królowo zamieci!
A zaraz na górkach
będą wszystkie dzieci.
Mróz:
Nie ma się co spieszyć.
Czekajcie chwileczkę.
Czy nie przyda się wam
mrozu troszeczkę?
Dziecko 2:
Pewnie, że się przyda,
weźmy go na sanki.
Niech zamrozi rzeki
w lodowate szklanki.
Dziecko 1:
Gdy zmrozi jeziora,
na łyżwy pójdziemy.
Będziemy się ślizgać,
chyba nie zmarzniemy!
Mróz:
Mrożę bardzo ostro,
dzieciska kochane.
Czy jesteście dobrze
cieplutko ubrane?
Dziecko 3:
Bardzo dobrze Mrozie,
Nic mnie dziś nie ruszy.
Mam cztery szaliki,
Dwie czapki na uszy.
Trzy pary skarpetek,
Kurtkę na rzemyczki.
Filcowe trzewiczki.
I na każdej ręce po dwie rękawiczki!
Zima:
Za grubo troszeczkę.
Musisz zdjąć przynajmniej
tę jedną kurteczkę.
Nauczycielka:
Zbyt dużo włożyłeś
na siebie, mój złoty.
Chyba chcesz się spocić,
i brać leki potem.
Dziecko 4:
Nie ma się co guzdrać,
Szkoda każdej chwili!
W tym tempie to nigdy
To z miejsca nie ruszymy.
Dziecko 2:
Bierzcie narty,
łyżwy i saneczki.
Ustawmy się rzędem!
Chodźmy na góreczki!
Wszyscy ( śpiewają na znaną melodię):
Hej ho, hej ho
Na sanki ,by się szło.
Hej ho, hej ho,
Hej ho, hej ho,
Na sanki, by się szło!
Nauczycielka:
Stop dzieci!
Popatrzcie, ktoś za wami leci!
Ptaszki ( razem):
Czekajcie, czekajcie!!!
Nauczycielka:
Czy dobrze robicie?
Ptaszki tak o głodzie –
Same zostawicie?
Dziecko 4 :
Oj, Ćwirki kochane.
Wyglądacie smętnie.
Mam tutaj kanapkę
odstąpię wam chętnie.
Dziecko 1:
Mam w domu pszenicy
dwa duże woreczki.
Zawsze z rana wsypię
do szkolnej skrzyneczki.
Dziecko 2:
Co tam taka skrzynka,
gdy ja karmnik mam.
Tu będzie stołówka,
tu jeść ptaszkom dam.
Dziecko 3:
Mnie mama co rano
zupki talerz daje,
Więc wam tez przyniosę –
do stołówki wstawię.
Dziecko 1:
Ptaszkom zupę?! Zimą?!
Pomyśl choć troszeczkę!
Przecież im zamarznie,
w lodową bryłeczkę.
Dziecko 4:
Nie martwcie się ptaszki,
przy nas nie zginiecie.
Nie będziecie nigdy
na zimowej diecie.
Ptaszek 1:
Cieszę się ogromnie
i dziękuję ślicznie.
Wiosną wam zaśpiewam
piosenkę rytmicznie.
Ptaszek 2:
A ja gniazdko zrobię
tuż obok na sośnie,
będą wam dzieciaki
śpiewały radośnie.
Wszyscy:
W naszej szkole każdy
siądzie przy kominie ,
kto zmarznięty, głodny –
tu przy nas nie zginie!
Dziecko 2:
Teraz chyba wszystko
załatwione mamy.
Więc na sanki, narty
szybciutko ruszamy.
Dziecko 3 :
Chodź, Zimo kochana –
witamy cię pięknie,
nikt z nas się już teraz
mrozu nie przelęknie.
Nauczycielka:
Moje drogie dzieci,
lód jest czasem słaby!
Więc wchodząc na rzekę
tylko dla zabawy,
sprawdźcie najpierw dobrze
czy on się nie kruszy .
Żeby ktoś z was nie wpadł
do wody po uszy.
Zima:
Nie zjeżdżajcie nigdy
z górki na ulicę,
bo można przy zabawie
stracić własne życie!
Ruszajcie dzieciaki
szybciutko na start,
tylko nie zostawcie
łyżew albo nart.( wszystkie dzieci, pani Zima, Ptaszki śpiewając i tańcząc w rytm melodii, opuszczają scenę):
Dzieci ( razem) :
Dalej raźno i wesoło
zatańczymy wokoło
i w ten mroźny dzień zimowy
bawmy się wesoło. ( bis)

8. Prezentacje muzyczne o zimie, dzieci z poszczególnych grup. Pamiątkowe zdjęcia.

9. Degustacja ziołowych i owocowych herbatek

10. Praca plastyczna „Zima” wykonana różnymi technikami.

11. Podziękowanie za wspólną zabawę.

Scenariusz opracowały :
Irena Fiut
Beata Chruślicka
Gertruda Florczyk

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20 w Nowym Sączu

źródło: edux.pl

fot. s192.photobucket.com

Święta tuż, tuż…. – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Święta tuż, tuż…
Prowadząca: Anna Kanach
Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy I
Miejsce zajęć: świetlica szkolna

Cele:
Uczeń potrafi:
– rozwiązać zagadki świąteczne
– wypowiadać się na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
– zaśpiewać piosenki „Jest taki dzień”, oraz „Sanna”
– ocenić czy zdanie dotyczące świąt Bożego Narodzenia jest fałszywe czy prawdziwe
– wykonać choinkę z papierowych serwetek i ją ozdobić

Metody pracy:
– słowne (rozmowa)
– działań praktycznych, aktywizujące
– ekspresja plastyczna

Formy organizacji:
– indywidualna
– zbiorowa

Środki dydaktyczne: gitara, teksty piosenek z chwytami, karteczki z zagadkami, skarpeta ŚW. Mikołaja, tabliczka z aniołkiem i diabełkiem, zielone kartki bloku rysunkowego, ozdobne serwetki, dziurkacze ozdobne, klej, papierowe medale

Formy oceniania uczniów:
– ocena słowna,
– medale dla grzecznych i aktywnych uczniów

Przebieg zajęć.
1.Wprowadzenie do tematu. Poinformowanie o rozdaniu medali, tym dzieciom, które będą grzeczne i aktywne podczas zajęć
2.Zagadki ze skarpety św. Mikołaja. Rozmowa na temat Świąt Bożego Narodzenia.

W święta uroczyste, grudniowe.
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana. (BOMBKA)

Gałązki zielone igiełkami usiane
ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane. (CHOINKA)

W święta grudniowe,
gdy cały dzień trzeba pościć,
bardzo smakuje ta ryba,
co mało ma ości. (KARP)

Już słychać kolędy.
Drzewka pachną wokół….
Pora na kolację,
najważniejszą w roku.(WIGILIA)

Pod choinką po wigilijnej kolacji,
z workiem na plecach wkracza do akcji.
Dzieciom rozdaje piękne prezenty,
zawsze jest miły i uśmiechnięty.(ŚWIĘTY MIKOŁAJ)

W centralnym miejscu stołu leży,
Między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz córka.(OPŁATEK)

Długim sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają.(LAMPKI NA CHOINKĘ)

Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom …(PREZENTY)

Na samym wierzchołku ma ją choineczka.
To błyszcząca … (GWIAZDECZKA)

Co roku wyrusza w długą drogę.
Czerwoną ma czapę i długą białą brodę.
Wyraz twarzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki to..(MIKOŁAJ ŚWIĘTY).

– W jaki sposób dzieci przygotowujecie się do świąt Bożego Narodzenia? Jak pomagacie
Waszym rodzicom?
– Jakie znacie zwyczaje związane z Wigilią?
– Kiedy ubieracie choinkę w Waszych domach?
– Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole?
– Kiedy zasiadamy do stołu wigilijnego?

3.Śpiewanie poznanych na wcześniejszych zajęciach piosenek dotyczących Świąt Bożego Narodzenia „Jest taki dzień”, ,, Sanna” (przy akompaniamencie gitary)

Jest taki dzień
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Ref: Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Sanna
Zima, zima, zima
Pada, pada, śnieg !
Jadę, jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
Dzyń, dzyń, dzyń.

Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń.
Śnieg rozbija kopytami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń …

Zasypane drogi,
W śniegu cały świat.
Biała droga, hen przed nami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń ..

4.Zabawa „ Prawda/fałsz”
Nauczyciel czyta różne zdania dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczniów jest ocenić czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe Gdy uważają, że zdanie jest prawdziwe podnoszą do góry tabliczkę z aniołkiem, gdy fałszywe-tabliczkę z diabełkiem

– Święta Bożego Narodzenia są latem.
– W wigilię Bożego Narodzenia dzielimy się opłatkiem.
– Na święta Bożego Narodzenia ubieramy choinkę.
– Choinka ma kolor czerwony
– Na święta Bożego Narodzenia malujemy jajka.
– Prezenty przynosi listonosz.
– W święta Bożego Narodzenia śpiewamy kolędy.
– Na święta wysyłamy bliskim kartki z życzeniami.
– Jedną z tradycji świąt Bożego Narodzenia jest polewanie się wodą.
– Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka.
– Na bożonarodzeniowym drzewku możemy zawieszać bańki

5.Praca plastyczna „Choinka”
Dzieci pracują indywidualnie. Każde z nich otrzymuje zieloną kartkę z bloku rysunkowego, kawałki białych serwetek. Na zielonej kartce dzieci przyklejają odpowiednio kawałki tak, aby powstała choinka. Następnie choinkę przystrajają przyklejając do niej różne elementy wycięte dziurkaczami ozdobnymi według własnego pomysłu

6.Podsumowanie i ocena pracy dzieci na zajęciach (Anna Kanach, 2016, edux.pl)