Schemat ciała orientacja koordynacja przestrzeń kierunki

Reklamy
 1. Pojęcia przestrzenne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Koordynacja wzrokowo-motoryczna i widzenie obuoczne
 3. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 4. Pisanka – kierunki – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 5. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Sensoryczny robot – zmysł wzroku i planowanie motoryczne, zabawa ASD
 7. Orientacja w schemacie ciała – ćwiczenia
 8. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 9. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała – Taniec wstążek – scenariusz zajęć
 10. Kształtowanie obrazu i schematu własnego ciała. Usprawnianie układu dotykowego SI, spektrum autyzmu
 11. Koordynacja obustronna i przekraczanie linii środka – Trzy koziołki
 12. Ćwiczenia rozwijające koordynację obustronną i umiejętność przekraczania linii środka
 13. Czym jest orientacja przestrzenna i jak najprościej ćwiczyć ją u dzieci
 14. Stymulacja układu przedsionkowego. Doskonalenie obustronnej koordynacji – scenariusz zajęć