Reklamy

W niniejszej zakładce zgromadzone są praktyczne strategie stosowane przez nauczycieli, pedagogów i psychologów, zapewniające uczniom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz innymi trudnościami w nauce, odpowiednie wsparcie. Zebrane narzędzia, pomysły, sposoby, inspiracje, wskazówki (i ich modyfikacje) – oparte głównie na pozytywnych technikach behawioralnych – mogą ułatwić przyswajanie informacji w trakcie lekcji przez uczniów mających problemy z uwagą, „nadreaktywnością”, zaburzeniami integracji sensorycznych lub innymi przeciwnościami, z którymi muszą się mierzyć na co dzień, w szkole i innych zajęciach poza nią.

POWIĄZANE ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Wspólne relacje w szkole
 2. Zespół Aspergera – Ocena własnej pracy
 3. Przetwarzanie, czas na zastanowienie się/autyzm
 4. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 5. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 6. Autyzm – plan dnia
 7. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 8. Barometr emocji
 9. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 10. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 11. ASD – przypomnienia wizualne
 12. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 13. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 14. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 15. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 16. Komiksowe rozmówki – strategie
 17. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 18. Autyzm – negocjacje
 19. Wyznacz osobę do wydawania poleceń

 20. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 21. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 22. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 23. Jak stworzyć harmonogram
 24. Wyrazy na literę…
 25. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 26. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 27. Księga sprawności – wzmocnienia
 28. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 29. Podkreślaj pozytywne zachowania
 30. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 31. Wspierający dotyk
 32. System zadań – narzędzie
 33. Rozmowy komiksowe – technika
 34. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 35. Czytanie na przemian w parach
 36. Systemy żetonowe
 37. Pisanie krok po kroku
 38. Utrwalanie wiadomości
 39. Porządkowanie nowych informacji
 40. Strategia pracuję dla…
 41. Technika świateł drogowych
 42. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 43. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 44. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 45. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 46. Schemat pakowania worka na basen
 47. Przed wyjściem – schemat
 48. #przypominajka na lustro w łazience
 49. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 50. Planowanie: kołowy plan dnia
 51. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 52. Pakowanie do szkoły – schemat
 53. Schemat wejścia do szkoły
 54. Schemat przed sprawdzianem
 55. Schemat nowej szkoły
 56. Plan po powrocie ze szkoły
 57. Instrukcja przebierania się na WF
 58. Krótki plan dnia
 59. Schemat teraz-potem
 60. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 61. #strategia kosze na zadania
 62. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 63. #strategia przypominania o sukcesach
 64. Plan wyjścia ze szkoły
 65. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 66. Kolorowy plan zajęć