WSPOMAGANIE NA LEKCJI

W niniejszej zakładce zgromadzone są praktyczne strategie stosowane przez nauczycieli, pedagogów i psychologów, zapewniające uczniom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz innymi trudnościami w nauce, odpowiednie wsparcie. Zebrane narzędzia, pomysły, sposoby, inspiracje, wskazówki (i ich modyfikacje) – oparte głównie na pozytywnych technikach behawioralnych – mogą ułatwić przyswajanie informacji w trakcie lekcji przez uczniów mających problemy z uwagą, „nadreaktywnością”, zaburzeniami integracji sensorycznych lub innymi przeciwnościami, z którymi muszą się mierzyć na co dzień, w szkole i innych zajęciach poza nią.

POWIĄZANE ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Przetwarzanie, czas na zastanowienie się/autyzm
 2. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 3. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 4. Autyzm – plan dnia
 5. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 6. Barometr emocji
 7. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 8. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 9. ASD – przypomnienia wizualne
 10. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 11. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 12. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 13. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 14. Komiksowe rozmówki – strategie
 15. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 16. Autyzm – negocjacje
 17. Wyznacz osobę do wydawania poleceń

 18. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 19. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 20. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 21. Jak stworzyć harmonogram
 22. Wyrazy na literę…
 23. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 24. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 25. Księga sprawności – wzmocnienia
 26. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 27. Podkreślaj pozytywne zachowania
 28. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 29. Wspierający dotyk
 30. System zadań – narzędzie
 31. Rozmowy komiksowe – technika
 32. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 33. Czytanie na przemian w parach
 34. Systemy żetonowe
 35. Pisanie krok po kroku
 36. Utrwalanie wiadomości
 37. Porządkowanie nowych informacji
 38. Strategia pracuję dla…
 39. Technika świateł drogowych
 40. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 41. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 42. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 43. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 44. Schemat pakowania worka na basen
 45. Przed wyjściem – schemat
 46. #przypominajka na lustro w łazience
 47. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 48. Planowanie: kołowy plan dnia
 49. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 50. Pakowanie do szkoły – schemat
 51. Schemat wejścia do szkoły
 52. Schemat przed sprawdzianem
 53. Schemat nowej szkoły
 54. Plan po powrocie ze szkoły
 55. Instrukcja przebierania się na WF
 56. Krótki plan dnia
 57. Schemat teraz-potem
 58. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 59. #strategia kosze na zadania
 60. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 61. #strategia przypominania o sukcesach
 62. Plan wyjścia ze szkoły
 63. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 64. Kolorowy plan zajęć