Percepcja i pamięć wzrokowa i słuchowa scenariusze zabawy rewalidacja

Pakiet zajęć rewalidacyjnych: Motoryka mała. Przygotowanie sensoryczno-motoryczne do pisania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł,

zawiera opisy i scenariusze / schematy zajęć do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych; kompensacyjnych; terapiach zajęciowych oraz w Indywidualnych Planach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET i innych; ćwiczeniach sensoryczno-motorycznych dłoni i palców przygotowujących uczniów do pisania oraz w terapiach ręki:

 1. Zmysł dotyku – percepcja czuciowa
 2. Wyciskanie – puszczanie – chwyt szczypcowy – kasztany
 3. Wsuwanie – spinacze
 4. Zakraplanie – woda
 5. Rozciąganie, nakładanie – gumki
 6. Wbijanie – pinezki
 7. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami – terapia krok po kroku
 8. Schemat wprowadzania litery
 1. Program Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 2. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 3. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne
 4. Duże, małe – stałość spostrzegania
 5. Ćwiczenia wyrabiające poczucie tempa – scenariusze zabaw
 6. Kolorowe rytmy – zabawy muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa
 7. Spostrzeganie kształtu i tła – percepcja wzrokowa
 8. Ułóż układankę – percepcja i pamięć wzrokowa
 9. Spostrzeganie figury i tła – rewalidacja, ćwiczenia
 10. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 11. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja, niepełnosprawność intelektualna
 12. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 13. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej przykładowe scenariusze zajęc rewalidacyjnych
 14. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 15. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej
 16. Ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza, synteza, pamięć – ASD
 17. Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programu M. Frostig, D. Horne
 18. Ćwiczenia percepcji słuchowej ASD
 19. Przykładowy schemat wprowadzania litery – nauka pisania
 20. Ćwiczenia rozwijające ruchomość gałek ocznych
Reklamy