Percepcja i pamięć wzrokowa i słuchowa scenariusze zabawy rewalidacja

 1. Znajdź mrówkę, znajdź biedronkę… Ćwiczenia percepcji wzrokowej
 2. Zajęcia usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową
 3. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
 4. Zacznij od relaksu – Metody relaksacji wpływające na wzrok
 5. Program Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 6. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 7. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne
 8. Duże, małe – stałość spostrzegania
 9. Ćwiczenia wyrabiające poczucie tempa – scenariusze zabaw
 10. Kolorowe rytmy – zabawy muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa
 11. Spostrzeganie kształtu i tła – percepcja wzrokowa
 12. Ułóż układankę – percepcja i pamięć wzrokowa
 13. Spostrzeganie figury i tła – rewalidacja, ćwiczenia
 14. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 15. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja, niepełnosprawność intelektualna
 16. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 17. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej przykładowe scenariusze zajęc rewalidacyjnych
 18. Dźwięki, ptaki, owady – zabawa sensoryczna SI
 19. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 20. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej
 21. Ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza, synteza, pamięć – ASD
 22. Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programu M. Frostig, D. Horne
 23. Ćwiczenia percepcji słuchowej ASD
 24. Przykładowy schemat wprowadzania litery – nauka pisania
 25. Ćwiczenia rozwijające ruchomość gałek ocznych
Reklamy