Percepcja i pamięć wzrokowa i słuchowa scenariusze zabawy rewalidacja

 1. Percepcja wzrokowa – spostrzeganie figury i tła. Ćwiczenia do programów terapeutycznych
 2. Rysujemy po strzałkach – kierunki, koordynacja wzrokowo-ruchowa – ćwiczenia
 3. Scenariusz zajęć terapeutycznych z zakresu kształtowania obrazu i schematu ciała
 4. Mikołajkowe labirynty
 5. Pojęcia przestrzenne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. Koordynacja wzrokowo-motoryczna i widzenie obuoczne
 7. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 8. Pisanka – kierunki – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 9. Orientacja przestrzenna, orientacja w schemacie ciała – scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 10. Sensoryczny robot – zmysł wzroku i planowanie motoryczne, zabawa ASD
 11. Orientacja w schemacie ciała – ćwiczenia
 12. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 13. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała – Taniec wstążek – scenariusz zajęć
 14. Kształtowanie obrazu i schematu własnego ciała. Usprawnianie układu dotykowego SI, spektrum autyzmu
 15. Koordynacja obustronna i przekraczanie linii środka – Trzy koziołki
 16. Ćwiczenia rozwijające koordynację obustronną i umiejętność przekraczania linii środka
 17. Czym jest orientacja przestrzenna i jak najprościej ćwiczyć ją u dzieci
 18. Stymulacja układu przedsionkowego. Doskonalenie obustronnej koordynacji – scenariusz zajęć
 1. Zacznij od relaksu – Metody relaksacji wpływające na wzrok
 2. Program Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 3. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 4. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne
 5. Duże, małe – stałość spostrzegania
 6. Ćwiczenia wyrabiające poczucie tempa – scenariusze zabaw
 7. Kolorowe rytmy – zabawy muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa
 8. Spostrzeganie kształtu i tła – percepcja wzrokowa
 9. Ułóż układankę – percepcja i pamięć wzrokowa
 10. Spostrzeganie figury i tła – rewalidacja, ćwiczenia
 11. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 12. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja, niepełnosprawność intelektualna
 13. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 14. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej przykładowe scenariusze zajęc rewalidacyjnych
 15. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 16. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej
 17. Ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza, synteza, pamięć – ASD
 18. Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programu M. Frostig, D. Horne
 19. Ćwiczenia percepcji słuchowej ASD
 20. Przykładowy schemat wprowadzania litery – nauka pisania
 21. Ćwiczenia rozwijające ruchomość gałek ocznych
Reklamy