Percepcja i pamięć wzrokowa i słuchowa scenariusze zabawy rewalidacja

 1. Ułóż układankę – percepcja i pamięć wzrokowa
 2. Spostrzeganie figury i tła – rewalidacja, ćwiczenia
 3. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 4. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja, niepełnosprawność intelektualna
 5. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 6. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej przykładowe scenariusze zajęc rewalidacyjnych
 7. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 8. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej
 9. Ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza, synteza, pamięć – ASD
 10. Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programu M. Frostig, D. Horne
 11. Ćwiczenia percepcji słuchowej ASD
 12. Przykładowy schemat wprowadzania litery – nauka pisania
 13. Ćwiczenia rozwijające ruchomość gałek ocznych
Reklamy