Percepcja i pamięć wzrokowa i słuchowa scenariusze zabawy rewalidacja

 1. Rozwijanie percepcji słuchowej – ćwiczenia językowe – zajęcia rewalidacyjne
 2. Znajdź mrówkę, znajdź biedronkę… Ćwiczenia percepcji wzrokowej
 3. Zajęcia usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową
 4. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
 5. Zacznij od relaksu – Metody relaksacji wpływające na wzrok
 6. Program Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 7. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 8. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne
 9. Duże, małe – stałość spostrzegania
 10. Ćwiczenia wyrabiające poczucie tempa – scenariusze zabaw
 11. Kolorowe rytmy – zabawy muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa
 12. Spostrzeganie kształtu i tła – percepcja wzrokowa
 13. Ułóż układankę – percepcja i pamięć wzrokowa
 14. Spostrzeganie figury i tła – rewalidacja, ćwiczenia
 15. Koordynacja bilateralna i lateralizacja
 16. Kolory i wzory – percepcja wzrokowa – rewalidacja, niepełnosprawność intelektualna
 17. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 18. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej przykładowe scenariusze zajęc rewalidacyjnych
 19. Dźwięki, ptaki, owady – zabawa sensoryczna SI
 20. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 21. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej
 22. Ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza, synteza, pamięć – ASD
 23. Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programu M. Frostig, D. Horne
 24. Ćwiczenia percepcji słuchowej ASD
 25. Przykładowy schemat wprowadzania litery – nauka pisania
 26. Ćwiczenia rozwijające ruchomość gałek ocznych
Reklamy