1. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne
 2. Przykłady zabaw ruchowych: logorytmicznych i relaksacyjnych dla dzieci 5, 6 letnich
 3. Logorytmika – scenariusze zajęć
 4. Zabawy słuchowe
 5. Zajęcia logopedyczne – seplenienie międzyzębowe
 6. Zwierzęta i ich cechy – ćwiczenia językowe – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 7. Scenariusz zajęć logorytmicznych
 8. Rozwijanie percepcji słuchowej – ćwiczenia językowe – zajęcia rewalidacyjne
 9. Różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych – zajęcia kompensacyjne
 10. Moc obrazka, czyli jak wspierać rozwój mowy u dzieci z Zespołem Downa
 11. Szumki – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 12. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia rytmizujące, oddechowe, głosowe – rewalidacja, autyzm
 13. Zwierzęta domowe – wstępna stymulacja logopedyczna
 14. Określenia i zaprzeczenia – ćwiczenia językowe
 15. Zwierzęta dzikie – wstępna stymulacja logopedyczna – zajęcia terapeutyczne
 16. Grafomotoryka i logopedia – szlaczki po śladzie

Mały akrobata – aktywność rzeźbi mózg – letnie zabawy sensoryczne

Mały akrobata – aktywność rzeźbi mózg – letnie zabawy sensoryczne

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.