Historyjki społeczne

Tematy i zajęcia:

 1. Panika przed prezentacją w szkole – niepokój, stres
 2. Umiejętności społeczno-emocjonalne – scenariusze zajęć
 3. Choinko piękna jak las… Zajęcia rewalidacyjne
 4. Myślę pozytywnie – zajęcia z pozytywnego myślenia
 5. Poczuj energetyczną moc strachu i odwagi
 6. Czym właściwie jest radość? Arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 7. Poczucie winy, strach – lekcje dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Strategie na wejście – Spotkania towarzyskie w spektrum autyzmu
 9. Przykładowy program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową MPD
 10. Konsekwencje wyborów – scenariusz zajęć terapeutycznych
 11. Muzyka, która leczy – Muzykoterapia we współczesnym świecie
 12. Dzień ze Świętym Mikołajem – zabawy ruchowe
 13. Obraz na znak interpunkcji – metoda dla uczniów z dysleksją
 14. Utrata przyjaciółki – smutek, żal
 15. Hygge i Lykke – Nostalgia według Meika Wikinga
 16. Strategie na wejście – Spotkania towarzyskie w spektrum autyzmu
 17. Poznanie siebie i integracja grupy – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 18. Pierwsze dni w szkole ucznia ze spektrum autyzmu
 19. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – samoocena
 20. Sprawna organizacja na co dzień – trening umiejętności społecznych
 21. Programy, które uczą rówieśników o różnicach
 22. Trening umiejętności społecznych
 23. Umiejętności społeczne potrzebne w szkole
 24. Przyjaźń – umiejętności społeczne dziecka
 25. Współpraca – plan działania – ASD i niepełnosprawność intelektualna
 26. Dalej, wiewiórko! Radzenie sobie ze złością, scenariusz zabawy społecznej
 27. Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII
 28. Autyzm – rozmowa z rówieśnikiem – schemat
 29. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 30. Trening uważności – obserwacja
 31. Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 32. Działanie w grupie – akceptacja, partnerstwo, normy – scenariusz zajęć
 33. Współpraca się opłaca – scenariusz zajęć
 34. Współpracować znaczy pracować razem – scenariusz zajęć
 35. Ułamki dziesiętne w życiu codziennym – zajęcia rewalidacyjne
 36. Pejzaż zimowy – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 37. Autyzm – gazeta oknem na świat
 38. Podejmowanie działań i ich skutki – scenariusz zajęć
 39. Prezenty – scenariusz zajęć ASD
 40. Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole
 41. Planowanie pracy w zespole, ASD – umiejętności społeczne
 42. Mamy swoje zasady – scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 43. Zdolność do socjalizacji – zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze spektrum autyzmu
 44. Mediacja rówieśnicza – autyzm, umiejętności społeczne – rewalidacja
 45. Na ryby – zabawy dla dzieci z autyzmem
 46. Akceptowanie czyjegoś NIE – umiejętności społeczne
 47. Jedzenie przy stole – autyzm
 48. Bańki – zabawy społeczne rozwijające małą motorykę
 49. Sposoby na udaną adaptację – spektrum autyzmu
 50. Umiejętności społeczne – Program zajęć rewalidacyjnych
 51. Ocena zachowań autystycznych uczniów przez postronnych obserwatorów w miejscach publicznych
 52. Autyzm – przyjęcie urodzinowe – scenariusz treningu umiejętności społecznych (TUS)
 53. Spektrum autyzmu – czekanie na swoją kolej
 54. Budowanie poczucia własnej wartości – Moje dobre strony
 55. Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych
 56. Program TUS dla ucznia z zespołem Aspergera
 57. Macierz Eisenhowera – technika grupowania zadań
 58. Spektrum autyzmu – świadomość społeczna w zabawach grupowych
 59. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 60. Program rewalidacyjny rozwijający kompetencje społeczne
 61. Sporne kwestie – konflikt, praca w grupie
 62. Protokół konfliktu – umiejętności społeczne
 63. Zespół Aspergera – zestaw pomocy w sytuacjach lękowych
 64. Autyzm, rozumienie – scenariusz zajęć
 65. Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć
 66. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 67. Jak zakończyć rozmowę – Umiejętności społeczne
 68. Program terapeutyczny wspomagający umiejętności komunikacji interpersonalnej
 69. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
 70. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją, konspekt
 71. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji, scenariusze
 72. Zarządzanie emocjami – zabawa w wykluczanie
 73. Umiejętności społeczne w szkole
 74. Jestem pewien, że ktoś mnie słucha – historyjka społeczna
 75. Serce – mowa gestów
 76. Kolejność czynności – zabawa
 77. Planowanie dnia – scenariusz zabawy grupowej
 78. Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne
 79. Zły ziemniak – emocje/zabawa grupowa
 80. Gra nakrętkami – motoryka mała/grupa
 81. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
 82. Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/scenariusz gry
 83. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 84. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych
 85. Co chcesz powiedzieć? Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 86. Zakupy – zabawa sensoryczno-społeczna
 87. Autyzm – współpraca w ławce
 88. 14 sposobów zachęcania autystycznych dzieci do zabawy
 89. Jedziemy do kina – umiejętności społeczne*
 90. Ile czasu? – zabawa grupowa/scenariusz
 91. Proszę, nalej wody – umiejętności społeczne*
 92. Zakazane figury – zabawy grupowe, naśladowanie
 93. Autyzm – zabawy w parach
 94. Planujemy zakupy – scenariusz zajęć
 95. Czerwone światło, zielone światło – scenariusz zabawy
 96. Asertywność – scenariusz zajęć
 97. Cztery ściany 
 98. Zabawy integracyjne (na powitanie)
 99. Proszenie o pomoc 
 100. Nakrywanie do stołu – zabawa SI
 101. Papuga – poznajmy się – scenariusz zabawy
 102. Przyjmowanie i prawienie komplementów
 103. Gra w rysowanie kontroli impulsów – scenariusz
 104. Taktowny gość
 105. Porządek na biurku – organizacja
 106. Organizacja czasu
 107. Stworzenie profesjonalnie brzmiącego adresu
 108. Jak poradzić sobie ze złością drugiej osoby?
 109. Kalendarz – historyjka społeczna*
 110. Odmawianie – instrukcja
 111. Czy ktoś mnie słucha? – samoświadomość
 112. 10 praktycznych zasad etykiety przy stole
 113. Gdy spotykam znajomego – historyjka społeczna*
 114. Konstruktywne polecenia
 115. Rodzinka – zabawa w udawanie*
 116. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz zajęć
 117. Błąd w zadaniu szkolnym – historyjka społeczna
 118. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie 
 119. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka
 120. Włączanie się do rozmowy – schemat
 121. Kontakt wzrokowy – historyjka społeczna
 122. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia
 123. Cierpliwość – ściąga/kartka
 124. Przenoszenie myśli na papier
 125. Jak zmusić się po przerwie, jak zmusić się w ogóle
 126. #sposoby na perseweracje w szkole*
 127. Kiedy dziecko myli ubrania*
 128. Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie*
 129. Tydzień szkolny – historyjka społeczna/samoświadomość
 130. Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s
 131. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 132. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 133. Uścisk dłoni 
 134. Przedstawianie się – ściąga
 135. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 136. Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm
 137. Tor przeszkód – scenariusz/autyzm
 138. Pierwszy dzień w szkole – instrukcja*
 139. Napady agresji – plan
 140. Technika „Opowiadanie życia”
 141. Memo – scenariusz zajęć

*sylwiaiwan.com

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl. 4

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl. 4

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.