Reklamy

IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

Pakiet zajęć „Emocje” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł, zawiera:

 1. Odczuwanie niepokoju, autyzm / niepełnosprawność intelektualna, historyjka społeczna i arkusz pracy
 2. Smutek – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu)
 3. Wesoły kot – arkusz pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu) – praca w grupie / lekcja
 4. Życzliwość – arkusz pracy dla ucznia z ASD (spektrum autyzmu) i / lub ASD
 5. Protokół złości i zdenerwowania
 6. Pokoloruj i nazwij emocje – kolorowanki

Mini – wykłady, lekcje, zajęcia, ćwiczenia, kolorowanki, inspiracje…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 2. IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 3. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
 5. Ocena i opis postępów rozwoju psychomotorycznego ucznia
 6. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady
 7. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 8. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 9. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 10. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 11. Po co i dla kogo IPET?
 12. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 13. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 14. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 15. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 16. Arkusz WOPFU oraz IPET
 17. Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 18. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 19. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 20. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 21. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 22. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 23. IPET – autyzm, przedszkole
 24. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 25. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 26. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 27. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 28. Wzór IPET
 29. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 30. IPET – autystyczny uczeń
 31. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 32. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 33. IPET – przykładowy wzór
 34. IPET – Zespoły
 35. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 36. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 37. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 38. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 39. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 40. Rymy – zabawa grupowa
 41. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 42. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 43. Przerwy w nauce
 44. Tworzenie związków wyrazowych
 45. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 46. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 47. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 48. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 49. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 50. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 51. Ramowy Plan IPET
 52. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 53. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne