autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

IPET WOPFU WWRD opinie oceny sprawozdania dostosowanie edukacyjne dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną

Reklamy

Zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, sprawozdań, ocen, opisów…, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH w nich WOPF-u oraz Indywidualnych Programach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

Pedagog Psycholog Edukacja specjalna Przykładowe oceny opisowe ucznia Sprawozdania

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w szkole
 2. Przykładowy IPET dziecka z niepełnosprawnością ruchową
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju WWR w spektrum autyzmu
 4. Przykładowa Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia WOPFU z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kl.4
 5. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny IPET Uczeń ze spektrum autyzmu
 7. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
 8. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i diagnoza gotowości szkolnej
 9. Przykładowe Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczeń z zaburzonym zachowaniem
 11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych autyzm i zaburzenia pokrewne – przykłady dostosowań
 12. 4 przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 13. IPET dla ucznia niedosłyszącego
 14. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl.4
 15. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 16. Ocena efektywności pomocy pedagogicznej, program dla dziecka z autyzmem
 17. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – przykłady
 18. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 19. IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, kl. 8
 20. Przykładowa opinia o dziecku w wieku przedszkolnym
 21. Przykładowy Indywidualny program Edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 22. IPET – autystyczny przedszkolak
 23. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 24. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 25. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 26. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 27. IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 28. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 29. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
 30. Ocena i opis postępów rozwoju psychomotorycznego ucznia
 31. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady
 32. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 33. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 34. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 35. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 36. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 37. Po co i dla kogo IPET?
 38. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 39. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 40. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 41. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 42. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 43. Arkusz WOPFU oraz IPET
 44. IPET – autyzm, przedszkole
 45. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 46. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 47. Wzór IPET
 48. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 49. IPET – autystyczny uczeń
 50. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 51. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 52. IPET – przykładowy wzór
 53. IPET – Zespoły
 54. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 55. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 56. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 57. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 58. Wzór IPET
 59. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 60. IPET – autystyczny uczeń
 61. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 62. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 63. IPET – przykładowy wzór
 64. IPET – Zespoły
 65. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 66. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 67. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 68. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 69. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 70. Rymy – zabawa grupowa
 71. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 72. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 73. Przerwy w nauce
 74. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 75. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 76. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 77. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 78. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 79. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 80. Ramowy Plan IPET
 81. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 82. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne

%d blogerów lubi to: