Reklamy

IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady
 2. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 3. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 4. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 5. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 6. Po co i dla kogo IPET?
 7. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 8. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 9. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 10. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 11. Arkusz WOPFU oraz IPET
 12. Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 13. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 14. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 15. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 16. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 17. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 18. IPET – autyzm, przedszkole
 19. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 20. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 21. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 22. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 23. Wzór IPET
 24. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 25. IPET – autystyczny uczeń
 26. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 27. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 28. IPET – przykładowy wzór
 29. IPET – Zespoły
 30. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 31. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 32. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 33. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 34. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 35. Rymy – zabawa grupowa
 36. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 37. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 38. Przerwy w nauce
 39. Tworzenie związków wyrazowych
 40. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 41. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 42. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 43. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 44. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 45. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 46. Ramowy Plan IPET
 47. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 48. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne