IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 2. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 3. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 4. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 5. Po co i dla kogo IPET?
 6. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 7. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 8. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 9. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 10. Arkusz WOPFU oraz IPET
 11. Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 12. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 13. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 14. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 16. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 17. IPET – autyzm, przedszkole
 18. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 19. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 20. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 21. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 22. Wzór IPET
 23. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 24. IPET – autystyczny uczeń
 25. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 26. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 27. IPET – przykładowy wzór
 28. IPET – Zespoły
 29. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 30. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 31. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 32. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 33. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 34. Rymy – zabawa grupowa
 35. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 36. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 37. Przerwy w nauce
 38. Tworzenie związków wyrazowych
 39. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 40. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 41. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 42. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 43. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 44. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 45. Ramowy Plan IPET
 46. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 47. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne