IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH, zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 2. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 3. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 4. Autyzm – Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych
 5. Arkusz WOPFU oraz IPET
 6. Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 7. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 8. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 9. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 10. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 11. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 12. IPET – autyzm, przedszkole
 13. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 14. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 15. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 16. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 17. Wzór IPET
 18. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 19. IPET – autystyczny uczeń
 20. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 21. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 22. IPET – przykładowy wzór
 23. IPET – Zespoły
 24. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 25. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 26. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 27. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 28. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 29. Rymy – zabawa grupowa
 30. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 31. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 32. Chodzenie na palcach
 33. Autyzm – plan dnia
 34. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 35. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 36. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 37. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 38. ASD – przypomnienia wizualne
 39. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 40. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 41. Autyzm – współpraca w ławce
 42. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 43. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 44. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 45. Motoryka duża i mała – kompensacja
 46. IPET – autystyczny przedszkolak
 47. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 48. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 49. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 50. Komiksowe rozmówki – strategie
 51. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 52. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 53. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 54. Autyzm – negocjacje
 55. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 56. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 57. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 58. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 59. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 60. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 61. Przerwy w nauce
 62. Tworzenie związków wyrazowych
 63. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 64. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 65. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 66. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 67. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 68. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 69. Ramowy Plan IPET
 70. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 71. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 72. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 73. Zabawa Mój dzień
 74. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 75. Ucz jak zadawać pytania
 76. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 77. Techniki parateatralne
 78. Wzory z paciorków – kopiowanie
 79. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 80. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 81. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 82. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 83. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 84. Pisanie krok po kroku
 85. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 86. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 87. Celowe ignorowanie – interwencje
 88. Rozwijanie inteligencji myślenia
 89. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 90. Rozwój umiejętności przez zabawę
 91. Komunikaty porządkujące – strategia
 92. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 93. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 94. Wspierający dotyk
 95. Czytanie na przemian w parach
 96. System zadań – narzędzie
 97. Systemy żetonowe
 98. Utrwalanie wiadomości
 99. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 100. Porządkowanie nowych informacji
 101. Nawlekanie rurek – schemat*
 102. Strategia pracuję dla…
 103. Technika świateł drogowych
 104. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 105. Tabelka krok po kroku*
 106. Harmonogram – wzmocnienia*
 107. #przypominajki obrazkowe*
 108. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne