IPET WOPFU WWRD opinie oceny sprawozdania dostosowanie edukacyjne dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną

Reklamy

Zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, sprawozdań, ocen, opisów…, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH w nich WOPF-u oraz Indywidualnych Programach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

Pedagog Psycholog Edukacja specjalna Przykładowe oceny opisowe ucznia Sprawozdania

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w szkole
 2. Przykładowy IPET dziecka z niepełnosprawnością ruchową
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju WWR w spektrum autyzmu
 4. Przykładowa Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia WOPFU z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kl.4
 5. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny IPET Uczeń ze spektrum autyzmu
 7. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
 8. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i diagnoza gotowości szkolnej
 9. Przykładowe Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczeń z zaburzonym zachowaniem
 11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych autyzm i zaburzenia pokrewne – przykłady dostosowań
 12. 4 przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 13. IPET dla ucznia niedosłyszącego
 14. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl.4
 15. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 16. Ocena efektywności pomocy pedagogicznej, program dla dziecka z autyzmem
 17. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – przykłady
 18. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 19. IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, kl. 8
 20. Przykładowa opinia o dziecku w wieku przedszkolnym
 21. Przykładowy Indywidualny program Edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 22. IPET – autystyczny przedszkolak
 23. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 24. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 25. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 26. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 27. IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 28. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 29. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
 30. Ocena i opis postępów rozwoju psychomotorycznego ucznia
 31. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady
 32. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 33. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 34. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 35. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 36. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 37. Po co i dla kogo IPET?
 38. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 39. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 40. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 41. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 42. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 43. Arkusz WOPFU oraz IPET
 44. IPET – autyzm, przedszkole
 45. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 46. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 47. Wzór IPET
 48. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 49. IPET – autystyczny uczeń
 50. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 51. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 52. IPET – przykładowy wzór
 53. IPET – Zespoły
 54. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 55. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 56. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 57. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 58. Wzór IPET
 59. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 60. IPET – autystyczny uczeń
 61. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 62. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 63. IPET – przykładowy wzór
 64. IPET – Zespoły
 65. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 66. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 67. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 68. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 69. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 70. Rymy – zabawa grupowa
 71. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 72. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 73. Przerwy w nauce
 74. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 75. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 76. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 77. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 78. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 79. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 80. Ramowy Plan IPET
 81. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 82. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne

%d blogerów lubi to: