Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

(tabelka II – kolumny)

Motoryka duża

 • utrzymanie równowagi – ma problemy/nie ma
 • ogólna sprawność fizyczna – odbiega/nie odbiega od poziomu rówieśników
 • koordynacja ruchów kończyn – zła/dobra
 • sprawność w grach zespołowych – nie wykazuje się sprawnością/wykazuje
 • chęć uczestniczenia w grach zespołowych i zabawach ruchowych – niechętnie uczestniczy/chętnie

Motoryka mała

 • manipulowanie przedmiotami w celu wykonania zadania – ma problemy z manipulowaniem/ nie ma problemów
 • chwytanie przedmiotów – ma problemy/nie ma problemów z chwytaniem
 • koordynacja obu rąk – ma problemy/nie ma problemów
 • sprawia wrażenie osoby „niezręcznej” – sprawia/nie sprawia

Spostrzeganie

 • nie jest spostrzegawczy/jest spostrzegawczy
 • wychwytuje informacje ważne z punktu widzenia omawianego tematu/nie wychwytuje (ma problemy)
 • szybko odnajduje informacje w materiale wzrokowym/wolno odnajduje informacje w materiale wzrokowym

Uwaga

 • jest skupiony w trakcie zajęć, potrafi długo utrzymywać uwagę na danym zadaniu/trudno jest mu się skupić na zadaniach, szybko się rozprasza
 • jest wytrwały w pracy/brak mu wytrwałości w pracy
 • potrafi pracować przy różnych dystraktorach (szum, hałas itp.)/szum, hałas szybko go rozpraszają
 • łatwo przywołać jego uwagę/nie reaguje na przywoływanie uwagi
 • ma podzielną uwagę/nie ma podzielnej uwagi
 • pamięta kierowane do niego polecenia/szybko zapomina polecenia

Pamieć

 • ma dobrą pamięć słuchową/słabo zapamiętuje materiał słuchowy
 • ma dobrą pamieć wzrokową/słabo zapamiętuje materiał wzrokowy
 • łatwo zapamiętuje różne treści/żeby coś zapamiętać, musi długo pracować
 • potrafi przywołać treści omawiane wcześniej/szybko zapomina to, czego się nauczył
 • posiada bogaty zasób wiadomości/nie zapamiętuje obszernych treści
 • długo pamięta przyswojone treści/trudno mu zapamiętać informacje, które wcześniej przyswoił

Myślenie

 • szybko wychwytuje związki między pojęciami/nie wychwytuje zależności między pojęciami
 • szybko kojarzy fakty, informacje/wolno kojarzy fakty
 • potrafi uogólniać różne treści/nie potrafi
 • wyciąga trafne wnioski/ma kłopoty z wyciąganiem trafnych wniosków
 • dokonuje trafnych skojarzeń/nie dokonuje
 • szybko łączy fakty/nie potrafi szybko łączyć różnych faktów
 • generuje ciekawe, niekonwencjonalne pomysły na rozwiązywanie różnych problemów/brakuje mu pomysłów na rozwiązywanie różnych problemów
 • potrafi zaprezentować własny punkt widzenia/nie potrafi zaprezentować własnego punktu widzenia
 • dokonuje trafnych analiz różnych treści/nie potrafi dokonywać trafnych analiz różnych treści

Mowa/Komunikowanie się

 • mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznym/mówi niepoprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznym
 • poprawnie formułuje zdania/nieprawidłowo formułuje zdania
 • jego wypowiedzi są płynne i rozbudowane/w jego wypowiedziach brak jest płynności, są mało rozbudowane, lakoniczne, ogólnikowe
 • chętnie zbiera głos/niechętnie zabiera głos
 • łatwo werbalizuje własne myśli/ma trudności z werbalizowaniem myśli, formułowaniem wypowiedzi

Kontrolowanie emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • kontroluje swoje zachowania w sytuacjach trudnych/nie kontroluje swoich zachowań w sytuacjach trudnych
 • dobrze funkcjonuje w warunkach stresu/źle funkcjonuje w warunkach stresu
 • nie wycofuje się z trudnych zadań/rezygnuje, wycofuje się z trudnych zadań
 • potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty/nie potrafi konstruktywnie rozwiązywać konfliktów
 • nie obraża się na innych, nie płacze w trudnych sytuacjach/obraża się na innych, jest płaczliwy
 • spokojnie reaguje na opinie o sobie i zaistniałe sytuacje trudne/nie potrafi spokojnie reagować na opinie o sobie i zaistniałe sytuacje trudne
 • podejmuje działania pozwalające na rozwiązanie sytuacji problemowej/nie podejmuje działań pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowej
 • nie wycofuje się, nie zniechęca/wycofuje się, łatwo się zniechęca
 • nie poddaje się w obliczu niepowodzenia/poddaje się w obliczu niepowodzenia
 • zna i stosuje sposoby redukowania nadmiernego napięcia/nie zna i nie stosuje sposobów pozwalających na redukowanie nadmiernego napięcia emocjonalnego

Motywacja

 • uważa na lekcji/nie uważa na lekcji
 • słucha z zainteresowaniem nauczyciela i kolegów zabierających głos/nie słucha nauczyciela, nie słucha odpowiedzi kolegów, zajmuje się czymś innym
 • jest aktywny na zajęciach (zgłasza się, robi notatki)/jest bierny na lekcji, nie zgłasza się, nie robi notatek
 • jest zawsze przygotowany do lekcji/nie przygotowuje się do lekcji
 • potrafi prosić o pomoc/nie prosi o pomoc, gdy czegoś nie wie
 • ma odrobione prace domowe/nie odrabia prac domowych
 • ma zawsze potrzebne przybory do lekcji/nie przynosi przyborów szkolnych, zeszytów, podręczników
 • zgłasza się do wykonywania zadań dodatkowych/nie zgłasza się do wykonywania prac dodatkowych
 • dzieli się wiedzą/zapytany najczęściej milczy
 • jest wytrwały w pracy/jest niecierpliwy, szybko się wycofuje, gdy czegoś nie potrafi zrobić
 • chętnie podejmuje się zlecanych zadań/nie podejmuje zleconych zadań
 • dobrze współpracuje na zajęciach/nie współpracuje z innymi
 • chce i lubi się uczyć/nie chce i nie lubi się uczy

Wiadomości i umiejętności szkolne

 • opanował na poziomie dobrym, bardzo dobrym, koniecznym wiadomości szkolne wynikające z podstawy programowej/nie opanował, słabo opanował wiadomości i umiejętności szkolne wynikające z podstawy programowej
 • nie ma problemów z nauką konkretnych przedmiotów/ma problemy z nauką konkretnych przedmiotów – jakich?

Czytanie

 • czyta na poziomie wymagań klasy, w której się uczy/czyta poniżej wymagań programowych klasy
 • czyta:
 • płynnie zdaniami z właściwą intonacją w dobrym tempie, bezbłędnie/ czyta:wyrazami, sylabami („ślizga się” po sylabach), głoskami („ślizga się” po głoskach), głoskami z wtórna synteza, z niewłaściwą intonacją, w słabym tempie, popełnia błędy (nieliczne, liczne)
 • rozumie czytane treści/czyta niechętnie

Pisanie

 • pisze na poziomie wymagań klasy, w której się uczy/jakość pisania nie spełnia wymagań klasy, w której się uczy
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym, stylistycznym/pisze niepoprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym, stylistycznym
 • ma dobre tempo pisania/ma wolne tempo pisania
 • pisze starannie, czytelnie/pisze niestarannie nieczytelnie

Liczenie

 • liczy na poziomie wymagań klasy, w której się uczy/nie liczy na poziomie wymagań klasy
 • zna tabliczkę mnożenia/nie zna tabliczki mnożenia
 • liczy sprawnie w pamięci adekwatnie do poziomu wymagań/słabo liczy w pamięci
 • wykorzystuje umiejętnosci liczenia w praktyce/nie potrafi wykorzystać umiejętności liczenia w praktyce

Zainteresowania

 • posiada zainteresowania akceptowalne społecznie/nie posiada zainteresowań (posiada zainteresowania nieakceptowalne społecznie)
 • dzieli się swoimi zainteresowaniami/nie dzieli
 • zgodnie z potrzebami prezentuje na forum klasy i /lub szkoły swoje zainteresowania/nie prezentuje na forum klasy i /lub szkoły swoich zainteresowań
 • poświęca wolny czas na poszerzanie zainteresowań i pasji/nie poświęca wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań i pasji

Środowisko rodzinne

 • rodzice są zainteresowania edukacją dziecka/słabe zainteresowanie – brak zainteresowania rodziców edukacją szkolną dziecka
 • rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka/brak współpracy rodziców z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka
 • rodzice zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki domowej/nie zapewniają dziecku właściwych warunków do nauki domowej
 • rodzice dobrze motywują dziecko do nauki/nie motywują dziecka do nauki
 • w sytuacjach trudnych i problemach w nauce rodzice wspierają je w ich pokonywaniu/rodzice nie pomagają dziecku w pokonywaniu trudności w nauce
 • rodzice są na bieżąco zorientowani w sytuacji szkolnej dziecka

Środowisko rówieśnicze

 • utrzymuje kontakty rówieśnicze z osobami dającymi pozytywne wzorce/utrzymuje kontakty rówieśnicze z osobami dającymi negatywne wzorce
 • łatwo nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami/ma problemy z nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • szanuje rówieśników/nie okazuje szacunku rówieśnikom
 • w razie potrzeby potrafi nieść pomoc innym/nie udziela pomocy innym
 • jest akceptowany przez rówieśników/nie jest akceptowany
 • potrafi współpracować z innymi/nie potrafi współpracować z innymi
 • jest pozytywnym wzorcem zachowań dla innych/nie stanowi pozytywnego wzorca zachowań dla innych lub daje negatywne wzorce innym
 • nie ulega presji otoczenia, ma swoje zdanie/łatwo ulega presji otoczenia, nie ma swojego zdania
 • koledzy lubią z nim przebywać/koledzy nie lubią z nim przebywać

Środowisko szkolne

 • przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole/nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole
 • odnosi się z szacunkiem do innych osób/nie szanuje rówieśników, odnosi się do nich niewłaściwie
 • systematycznie uczęszcza do szkoły/opuszcza zajęcia lekcyjne (przyczyny obiektywne, bez uzasadnionej przyczyny)
 • inicjuje różne zadania na rzecz szkoły i klasy/rzadko lub wcale podejmuje inicjatywy związane z realizacją zadań na rzecz szkoły/klasy
 • aktywny, uczynny, chętnie pomaga innym/bierny – mało uczynny; niechętny do pomocy innym
 • realizuje swoje pasje pasje i zainteresowania/nie ma pasji i zainteresowań (nie realizuje ich) (K. Słupek, 2018).

źródła: K. Słupek: „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami…”, HARMONIA, Gdańsk 2018

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.