Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej