Reklamy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

(przykład)

I. Informacje o uczniu

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………….
2. Data urodzenia…………………………………. 
3. Adres zamieszkania:………………………………….
………………………………….
4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną………………………………….
5. Klasa………………………………….
6. IPET sporządzony na czas szkoły………………………………….
7. Orzeczenie numer…………………………………. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ………………………………….przez (nazwa poradni) ………………………………….
8. Nazwa szkoły………………………………….

II. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia- analiza możliwości i potrzeby ucznia 
(na podstawie posiadanej dokumentacji: orzeczenie, opinia medyczna, i innej; obserwacja pedagogiczna i specjalistyczna)
1. Możliwości/ mocne strony ucznia 
………………………………….
2. Informacje o trudnościach ucznia 
………………………………….

3. Informacje o funkcjonowaniu ucznia w szkole, klasie 
………………………………….
4. Funkcjonowanie ucznia w domu rodzinnym
………………………………….

III. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

1. Cele edukacyjne główny wynikający z niepełnosprawności
…………………………………. 
2. Cele edukacyjne szczegółowe
………………………………….
3. Cele terapeutyczne (rewalidacyjne)
………………………………….
IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
1. Formy i metody pracy z uczniem
………………………………….
2. Zasady i metody pracy z uczniem upośledzonym
………………………………….
3. Rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
………………………………….
4. Rodzaj i zakres współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
………………………………….

V. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi

1. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych
(wynikający z realizacji podstawy programowej, plan lekcji)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
2. Tygodniowy wykaz zajęć specjalistycznych realizowanych na terenie szkoły (zajęcia nadobowiązkowe)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

2 logopeda 

4 logopeda 3. Inne formy wsparcia ucznia na terenie szkoły

Rodzaj pomocy Czas trwania danej pomocy Uwagi
Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi Cały rok 2013/2014 Zgodnie z potrzebami uczennicy
Zajęcia z doradcą zawodowym Cały rok 2013/2014 Według ustaleń ze szkolnym doradcą zawodowym

VI. Działania wspierające rodziców/ opiekunów ucznia

• indywidualne konsultacje rodziców ze szkolnym pedagogiem 
• indywidualne konsultacje z nauczycielami pracującymi z uczennicą w szkole
• określenie zakresu współpracy i pomocy rodziców podczas odrabiania lekcji, przygotowywania do zajęć – bieżące zapisywanie prac domowych, korzystanie z kart pracy 

VII. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji programu

• konsultacja założeń IPET
• monitorowanie postępów uczennicy w trakcie realizacji programu, dokonywanie korekt i modyfikacji
• bieżące przekazywanie informacji o postępach uczennicy i jej szkolnej sytuacji
• systematyczne udzielanie wskazówek celem utrwalenia w domu materiału dydaktycznego przerabianego w szkole
• umożliwienie udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych z uczennicą, instruktaż do kontynuowania ćwiczeń w domu

VIII. Procedury realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego

1. Zatwierdzenie Indywidualnego Programu
Edukacyjno -Terapeutycznego przez Dyrektora szkoły w dniu ………………………..

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego

L.P. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ funkcja Podpis nauczyciela
1 Pedagog szkolny 
2 Język polski/Wychowawca 
3 Nauczyciel wspomagający 
4 Doradca zawodowy 
5 Nauczyciel wspomagający 
6 Matematyka 

………………………………….
(podpis Dyrektora)
Zapoznałem się z Indywidualnym Programem
Edukacyjno – Terapeutycznym dla mojego dziecka

………………………………….
(Imię i nazwisko Rodzica)

IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm

Pakiet zajęć rewalidacyjnych: Motoryka mała. Przygotowanie sensoryczno-motoryczne do pisania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł,

zawiera opisy i scenariusze / schematy zajęć do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych; kompensacyjnych; terapiach zajęciowych oraz w Indywidualnych Planach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET i innych; ćwiczeniach sensoryczno-motorocznych dłoni i palców przygotowujących uczniów do pisania oraz w terapiach ręki:

 1. Zmysł dotyku – percepcja czuciowa
 2. Wyciskanie – puszczanie – chwyt szczypcowy – kasztany
 3. Wsuwanie – spinacze
 4. Zakraplanie – woda
 5. Rozciąganie, nakładanie – gumki
 6. Wbijanie – pinezki
 7. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami – terapia krok po kroku
 8. Schemat wprowadzania litery

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Reklamy

Pakiet zajęć „Emocje” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł, zawiera:

 1. Odczuwanie niepokoju, autyzm / niepełnosprawność intelektualna, historyjka społeczna i arkusz pracy
 2. Smutek – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu)
 3. Wesoły kot – arkusz pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu) – praca w grupie / lekcja
 4. Życzliwość – arkusz pracy dla ucznia z ASD (spektrum autyzmu) i / lub ASD
 5. Protokół złości i zdenerwowania
 6. Pokoloruj i nazwij emocje – kolorowanki

Mini – wykłady, lekcje, zajęcia, ćwiczenia, kolorowanki, inspiracje…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.