Reklamy

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Reklamy
Reklamy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

(przykład)

I. Informacje o uczniu

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………….
2. Data urodzenia…………………………………. 
3. Adres zamieszkania:………………………………….
………………………………….
4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną………………………………….
5. Klasa………………………………….
6. IPET sporządzony na czas szkoły………………………………….
7. Orzeczenie numer…………………………………. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ………………………………….przez (nazwa poradni) ………………………………….
8. Nazwa szkoły………………………………….

II. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia- analiza możliwości i potrzeby ucznia 
(na podstawie posiadanej dokumentacji: orzeczenie, opinia medyczna, i innej; obserwacja pedagogiczna i specjalistyczna)
1. Możliwości/ mocne strony ucznia 
………………………………….
2. Informacje o trudnościach ucznia 
………………………………….

3. Informacje o funkcjonowaniu ucznia w szkole, klasie 
………………………………….
4. Funkcjonowanie ucznia w domu rodzinnym
………………………………….

III. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

1. Cele edukacyjne główny wynikający z niepełnosprawności
…………………………………. 
2. Cele edukacyjne szczegółowe
………………………………….
3. Cele terapeutyczne (rewalidacyjne)
………………………………….
IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
1. Formy i metody pracy z uczniem
………………………………….
2. Zasady i metody pracy z uczniem upośledzonym
………………………………….
3. Rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
………………………………….
4. Rodzaj i zakres współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
………………………………….

V. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi

1. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych
(wynikający z realizacji podstawy programowej, plan lekcji)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
2. Tygodniowy wykaz zajęć specjalistycznych realizowanych na terenie szkoły (zajęcia nadobowiązkowe)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

2 logopeda 

4 logopeda 3. Inne formy wsparcia ucznia na terenie szkoły

Rodzaj pomocy Czas trwania danej pomocy Uwagi
Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi Cały rok 2013/2014 Zgodnie z potrzebami uczennicy
Zajęcia z doradcą zawodowym Cały rok 2013/2014 Według ustaleń ze szkolnym doradcą zawodowym

VI. Działania wspierające rodziców/ opiekunów ucznia

• indywidualne konsultacje rodziców ze szkolnym pedagogiem 
• indywidualne konsultacje z nauczycielami pracującymi z uczennicą w szkole
• określenie zakresu współpracy i pomocy rodziców podczas odrabiania lekcji, przygotowywania do zajęć – bieżące zapisywanie prac domowych, korzystanie z kart pracy 

VII. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji programu

• konsultacja założeń IPET
• monitorowanie postępów uczennicy w trakcie realizacji programu, dokonywanie korekt i modyfikacji
• bieżące przekazywanie informacji o postępach uczennicy i jej szkolnej sytuacji
• systematyczne udzielanie wskazówek celem utrwalenia w domu materiału dydaktycznego przerabianego w szkole
• umożliwienie udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych z uczennicą, instruktaż do kontynuowania ćwiczeń w domu

VIII. Procedury realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego

1. Zatwierdzenie Indywidualnego Programu
Edukacyjno -Terapeutycznego przez Dyrektora szkoły w dniu ………………………..

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego

L.P. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ funkcja Podpis nauczyciela
1 Pedagog szkolny 
2 Język polski/Wychowawca 
3 Nauczyciel wspomagający 
4 Doradca zawodowy 
5 Nauczyciel wspomagający 
6 Matematyka 

………………………………….
(podpis Dyrektora)
Zapoznałem się z Indywidualnym Programem
Edukacyjno – Terapeutycznym dla mojego dziecka

………………………………….
(Imię i nazwisko Rodzica)

IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm

Reklamy
Reklamy
Reklamy

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #BożeNarodzenie #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: