PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Z AUTYZMEM

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: JAN KOWALSKI
LICZBA GODZIN: 1godz. tygodniowo
KLASA : I SP
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: ………………….

Cele programu:
Utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas nauki w systemie lekcyjnym.
Wspomaganie rozwoju w zakresie w zakresie wypowiadania się, umiejętności sylabizowania i pisania.
Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych w zakresie liczenia.
Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji między innymi: myślenia przyczynowo – skutkowego oraz logicznego, pamięci i spostrzegawczości, koncentracji uwagi.
Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnienie analizatora wzrokowego, motoryki dużej i małej.
Zapewnienie Bartkowi poczucia bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:

– wyrównanie zaburzeń rozwojowych;
– kształtowanie pozytywnej samooceny,
– kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy- rozwijania motywacji do nauki,
– rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku,
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
– wzbogacanie zasobu słownictwa i rozumienia mowy biernej i czynnej;
– ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej;
– rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania;
– rozwijanie procesów myślenia;
– wypracowywanie kontaktu zadaniowego, naprzemienności działań,
– wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
– wspomaganie nauki czytania i pisania, liczenia;
– rozwijanie sprawności manualnych, grafomotorycznych:

Zasady pracy z uczniem:

1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
5. Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności.
6. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
7. Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości psychofizycznych dziecka
8. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.
Rodzaje ćwiczeń:

  1. Rozwijanie motywacji do nauki:
    – udział w zabawach, grach dydaktycznych,
    – utwierdzanie w przekonaniu, że osiągnięcie sukcesu jest na miarę możliwości dziecka;
    – mobilizowanie do pracy, nagradzanie słowne, podkreślanie każdego osiągnięcia.

2. Rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku:
– wycieczki do miejsc użyteczności publicznej ( biblioteka szkolna, sekretariat, sklepy, poczta, itp.);
– ulica – bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym;
– ćwiczenia doskonalące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

3. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej.
Ćwiczenia na materiale sylabowo -wyrazowo-obrazkowym;
-rozcinanie wyrazów na sylaby i ponowne ich składanie;
-porządkowanie liter, sylab, wyrazów w rozsypankach;
-grupowanie sylab, wyrazów wg podobieństw graficznych;
-podpisywanie ilustracji wyrazami ułożonymi z sylab, zdaniami ułożonymi z wyrazów.
Ćwiczenia na materiale literowym:
-wykrywanie różnic i podobieństw między wyrazami;
-klasyfikowanie wg określonych cech;
-układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci ( puzzle, …);
-wskazywanie z pamięci eksponowanych wcześniej przedmiotów, obrazków.

4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej:

-układanie obrazków na polecenie słowne np. po lewej i prawej stronie, niżej i wyżej;
-uzupełnianie rysunków w formie poleceń (nad drzewem narysuj słońce);
-ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i orientacji kierunkowej prowadzone w formie poleceń ( podnieś prawą rękę, zrób krok w lewo, itp.);
-wykonywanie ćwiczeń na określony sygnał wzrokowy lub słuchowy np. marsz ze zmianą kierunku ruchu,
-zabawy ruchowe zręcznościowe (toczenie, rzucanie i chwytanie różnych przedmiotów.);
-skoki, podskoki, przeskoki (ćwiczenia ze skakanką, szarfą, piłką);
-ćwiczenia równoważne (np. chodzenie po narysowanej linii)

5. Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej:

-ćwiczenia rozmachowe (zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, malowanie
form kolistych , falistych, rysowanie kredą po tablicy);
-ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie,
stemplowanie, ugniatanie, wycinanie);
-czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie,
wyjmowanie drobnych elementów);
-ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów,
rysowanie po śladzie);
-poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania;
-pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność, mówienia, czytania i pisania:

-poprawne nazywanie rzeczy, czynności, zjawisk;
-kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się;
-próby stawiania pytań i formułowania odpowiedzi;
-budowanie zdań prostych nt. przedmiotu, obrazka;
-uczenie się na pamięć rymowanek, krótkich wierszy i piosenek.
-dobieranie podpisów do podanych przedmiotów, ilustracji i odczytywanie ich;
-poprawne i kształtne pisanie liter, wyrazów z uwzględnieniem właściwych
proporcji liter i odstępów między wyrazami;
-układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki literowej i sylabowej (obok wzoru);

7. Rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym i niewerbalnym uzasadnieniem:

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek
obrazkowych;
-tworzenie pojęć nadrzędnych na podstawie pojęć podrzędnych (spódnica, spod
nie, bluzka -ubrania);
-rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek;

8. Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych:

– utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych; -dodawanie, odejmowanie, w zakresie dostosowanym do możliwości chłopca;
-określanie kształtów;
-segregowanie elementów ze względu na ich cechy jakościowe, ilościowe;
– kształtowanie orientacji w przestrzeni;

Obszar uspołeczniania i kształtowania zaradności życiowej
– uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc);
– umiejętność brania udziału w zabawach zespołowych;
– zachęcanie do aktywności naśladowniczych, konstrukcyjnych, tematycznych;
– wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, unikanie niebezpiecznych narzędzi;
– reagowanie na nagłe sytuacje w klasie – informowanie o złym samopoczuciu;
– kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny;
– rozumienie potrzeb innych osób;
– uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych, głównie współżycia w klasie, grupie rówieśniczej
– właściwe korzystanie z numerów alarmowych celem umiejętnego wezwania pomocy;
– umiejętność uporządkowania swojego miejsca pracy.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
– rytualizacja zajęć, jedność czasu, miejsca, osób, zdarzeń.
– ciągłe informowanie ucznia o tym, co nastąpi.
– ustalenie kalendarza dnia.
– unikanie sytuacji, miejsc, gdzie jest zbyt dużo bodźców.
– wyrabianie nawyku bezpiecznego poruszania się po korytarzu szkolnym (Agnieszka Kalinowska, edux.pl).

Podpis nauczyciela:………………………………….

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.