Niepełnosprawność intelektualna rewalidacja, terapia pedagogiczna programy zabawy scenariusze arkusze

Reklamy

Zakładki:

Mowa komunikacja i język logopedia scenariusze…

Umiejętności społeczne socjoterapia scenariusze zajęć…

Emocje – scenariusze zajęć…

Lekcje, scenariusze, zabawy, ćwiczenia, zajęcia, programy:

 1. Studium przypadku dziecka z Zespołem Downa – egzemplifikacja postępowania terapeutycznego
 2. Przeciwieństwa – materiały do programów terapeutycznych plus przykładowy scenariusz zajęć
 3. Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – kształtowanie procesów poznawczych
 4. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej – przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych plus ćwiczenia z materiałami
 5. Co będzie następne? – ciągi, układanki – arkusze – materiały
 6. Kolorowanki z numerami, literami, działaniami, godzinami – ćwiczenia
 7. Poczucie winy, strach – lekcje dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Mikołaj – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 9. W Krainie Świętego Mikołaja – scenariusze zajęć
 10. Usprawnianie manualne – Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna
 11. Jeżyna – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 12. Podgrzybek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 13. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – metoda dobrego startu M. Bogdanowicz
 14. Stymulacja bazalna – terapia dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 15. Zasady – arkusz pracy dla ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną
 16. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 17. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla II etapu nauczania
 18. Połącz w pary – uwaga
 19. Ból fizyczny – arkusz pracy dla ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną
 20. Poznajmy się – zajęcia rewalidacyjne – niepełnosprawność intelektualna
 21. Gry na imprezę – niepełnosprawność intelektualna i autyzm, interakcja z innymi dziećmi
 22. Niedźwiedź śpi – zabawy rozwijające, niepełnosprawność intelektualna
 23. Zaufanie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 24. Wiara – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 25. Na łące – scenariusze zajęć rewalidacyjnych – uwaga, grafomotoryka
 26. Zajęcia rewalidacyjne – niepełnosprawność intelektualna, materiały
 27. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna
 28. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 29. Zabawy rozwijające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 30. Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 31. Bazie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 32. Żonkil – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 33. Bocian – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 34. IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
 35. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki

Zakładki:

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #historyjka #intelektualna #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #za #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia