Niepełnosprawność intelektualna rewalidacja, programy zabawy scenariusze arkusze

Reklamy

Zakładki:

Mowa komunikacja i język logopedia scenariusze…

Umiejętności społeczne socjoterapia scenariusze zajęć…

Emocje – scenariusze zajęć…

Lekcje, scenariusze, zabawy, ćwiczenia, zajęcia, programy:

 1. Niedźwiedź śpi – zabawy rozwijające, niepełnosprawność intelektualna
 2. Zaufanie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Wiara – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 4. Na łące – scenariusze zajęć rewalidacyjnych – uwaga, grafomotoryka
 5. Zajęcia rewalidacyjne – niepełnosprawność intelektualna, materiały
 6. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna
 7. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 8. Zabawy rozwijające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 10. Bazie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Żonkil – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 12. Bocian – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 13. IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
 14. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki