Niepełnosprawność intelektualna rewalidacja, terapia pedagogiczna programy zabawy scenariusze arkusze

Reklamy

Pakiet zajęć „Emocje” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł, zawiera:

 1. Odczuwanie niepokoju, autyzm / niepełnosprawność intelektualna, historyjka społeczna i arkusz pracy
 2. Smutek – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu)
 3. Wesoły kot – arkusz pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu) – praca w grupie / lekcja
 4. Życzliwość – arkusz pracy dla ucznia z ASD (spektrum autyzmu) i / lub ASD
 5. Protokół złości i zdenerwowania
 6. Pokoloruj i nazwij emocje – kolorowanki

Mini – wykłady, lekcje, zajęcia, ćwiczenia, kolorowanki, inspiracje…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Zakładki:

Mowa komunikacja i język logopedia scenariusze…

Umiejętności społeczne socjoterapia scenariusze zajęć…

Emocje – scenariusze zajęć…

Lekcje, scenariusze, zabawy, ćwiczenia, zajęcia, programy:

 1. Stymulacja bazalna – terapia dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 2. Zasady – arkusz pracy dla ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną
 3. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 4. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla II etapu nauczania
 5. Połącz w pary – uwaga
 6. Ból fizyczny – arkusz pracy dla ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną
 7. Poznajmy się – zajęcia rewalidacyjne – niepełnosprawność intelektualna
 8. Gry na imprezę – niepełnosprawność intelektualna i autyzm, interakcja z innymi dziećmi
 9. Niedźwiedź śpi – zabawy rozwijające, niepełnosprawność intelektualna
 10. Zaufanie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Wiara – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 12. Na łące – scenariusze zajęć rewalidacyjnych – uwaga, grafomotoryka
 13. Zajęcia rewalidacyjne – niepełnosprawność intelektualna, materiały
 14. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna
 15. Percepcja wzrokowa – niepełnosprawność intelektualna, rewalidacja
 16. Zabawy rozwijające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 17. Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 18. Bazie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 19. Żonkil – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 20. Bocian – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 21. IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
 22. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki

Pakiet zajęć rewalidacyjnych: Motoryka mała. Przygotowanie sensoryczno-motoryczne do pisania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł,

zawiera opisy i scenariusze / schematy zajęć do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych; kompensacyjnych; terapiach zajęciowych oraz w Indywidualnych Planach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET i innych; ćwiczeniach sensoryczno-motorycznych dłoni i palców przygotowujących uczniów do pisania oraz w terapiach ręki:

 1. Zmysł dotyku – percepcja czuciowa
 2. Wyciskanie – puszczanie – chwyt szczypcowy – kasztany
 3. Wsuwanie – spinacze
 4. Zakraplanie – woda
 5. Rozciąganie, nakładanie – gumki
 6. Wbijanie – pinezki
 7. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami – terapia krok po kroku
 8. Schemat wprowadzania litery