Reklamy

Na łące – scenariusze zajęć rewalidacyjnych – uwaga, grafomotoryka – autyzm i niepełnosprawność intelektualna

Łąka to miejsce porośnięte trawą i różnymi bylinami. Łąka to bogactwo zwierząt i roślin. Łąka to mnogość barw, dźwięków i zapachów.

To zainteresuje „Małych odkrywców”

Łąka jest bardzo interesującym eksploracyjnie środowiskiem przyrodniczym. Roślinność łąki skrywa w sobie wiele tajemnic, niespodzianek, ciekawostek, które właśnie teraz będziemy poznawać. Jest ekosystemem utworzonym naturalnie, półnaturalnie lub sztucznie. Łąka jest gęsto pokryta roślinami zielonymi; jej mieszkańcami są liczne zwierzęta, głównie owady oraz pająki. W ciągu roku na łące cały czas zachodzą zmiany. Wiosną łąka jest zielona, wówczas rozwijają się liście traw. Następnym etapem w przemianach zachodzących na łące jest pojawianie się pierwszych kwiatów, a są to: kaczeńce, pierwiosnki, jaskry. Pojawienie się tych kwiatów na łące sprawia, że nabiera ona barwy żółtawej. Mniszek lekarski jest bardzo popularną rośliną łąkową, a jego żółte kwiaty zmieniają się w białe puszyste kule, które są nasionami wraz z aparatem lotnym. Późną wiosną łąka zmienia barwę na bladożółtą. Kwitną wówczas stokrotki i rzeżucha. Z końcem maja i na początku czerwca łąka jest w pełni rozkwitu. To czas kwitnienia złocieni, niezapominajek oraz traw. Jest to także idealny okres koszenia łąki, wartość odżywcza traw jest bowiem wtedy najwyższa. Po skoszeniu cała roślinność szybko odrasta, a w okresie lata pojawiają się nowe rośliny, np. dzwonki i dzika pietruszka. Pszczoły, muchy, trzmiele i motyle zapylają rośliny rosnące na łące. W glebie znajduje się duża ilość grzybów, bakterii, dżdżownic i larw owadów. Organizmy te wzbogacają glebę w niezbędne substancje mineralne. Na łące spotykamy żaby, bociany, czajki i szpaki. Często dostrzec można także kopce kretów, a w powietrzu pojawiają się krążące myszołowy polujące na myszy i pasikoniki. Zapraszam do bliższego zapoznania z tym pięknym i fascynującym środowiskiem przyrodniczym. 

Łąka w mieście

Różnorodność biologiczna jest właśnie tym, czego brakuje w miastach. Jej utrata zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu naszej planety oraz całej ludzkości. Miejskie łąki kwietne można kosić dwa razy w roku, a rośliny łąkowe są odporne na suszę. Łąki, podobnie jak inne tereny zielone, mają swój wpływ na ograniczanie hałasu w miastach, pomagają także odprowadzać wody opadowe do kanalizacji. Wspaniałą cechą łąk kwietnych w miastach jest ich zdolność do pochłaniania smogu w większym stopniu niż klasyczne trawniki. Proponuje się obsadzanie pasów zieleni między trasami o dużym natężeniu ruchu właśnie roślinami łąkowymi. Łąki w miastach mogą stanowić również miejsce schronienia dla ptaków i przestrzeń dla wzrostu roślin (także chronionych). Ogromnymi sprzymierzeńcami miast w tworzeniu łąk miejskich są zbiorniki wodne. Prawie każde miasto leży nad rzeką lub posiada zbiorniki wodne bądź tereny podmokłe w pobliżu. Łąki kwietne w miastach mają praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania: w odtwarzaniu pasów zieleni wokół dróg miejskich, torowisk tramwajowych, rond oraz wałów, dużych terenów zielonych w parkach miejskich. Nasionami roślin łąkowych można obsiewać także tereny dotąd mało zadbane i stworzyć w ten sposób miejsce cieszące oczy oraz oazę ciszy. W dużych miastach Europy oraz np. w Tokio wysiewa się nasiona kwiatów łąkowych na osiedlach, przystankach autobusowych, balkonach, dachach budynków czy skwerach.

Mieszkańcy łąki

Duża różnorodność roślin łąkowych wabi zwierzęta, a wśród nich najwięcej jest owadów. Do najbardziej widocznych należą różnobarwne motyle: rusałka pawik, bielinek kapustnik, cytrynek. Obserwując dokładnie kwiaty rosnące na łące, dostrzeżemy także inne owady spijające nektar i zbierające pyłek, takie jak pszczoły i trzmiele. Na łąkach spotkać można pasikoniki i świerszcze. Bytują tu też liczne motyle, mrówki oraz pająki. Wśród roślinności łąkowej doskonale czują się np. żaba trawna i ropuchy oraz jaszczurki. Łąkę jako miejsce gniazdowania wybrały sobie kuropatwy i przepiórki, natomiast pożywienia na łąkach szukają np. szczygły, myszołowy oraz niewielkie ssaki, takie jak: myszy, krety i zające. Częstymi gośćmi na łąkach bywają bociany i wrony. Z bezkręgowców na łące możemy odnaleźć ślimaki zajadające się soczystymi liśćmi.

Świerszcze, podobnie jak pasikoniki, wydają dźwięki – „śpiewają”, pocierając o siebie skrzydełka. Świerszcze polne kończą swój „śpiew” w czerwcu, a w sierpniu „śpiewać” zaczynają pasikoniki zielone.

Łąka – bogactwo natury

Od dawna wiadomo, że łąki uważane są za źródło najwartościowszej paszy dla zwierząt zarówno gospodarskich, jak i leśnych. Ekologiczne znaczenie łąk wynika z pełnionych przez nie funkcji, m.in. klimatycznej, glebotwórczej, hydrologicznej, krajobrazowej i rekreacyjnej. Poza walorami florystycznymi wynikającymi z wielobarwności i różnorodności gatunkowej kwitnących roślin, łąki są naturalnymi „korytarzami” dla migrujących zwierząt oraz miejscem bytowania rzadkich gatunków ptaków. Łąki wnoszą duży udział w kształtowaniu piękna krajobrazu oraz w jego urozmaiceniu. Wielogatunkowe pod względem roślinności łąki mają duże znaczenie dla regulacji procesów życiowych owadów. W szczególności dotyczy to owadów zapylających drzewa owocowe i rośliny warzywne. W zbiorowiskach łąk w Polsce liczną grupę stanowią zioła. Są one bogate w białko, składniki mineralne oraz substancje lecznicze. Najbardziej znane rośliny zielarskie rosnące na łące to: babka lancetowata, chaber bławatek, krwawnik pospolity, mięta polna, mniszek lekarski, nagietek lekarski, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, rumianek pospolity, skrzyp polny, stokrotka polna, żółtlica drobnokwiatowa. Dzieciom znane są niektóre z wymienionych roślin choćby dlatego, że z pewnością piły już napar z mięty czy rumianku. Wiele z wymienionych gatunków roślin ma zastosowanie w przemyśle kosmetycznym lub farmaceutycznym. Bazując na naturalnych składnikach roślinnych, komponuje się mieszanki np. herbat ziołowych. Łąka ma zatem swój wkład w nasze życie codzienne (źródło: wychowaniewprzedszkolu.com.pl)

Reklamy

Na wiosennej łące – scenariusz zajęć dla grupy dzieci 5 i 6-letnich

CELE OGÓLNE (dzieci):
– poznają  wiadomości o środowisku przyrodniczym jakim jest łąka i jej mieszkańcach,
– wypowiadają  się na temat treści opowiadania,
– rozwijają aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną i ruchową,
– estetycznie wykonują pracę manualną,
– integrują się poprzez działanie i wspólną zabawę.

CELE OPERACYJNE
(dzieci):
– uważnie  słuchają opowiadania i udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści,
– rozwiązują zagadki o zwierzątkach żyjących na łące w oparciu o prezentacje multimedialną,
– 6- letnie czytają krótkie słowa, dzieci 5 – letnie dzielą wyrazy na sylaby i głoski,
– potrafią wykonać „żabkę” – przestrzenną pracę plastyczną z samodzielnie przygotowanych wcześniej elementów (rolka papieru wyklejona wydzieranką, postać żaby wycięta z zielonego obrazka,
 – potrafią zachować bezpieczeństwo w czasie zabaw,
– współpracują w grupie,
– cieszą się z efektu swojej pracy,
– w czasie zabaw ruchowych słuchają  poleceń nauczyciela i dokładnie je wykonują.

CZAS TRWANIA:
30-40 minut.

FORMA: indywidualna i z całą grupą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
obrazek przedstawiający łąkę,  „przyjazna żabka”, napisy mieszkańców łąki do czytania i podziału na sylaby i głoski, oklejone rolki po papierze toaletowym, koperty  z  sylwetami wyciętej żaby, prezentacja multimedialna, płyta CD z piosenkami: utwór „Wiosna” – Vivaldiego, „Zabawy na łące”. 

Część wstępna:

„Powitanie” – nauczyciel wita się z dziećmi wierszykiem:

Żabkę przyjaźni puszczam w krąg
Niech powróci do mych rąk


Dzięki integrują się ze sobą, przekazując sobie „Przyjacielską żabkę”.

Reklamy

Część zasadnicza:

„Łąka” – praca z obrazkiem – zapoznanie z tematem zajęć. Swobodne wypowiadanie własnych myśli, wrażeń i spostrzeżeń na temat zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Udzielanie odpowiedzi na pytania:
Co można znaleźć na łące?
Co można robić na łące? (zbierać kwiatki, uprawiać sporty, odpocząć i słuchać odgłosów natury, zrobić biwak itp.)
Czego nie należy robić? (rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, śmiecić, nie wolno łapać owadów itp.)
Gdzie mogą spędzić czas wolny osoby mieszkające w mieście? (w parku).

Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”.

Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci – raz, dwa, trzy.

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie grzechotki)

A tu nagle pada deszczyk – kap, kap, kap.
(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę)

I po liściach tak szeleści – szur, szur, szur.

(dzieci pocierają dłonią o dłoń)

Deszcz ustaje – słonko świeci i na łąkę biegną dzieci – hyc, hyc, hyc.

(dzieci biegają i rytmicznie podskakują)

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą – wszędzie błoto – hop, hop, hop.
(dzieci robią duże podskoki – nauczyciel wyznacza rytm)

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw – bęc, bęc, bęc.
(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki)

Do odpoczynku zachęciła i opowiadanie szybko wymyśliła.


OPOWIADANIE: „PRZYGODA MAŁEJ PSZCZÓŁKI” – C. LEWANDOWSKA.

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się, bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów – powiedziała mama pszczoła.

Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. Nawet nie spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I…. rozpłakała się. Co ja teraz zrobię? Jak trafię do swojego domku – ula? Nie pamiętam drogi. Aż tu, co to za duża pszczoła? Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk Felek, dlaczego płaczesz? Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją rodziną i się zgubiłam. I Maja się znowu rozpłakała.

Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. Wiem gdzie znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem. I bąk Felek razem z mała pszczółką przyfrunęli do ula. Dziewczynka podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać się od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i nektaru z kwiatów.

Rozmowa kierowana na temat opowiadania. Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela:
 
Gdzie wybrała się rodzina pszczółek? Po co rodzina pszczółek poleciała na łąkę? Co się przydarzyło małej pszczółce? Kogo spotkała pszczółka na łące? Co zrobił bąk? Jak myślicie jak zareagowała mama, na to, ze Maja oddaliła się od swojej rodziny?

Dzieci podają swoje pomysły. Oceniają postawę małej pszczółki.

Rozwiązywanie zagadek – prezentacja multimedialna.

Nauczycielka proponuje dzieciom, że będzie  czytała  zagadki  o zwierzątkach  mieszkających  na łące . Dziecko , które odpowie prawidłowo, będzie mogło pokazać dzieciom  odpowiedź –  klikając przycisk ENTER na klawiaturze komputera ( dzięki temu nastąpi  pokaz slajdów z odpowiednim zdjęciem.

Reklamy

Zagadki:
          
         Skaczą po łące, pływają w wodzie .
         Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie.
  (żabki)
 
         Co to za panie mają pasiaste ubranie,
         od nich słodki miodek na pewno dostaniesz.
  (pszczoły)
 
        Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem,
        I nad kwiatami w sło0ńcu wesoło fruwam latem.
  (motyl)
 
        To jest takie dziwne zwierzę,
        bo ma tylko jedną nogę.
        Własny domek ma na grzbiecie,
        kto to jest, na pewno wiecie? 
(ślimak)
 
        Chociaż są malutkie, bardzo pracowite.
        Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące.
  (mrówki)
 
          Prawie nic nie widzi
          i ma długi ryjek.
          W czarnym kubraczku
          pod ziemią się kryje.
  (kret)
 
          Dziób czerwony, długie nogi.
          Żabki ze strachu schodzą mu z drogi. 
(bocian)
    
          Łatwo zauważysz między listeczkami
          jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami. 
(biedronka)
 
          Znacie takiego małego konika,
          który jest zielony,
          w trawie sobie cyka?
  (konik polny)
 
Nauczyciel zachęca dzieci do wspólnej zabawy.

Zabawa ruchowa w kole do piosenki z cyklu „Rymowana gimnastyka dla smyka” – „Zabawy na łące”.

Zakończenie:

„Wiosenne kwiaty i motyle”. Zabawa orientacyjno porządkowa z elementami  metody Weroniki Sherborne.

Obecnie mamy porę roku wiosnę i przy utworze Antoniego Vivaldiego – wybitnego kompozytora pobawimy się w zabawę „Wiosenne kwiaty i motyle”. Jeśli dzieci usłyszą melodie utworu – wtedy świeci słonko i motylki fruwają pomiędzy kwiatkami, gdy utwór ucichnie motylki siadają na wybrany kwiatek i odpoczywają. „Kwiatki” przytulają swoje motylki i lekko je kołyszą. Powtarzamy zabawę – zmiana ról.

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, powtórzenie materiału zajęć. Zachęcenie dzieci 6-letnich do przeczytania krótkich wyrazów związanych z tematem. Dzieci 5-letnie głoskują lub dzielą na sylaby proponowane wyrazy.

Autor: Ewa Borowicka, źródło: przedszkola.edu.pl

Łąka – karty pracy

Wiosna to świetna okazja do wymyślania różnych ciekawych tematów zajęć. Nauka podstaw biologii i geografii, ale również matematyki i przedmiotów artystycznych. Nie trzeba dużo szukać, ponieważ znajdziesz u nas ciekawe karty pracy z łąką jako motywem przewodnim. Dziecko pozna świat zwierząt mieszkających na łące, nauczy się rozpoznawać kolory i kształty, a także poćwiczy rączkę w trakcie rysowania po śladzie. Wszystkie karty pracy Łąka możesz pobrać. Potem wystarczy je wydrukować.

Do kart pracy Łąka potrzebne będą:

 • ołówek
 • nożyczki
 • przybory do kolorowania , np. kredki, farby, flamastry

Karta pracy Łąka – znajdź pary

Szukanie par identycznych robaczków uczy spostrzegawczości, a przy okazji pozwala poznać różne owady i ich cechy charakterystyczne. Dziecko musi znaleźć dwie biedronki, pszczoły, ważki i wiele innych owadów.

Wytnij i sklej biedronkę

Biedronka do sklejenia to okazja do nauki rozpoznawania kształtu koła, a także ćwiczenie wyobraźni przestrzennej. Wystarczy wyciąć poszczególne elementy, następnie je ze sobą skleić. Jeśli dziecko będzie miało problem, może posiłkować się podanym wzorem. Biedronkę można nakleić na kartkę papieru lub patyczek – wtedy powstanie pacynka lub dekoracja np. do doniczki.

Wytnij i sklej gąsienicę

Gąsienica również zbudowana jest z kółek, dlatego dziecko jeszcze bardziej utrwali sobie ten kształt. Złożenie wyciętych elementach wymaga pewnej precyzji, dlatego jest to okazja do potrenowania koordynacji wzrokowej, a także treningu manualnego. Z gąsienicy również może powstać obrazek lub pacynka.

Karta pracy Labirynt

Motylek musi znaleźć drogę do kwiatka, a w tym celu trzeba trochę pokombinować i pomyśleć. Kilka prób i z pewnością trafi do celu.

Kolorowanki łąka

Łąka jest kolorowa, dlatego potrzebne będą kredki lub inne przybory. Kwietna okazja do nauki kolorów, a także ćwiczenie grafomotoryczne.

Łąka Karta pracy Policz

Liczenie to już trudniejsze zadanie, ale z pewnością poradzi sobie z tym 4-5 latek. Jeśli dziecko nie potrafi jeszcze pisać cyfr, może stawiać odpowiednią liczbę kropek lub kresek.

Karta pracy szlaczki

A na koniec najbardziej wymagające zajęcie, czyli rysowanie szlaczków. Rysowanie po śladzie daje podstawy do przejścia do kolejnego etapu edukacji, czyli pisania. Owady pozostawiły po sobie ślady w różnych kształtach, a dziecko musi je poprawić kredką lub ołówkiem.

2 identyczne Pobierz

biedronkla Pobierz

łąka

gąsienica Pobierz

łąka

labirynt-ląka Pobierz

łąka

laka-kolorowanka Pobierz

łąka

laka-kolorowanka2 Pobierz

łąka

motylek Pobierz

policz łąka Pobierz

rysuj po śladach łąka Pobierz

źródło: kwiecień.academy

Reklamy

Mieszkańcy łąki- zbiór pomysłów na zabawy i zajęcia

Co słychać na wiosennej łące – scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych
Grupa 5-latki

Temat : Co słychać na wiosennej łące? – utrwalenie poznanych wiadomości przyrodniczych w oparciu o wiersz „Wiosenna łąka” Zbigniewa Baryły. Tworzenie okazji do rozbudzenia zaciekawienia światem przyrody. Doskonalenie metod i form pracy w procesie kształtowania pojęć matematycznych oraz gotowości do nauki czytania.
Cele główne:
• stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
• bogacenie słownika czynnego.
• kształtowanie znajomości stosunków przestrzennych oraz odróżniania prawej i lewej strony.
• rozbudzanie zainteresowań światem przyrodniczym – poznanie ekosystemu łąki.
• utrwalanie znajomości cyfr od 0-10.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami.

Cele szczegółowe – dziecko:
• wie, jakie zwierzęta zamieszkują ekosystem łąki.
• wie, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt .
• potrafi wypowiedzieć się na określony temat.
• dzieli słowa na sylaby.
• wyodrębnia głoski w słowach .
• posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 .
• porównuje liczebność zbiorów.
• rozpoznaje cyfry 0-10.
• posługuje się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych;
• przestrzega ustalonych reguł w zabawie.
• rozwiązuje zagadki.
• właściwie reaguje na dźwięk instrumentu.

Metody:
• aktywizujące

Formy:
• indywidualna,
• grupowa
Pomoce:
Obrazki przedstawiające owady i łąkę, sylwety kwiatów, motyli, wazony, wiersz, zagadki, kartoniki z cyframi od 0-10, gniazda z jajkami, płyta CD, sylwety zwierząt , makieta łąki.

Przebieg:
1. Powitanie gości śpiewem:

„Witaj mamo! Witaj tato, jak się masz, jak się masz
Wszyscy cię witamy, wszyscy cię witamy!
Bądź wśród nas, bądź wśród nas!”

2. Powitanie uczestników, podanie celu spotkania, przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć.

3. Uważne słuchanie wiersza na tle odgłosów łąki.

Reklamy


„WIOSENNA ŁĄKA”


Zbigniew Baryła
Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
a w trawie świerszcze koncerty grają.
Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.
Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała.

Rozmowa na temat wiersza „Wiosenna łąka”.

– O jakiej porze roku była mowa w wierszu?
– Jakie znamy pory roku?
– Po czym poznamy że jest wiosna?
– Z czego cieszą się dzieci?

4. Kto mieszka na łące?

Zagadki

 1. Skacze po łące , pływa w wodzie .
  Z bocianem żyje w ciągłej niezgodzie. (żabka)

2. Co to za panie mają pasiaste ubranie ,
od nich słodki miodek na pewno dostaniesz.(pszczoły)

3. To jest takie dziwne zwierzę ,
bo ma tylko jedną nogę .
Własny domek ma na grzbiecie,
kto to jest , na pewno wiecie ? (ślimak)

4. Dziób czerwony, długie nogi.
Żabki ze strachu schodzą mu z drogi. (bocian)

5. Łatwo zauważysz między listeczkami
jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami. (biedronka)

6. Znacie takiego małego konika,
który jest zielony, w trawie sobie cyka ? (świerszcz)

7. Skrzydełka mam jak płatki choć sam nie jestem kwiatem ,i nad kwiatami w sło0ńcu wesoło fruwam latem. (motyl)

8. Chociaż są malutkie, bardzo pracowite.
Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące. (mrówki)

9. Prawie nic nie widzi i ma długi ryjek.
W czarnym kubraczku pod ziemią się kryje. (kret)

10.Nad stawem, nad łąką sporo ich się zbiera
każda jest podobna do helikoptera. (ważka)

5. Wiosenne głoskowanie. (motyl, kret, osa, jaskółka, żaba, żuk, mrówka)
6. „Żaby i bocian” – zabawa ruchowa
7. „Raz, dwa ,trzy – kwiatki liczysz ty”- przeliczanie liczebnikami głównymi.
8. „Wyścig żab”- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10.
9. „Gniazda” – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
10. „Biedronki na łące”- zabawa ruchowa .
11. Orientacja przestrzenna (połóż wg. instrukcji)

Reklamy


„Nadeszła wiosna. Na łące w prawym górnym rogu zaświeciło słoneczko. W lewym górnym rogu płynęła chmurka. Obok chmurki lata jaskółka. Na środku łąki zalśnił w słońcu staw. W stawie pływają 2 rybki. Nad stawem fruwają 2 motylki. 4 małe żabki bawią się po prawej stronie stawu. Po lewej stronie stawu 2 bociany przyglądają się żabkom. Pod stawem powolutku idzie ślimak. W prawym dolnym rogu wyrosły piękne kwiatki. Nad kwiatami fruwa pszczoła. Na niebieskim kwiatku siedzi biedronka. Na różowy usiadła pszczółka. Po prawej stronie kwiatków wyszła na spacer gąsienica. Obok niej maszerują 2 pracowite pszczoły. W lewym dolnym rogu cichutko siedzi zajączek. Nad zajączkiem skacze konik polny.

12. Zabawa „Prawda czy fałsz”. Nauczycielka mówi zdania o tematyce wiosennej a dzieci określają ich logiczność: prawda – podnoszą kwiatek do góry, fałsz – kładą go przed sobą.
– Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej żyją biedronki, koniki polne, motyle.
– Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
– Pod ziemią długie korytarze ryje kret.
– Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
– Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
– A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra.
-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Zima
-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna


13. Wiosenna łąka – malowanie kredkami (Jolanta Linkiewicz, 2019)

Reklamy

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #historyjka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #za #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Pakiet zajęć „Emocje” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł, zawiera:

 1. Odczuwanie niepokoju, autyzm / niepełnosprawność intelektualna, historyjka społeczna i arkusz pracy
 2. Smutek – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu)
 3. Wesoły kot – arkusz pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu) – praca w grupie / lekcja
 4. Życzliwość – arkusz pracy dla ucznia z ASD (spektrum autyzmu) i / lub ASD
 5. Protokół złości i zdenerwowania
 6. Pokoloruj i nazwij emocje – kolorowanki

Mini – wykłady, lekcje, zajęcia, ćwiczenia, kolorowanki, inspiracje…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrypcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Reklamy

Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł

Pakiet zawiera 6 scenariuszy do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych lub do ćwiczeń w domu

Pakiet zawiera scenariusze i historyjki społeczne:

 1. Odmawianie – instrukcja
 2. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie
 3. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 4. Kontakt wzrokowy
 5. Jak wyjść do toalety w trakcie lekcji?
 6. Serce – mowa gestów

Opłata jednorazowa niezależna od subskrypcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.