Reklamy

autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Wiosenne rewalidacyjne – zabawy sensoryczno – motoryczne dla uczniów ze spektrum autyzmu – inspiracje

Jajkowe warjacje – zabawy sensoryczno – motoryczne (#funsensory)

Orzechy włoskie i szczypce – zabawa SI

Wodne zabawy na świeżym powietrzu – SI

Zakraplanie – schemat (zabawa sensoryczno – motoryczna)

Kanał rynnowy – zabawa sensoryczna

Nawlekanie makaronu – zabawa SI

Butelkowe gumki – schemat (#funsensory)


Dźwięki, ptaki, owady – zabawa SI

Dźwięki natury są magiczne i relaksujące. Leśny spacer o poranku może stać się ekscytującym doznaniem zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, ale i ogródek czy działka jest skupiskiem ptaków i owadów. Często właśnie tam spotykam wyjątkowe gatunki małych ptaków śpiewających. Wystarczy być uważnym…

#SI#słuch#zabawa#autyzm#ASD#ZA#SPD#IPET#rewalidacja#

Wiek od 3 do 12 lat.

Terapeutka zajęciowa wspomagająca dzieci z problemami sensorycznymi, Barbara Sher, mówi:

„Ptaki śpiewają od samego rana, mówiąc „dzień dobry” światu, a o zmierzchu żegnają słońce. To doskonała okazja, żeby posiedzieć na dworze i posłuchać. Kiedy się naprawdę wsłuchasz, zaczniesz rozróżniać melodie w śpiewie ptaków. Choć zazwyczaj dobrze to wiedzieć, w tym przypadku nieistotne jest, jaki to ptak i co mówi swoim śpiewem. W tej zabawie ważniejsze jest naśladowanie ptasich dźwięków oraz lokalizowanie dźwięku, z czym niektóre dzieci mają problem.

 • Czy potrafisz powiedzieć, skąd dochodzi dźwięk, i znaleźć ptaszka?
 • Czy potrafisz naśladować gruchanie gołębia albo śpiew kanarka?
 • Jakie charakterystyczne dźwięki wydają ptaki w twojej okolicy?

Jeżeli twoje dziecko angażuje się w pogłębianie własnej świadomości i tolerancji słuchowej, możesz zająć się tym zagadnieniem na poważnie i znaleźć w Internecie więcej dźwięków i informacji na ten temat.

Interesujące dla dziecka może być to, że ptaki wykorzystują śpiew i zawołania, żeby wyznaczyć swoje terytorium, przyciągnąć inne ptaki, identyfikować się wzajemnie, ostrzegać o drapieżnikach albo informować o pożywieniu. Jeżeli twoje dziecko będzie nadal zainteresowane, może dowiedzieć się, że zawołania są krótsze niż śpiew, a do szukania i identyfikowania różnych ptaków świetnie nadają się wabiki.

Jeżeli nie możesz po prostu posiedzieć na dworze, wykorzystaj dostępne nagrania. Na stronach internetowych, na przykład Cornell Lab of Ornitology lub https://www.glosy-ptakow.pl , zamieszczone są przeróżne ptasie śpiewy i zawołania. Kiedy dziecko słucha nagrania, może również podchwycić rytm, tonację, barwę i wzory powtórzeń, zawołań a tym samym lepiej poznać niuanse dźwięków.

Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej

Trening uważności – obserwacja

Wycieczka grupowa do miejsca, gdzie będzie oglądać ptaki w naturze, może być wspaniałym urozmaiceniem w życiu dziecka, a jednocześnie dobrą metodą pracy nad umiejętnościami wzrokowymi wzrokowymi i słuchowymi” (Sher, 2018)

Twoje dziecko może okazać się tak dobre w słuchaniu dźwięków, że zacznie rozróżniać brzęczenie różnych owadów. Strony z owadami to również interesująca opcja dla małych odkrywców.

źródło: B. Sher: „Codzienne gry i zabawy dla…”, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 201


Reklamy

Jajkowa mina morska – zabawa sensoryczno motoryczna (#funsensory)

Pierwiosnek – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem

Szczypce i nakrętki – zabawa SI

Nakrywanie do stołu – zabawa SI, ASD

Śliskie klejące zabawy dotykowe – SI

Mikstura zapachowa – zabawa SI

Zatapianie nakrętek – zabawa SI


Wiosenne ptaki – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia dla dzieci z grupy II

Temat: ,,Wiosenne ptaki’’

CELE OGÓLNE:
– wykorzystanie metod aktywizujących dzieci
– rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków,
– naśladowanie sposobu poruszania się i ich odgłosów wybranych ptaków,
– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4,
– wdrażanie do zespołowego działania w celu realizacji zadań,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
– rozwijanie słuchu poprzez rozpoznawanie i różnicowanie głosów ptaków,
– aktywne uczestniczenie w zabawach i zajęciach ruchowych.

CELE OPERACYJNE: (dziecko)
– zna i potrafi nazwać wybrane ptaki,
– rozróżnia odgłosy ptaków i nazywa je,
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
– wykonuje pracę plastyczną.

METODY PRACY:
– słowne – objaśnienia, rozmowa

– oglądowe – prezentacja ilustracji prezentowanych przez nauczycie

– aktywizujące: pedagogika zabawy, drama, pantomima, elementy twórczego obcowania z muzyką według Koncepcji Carla Orffa, zagadki

FORMY PRACY:
– z całą grupą,
-w grupach,
– indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Płyty z piosenkami: „Wszyscy są”; ilustracje i obrazki ptaków, małe obrazki ptaków dla dzieci, duże obrazki ptaków dla nauczyciela; tamburyno; płyta CD z odgłosami ptaków, kolorowe piórka, plastikowe obręcze, instrumenty muzyczne, klej, papierowe elementy bociana.

PRZEBIEG ZAJĘCIA.

 1. Powitanie piosenką: „Wszyscy są witam Was”.
  2 .Wprowadzenie do tematu zagadką:

Lato nam śpiewem umilają
Zimą na naszą pomoc czekają
/ Ptaki/

3. Wizualizacja ,,Powracające ptaki’’ – wyobraź sobie, że jesteś ptaszkiem, który powraca z ciepłej Afryki gdzie spędził zimę. Kiedy się dowiedział, że u nas jest już wiosna, wybrał się w drogę, aby do nas powrócić. Leciał niewysoko. Przelatywał nad stadem lwów, z których jeden groźnie ryczał (dzieci otwierają buzię szeroko i udają ryczącego lwa). Nad rzeką ujrzał słonie, które pięknie, na wszystkie strony kręciły trąbami (dzieci złączonymi i wyciągniętymi do przodu ustami kręcą na wszystkie strony). Na drugim brzegu rzeki wylegiwały się cztery tłuste hipopotamy (dzieci nadymają policzki cztery razy). Wkrótce ptaszek doleciał do morza i usłyszał szum jego fal (szu, szu, szu, szu). Morze było głębokie i szerokie i leciał nad nim nasz ptaszek przez wiele godzin. Kiedy znalazł się nad lądem, przysiadł na chwilkę, aby się pożywić nasionkami (z buzi dzieci robią dziobek i lekko rozchylają środkową część ust, tworząc kółeczko). Po jedzeniu pięknie wyczyścił dziobek (języki czyszczą kąciki ust). Wiedział nasz ptaszek, że już jest niedaleko – przeleciał jeszcze nad pastwiskiem, gdzie brykały koniki (kląskanie) i minął w powietrzu wieżę Kościoła, gdzie głośno biły dzwony ( bim, bam, bim bam). Na polu, tuż przy jego rodzinnym lesie pracował traktor ( naśladujemy wargami dźwięk traktora). Jeszcze tylko kilka machnięć skrzydłami i już był przy swym rodzinnym gnieździe. Poczuł się szczęśliwy i radośnie zaśpiewał.

Reklamy

4. Zabawa dydaktyczna „ Skowronki”. Tym razem dzieci są ptaszkami. Latają nad łąką na sygnał ptaszki wracają do gniazd- ( 7 obręczy) w każdym gnieździe są 3 skowronki. Przy powtórce w każdym gnieździe jest 4 skowronki.
5. „Czyj to głos?”– Zgaduj-zgadula. (Ptaki wiosenne do druku) Rozwiązywanie zagadek, słuchowych, słownych i obrazkowych. Nauczyciela włącza płytę CD z odgłosami ptaków. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie głosu ptaka.
Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,
A po nasze żabki przybył aż z Afryki.
( bocian)

Wzbija się w niebo śpiewak malutki,
Z góry przesyła wiosenne nutki,
A każda nuta dźwięczy jak dzwonek
I już wiadomo, że to……..

(skowronek)

Siedzi sobie na buku i woła: kuku, kuku
(kukułka)

Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem. Przylatuje z wiosną, aby uciec latem
(jaskółka)

6. Ćwiczenia oddechowe ,,Ptasie piórka” – rozwijanie pojemności płuc.

* Zdmuchiwanie kolorowych piórek z dłoni.
* Podrzucanie piórek do góry i dmuchanie na nie, by jak najdłużej utrzymać się w powietrzu.
* Dzieci w parach ustawiają się z dwóch stron stolika i starają się przedmuchać piórko na stronę przeciwnika.

7. ,,Ptasia orkiestra” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentów: tamburyna, grzechotek, bębenków. Dzieci podzielone na grupy – ptaki: słowiki – grzechotki, wróble – tamburyna, kukułki – bębenki. Na dany znak nauczycielki – dyrygenta (podniesienie batuty) ptaki śpiewają w swoim języku i grają na swoich instrumentach. Potem grają i śpiewają same słowiki, po słowikach wróble, po wróblach kukułki, na koniec znowu grają w trio.

8. Zabawa badawcza ,,Co pierwsze spadnie?‘’
Nauczycielka w jednej ręce trzyma kartkę papieru, a w drugiej piórko. Pyta się dzieci, co pierwsze spadnie na podłogę piórko czy kartka?
Następnie przeprowadza doświadczenie w celu zweryfikowania odpowiedzi.

9. Zabawa dramowa ,,Mama ptasia’’– odgrywanie w parach scenek dramowych z wykorzystaniem tekstu. Dzieci wcielają się w rolę ptaszków, które wiją sobie gniazdo.

10. ,,Bocian’’ – działania plastyczne. Komponowanie postaci bociana przez sklejanie ze sobą gotowych elementów.

113. Zakończenie: podsumowanie zajęć (Bożena Dąbrowska, 2015)

Reklamy

Pisanka – kierunki – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem

Jako pinezki i gumki – zabawa (motoryka mała)

Pachnąca kula

Kształty w chmurach – wyobraźnia

Zabawa kamykami – SI

Szukamy leśnych skarbów – zabawa SI

Reklamy

Ptaki w gniazdach

Ptaki w gniazdach to prosta zabawa w udawanie. Ruch na świeżym powietrzu uwolni skumulowaną energię zwłaszcza u „nadreaktywnych” dzieci.

Cele

 • Ruch.
 • Udawanie.
 • Spostrzegawczość, szybkość, uwaga.
 • Orientacja w przestrzeni.
 • Stosowanie się do komend.
 • Zabawa w grupie.
 • Integracja.

Miejsce

 • Boisko, plac o równej powierzchni.

Przebieg zabawy

Rytuał przywitania:

 1. Piosenka na powitanie.
 2. Kogo nie ma?
 3. Kto jest? Dzieci po kolei podają swoje imię.
 4. Czy jesteście gotowi do zabawy? – Tak!

Wytłumacz prostymi słowami reguły zabawy. Zapytaj dzieci, co robią ptaki gdy wzbijają się w powietrze. Pokaż, że ręce mogą być skrzydłami. Niech udają, że machają skrzydłami. Przećwiczcie w miejscu a później w biegu. Spytaj dzieci co jeszcze mogą robią ptaki gdy fruwają. Zapytaj jakie mogą wydawać dźwięki. Zapytaj dzieci czy znają nazwy ptaków, które widzą przez swoje okno lub w drodze do szkoły czy przedszkola…

Zaakcentuj początek i koniec zabawy. Zagubionym dzieciom potrzebna jest pomoc. Przećwiczcie trafianie do gniazd lub inne trudności. Zawsze pokazuj i tłumacz jednocześnie.

 1. Podziel dzieci na 5-osobowe grupy.
 2. Narysujcie kredą koła-gniazda dla każdej 5-osobowej grupki dzieci. 5. dzieci pozostaje w luźnej gromadce bez gniazda.
 3. Wyznaczone „piątki-ptaki” wchodzą do gniazd. Na ustalony wcześniej sygnał (klaśnięcie, gwizdek, okrzyk) wszystkie dzieci-ptaki wybiegają z gniazd i biegają swobodnie udając ptaki (machają skrzydłami, ćwierkają lub kraczą) poza ich obrębem wraz z dziećmi pozostającymi bez gniazd. Na komendę: „Ptaki do gniazd!” wszystkie dzieci zajmują miejsca w gniazdach swoich lub innych. W każdym gnieździe może być tylko 5 ptaków. Ostatni odpada z gniazda i zostaje luźno z innymi ptakami bez gniazd.

Przebieg procesu grupowego

 1. Poproś dzieci aby usiadły blisko ciebie.
 2. Zapytaj, co sprawiało im największą trudność.
 3. Co było łatwe?
 4. Niech każde dziecko wyrazi (jeśli to możliwe) swoją opinię, nie pomiń nikogo. Pozwól dyskutować i przyjmuj każdą ocenę.
 5. Czy zabawa była fajna, czy nudna. Dlaczego?
 6. Jaki element można dodać do tej zabawy? Jaki usunąć?
 7. Czy ktoś potrafi podać nazwę ptaka, który siedzi właśnie na gałęzi drzewa? Jaki wydaje dźwięk? Odlatuje na zimę? Gdzie ptaki budują gniazda? Co jedzą? itd.

sylwiaiwan.com


Jajko i gumki – zabawa sensoryczno – motoryczna

Jako i puszki – inspiracje świąteczno – sensoryczne

Nalewanie – schemat – zabawa sensoryczno – motoryczna

Reklamy

fot. sylwiaiwan.com i opracowanie

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: