Teoria umysłu – trening

Wiele społecznych niuansów, które umykają dzieciom ze spektrum autyzmu, można przypisać problemom z przetwarzaniem informacji opisanym w tzw.  teorii umysłu (ang.theory of mind, ToM) Teoria umysłu –  dotyczy wnioskowania o stanie umysłu innych osób, a dokładnie zauważania, "że ludzie myślą na różne sposoby i różnie odczuwają swoje doświadczenia, mają zróżnicowane zainteresowania oraz opinie na temat tego, … Czytaj dalej Teoria umysłu – trening

Teoria umysłu

Uta Frith opisała Trzy teorie, każda z nich wyjaśnia pewien aspekt zaburzenia autystycznego Pierwsza z nich opiera się na hipotezie ślepoty na stany umysłowe (zakładka TEORIA UMYSŁU na autyzmschemat.life). Teoria ta jest "próbą wyjaśnienia zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym i w komunikowaniu się, będących głównym wyróżnikiem autyzmu. Zaburzenia te mogą przybierać formę od bardzo poważnej do … Czytaj dalej Teoria umysłu