autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat dnia: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.


Grupa: 5, 6 –latki

Cele ogólne:
· Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,
· Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,
· Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Reklamy


Cele operacyjne:
Dziecko:
· rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie, kiedy trudno im zdobyć pożywienie w naturalny sposób,
· umie wymienić gatunki ptaków, które występują w Polsce zimą,
· potrafi rozpoznać i nazwać zwierzęta, które potrzebują pomocy zimą,
· umie podać sposoby dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie,
· podaje przykłady pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne,
· wie, kto to jest leśnik i na czy polega jego praca,
· dzieli nazwy zwierząt na sylaby,
· potrafi określić pierwszą głoskę w nazwie obrazka,
· potrafi właściwie reagować na sygnał dźwiękowy,
· interpretuje ruchem piosenkę,
· wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności do realizacji zadań,
· potrafi zgodnie współpracować w grupie;


Metody pracy:
– czynna- udział dzieci w zajęciu i zabawie ruchowej,
– słowna – wypowiedzi na dany temat, czytanie globalne wyrazów, rozwiązywanie zagadek,
– oglądowa- pokaz ilustracji, emblematów.

Formy pracy:
– z całą grupą,
– zespołowa
-indywidualna

Środki dydaktyczne:
tekst zagadek o zwierzętach, ilustracje przedstawiające zwierzęta leśne i ptaki, napisy do czytania globalnego, emblematy zająca, sarny, wróbla, sikorki, wiewiórki, dzika, tamburyn, ilustracja przedstawiająca pąśnik i karmnik i podpisy do ilustracji, tekst inscenizacji Pamiętajmy o zwierzętach, ilustracja Dokarmiamy zwierzęta w lesie, sylwety zwierząt do inscenizacji, pudło z przysmakami zwierząt, list zwierząt do dzieci (w kopercie), nagranie piosenki ,,Wróbelki zimą”, karteczki z napisanymi zdaniami do zabawy Prawda – fałsz, kartoniki z napisami TAK, NIE dla każdego dziecka, nagranie piosenki A Ty ptaszku śpiesz się, śpiesz, odznaka Przyjaciel zwierząt dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa ze śpiewem na powitanie ,,W kole”
W kole wszyscy tu siedzimy,
każdy czyjaś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy,
Tak zabawa się zaczyna”


2. Powitanie uczestników spotkania:
Nauczyciel mówi do dzieci i rodziców:
„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę.”
Uczestnicy machają do prowadzącego ręką.

3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach – wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)
Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

4. Rytmiczny podział nazw zwierząt przedstawionych na obrazkach.
[sar – na, dzik, wie –wiór – ka, za- jąc, wró- bel, gil, si- kor -ka]
Określanie pierwszej głoski w nazwie zwierząt.
Próba podziału nazw na głoski przez chętne dzieci.

Reklamy

5. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

6. Zabawa orientacyjno – porządkowa z elementem syntezy słuchowej wyrazów Jakie to słowo?
Dzieci otrzymują od nauczyciela emblematy zająca, sarny, wróbla, wiewiórki, dzika. Uczestnicy maszerują w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami, np. s – a – r- n- a, dzieci z emblematem sarny wymawiają cały wyraz a następnie ustawiają się w kole obok nauczyciela. Na sygnał wszystkie dzieci maszerują w rytm tamburyna i zabawa trwa dalej.

7. Zagadki słowne – Zapoznanie z pojęciem karmnik i paśnik. Przyporządkowanie właściwego napisu do obrazka.

Jaki to domek niepotrzebny latem,
Zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate. / karmnik/

Co to za miejsce odgadnijcie dzieci
Gdzie dla zwierząt leśnych jest jedzenie, kiedy śnieżek leci /paśnik/

8. Słuchanie i oglądanie inscenizacji Pamiętajmy o zwierzętach ilustrowanej sylwetami.

9. Rozmowa na temat inscenizacji. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Jak możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy?
[umieszczenie pokarmu dla ptaków w karmnikach, zawiezienie do lasu warzyw, orzechów, ziaren zbóż]

10. Zabawa dydaktyczna – Zaczarowane pudło – rozpoznawanie po dotyku znajdujących się w pudełku przysmaków dla zwierząt [marchewka, siano, ziemniaki, żołędzie, orzechy, ziarna zbóż].

11. Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co jedzą zwierzęta leśne?
Dzieci umieszczają pod obrazkami zwierząt właściwe pokarmy [zając – marchewka, sarna- siano, dzik – ziemniaki, żołędzie, wiewiórka – orzechy, ptaki – ziarna zbóż].

12. Zabawa Ciepło – zimno – odszukanie listu zwierząt leśnych do dzieci. Odczytanie listu. Podjęcie zobowiązania do udzielenia pomocy ptakom i zwierzętom leśnym w czasie zimy.


Kochane Dzieci!
Jest zima. Prosimy Was o pomoc. Jesteśmy głodne. Mamy problemy ze zdobyciem pożywienia. Nie pozwólcie nam zginąć z głodu i zimna, pamiętajcie o nas zimą.
Wszystkie ptaki i zwierzęta leśne.
Złożenie przyrzeczenia o pomaganiu zwierzętom.


13. Interpretacja ruchowa piosenki Wróbelki zimą.

Wróbelki zimą

Ćwir, ćwir, ćwir, zima biała

podwóreczko przysypała.

W białym puchu cała ziemia,

nic nie widać do jedzenia,

ćwir, ćwir, ćwir, do jedzenia.

Ćwir, ćwir, ćwir, na podwórko

wyglądamy z gniazda dziurką,

czy na ziemią dla wróbelków

nie wysypią kartofelków,

ćwir, ćwir, ćwir, kartofelków.

14. Zabawa – Prawda – fałsz
Rodzice otrzymują karteczki z napisanymi zdaniami, których jedne są prawdziwe, a inne fałszywe. Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.
• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Zimą pada śnieg.
• Karmnik do domek dla psa.
• Śnieg utrudnia zwierzętom zdobycie pożywienia.
• Przysmakiem sarenek są ciasteczka.
• Śnieg jest koloru różowego.
• Na zimę przylatują do nas bociany.
• Wróbelki zjadają w karmniku sianko.
• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen.
• Przysmakiem sikorek jest słoninka.
• Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie.
• Na zimę przylatują do nas gile.
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
• Zimą zbieramy w lesie grzyby.
• Przysmakiem dzika są żołędzie.

Reklamy

16. Zabawa ze śpiewem przy piosence A Ty ptaszku śpiesz się, śpiesz.

17.Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach a rodzicom za przybycie. Rozdanie dzieciom odznak Przyjaciel zwierząt.
Pożegnanie piosenką:
Żegnam was, dziś kończymy, już czas.
Byłam ja, byłeś ty raz, dwa, trzy.

Inscenizacja – Pamiętajmy o zwierzętach

Krasnal
Przyszła zima.
Puszystym śniegiem pokryty świat cały.
Ciężkie czasy dla zwierząt nastały.
Ostre mrozy i silne zamiecie,
zima króluje na całym świecie.

Zajączek i sarenka:
W lesie zima mocno trzyma,
Śnieg i lód, mróz i chłód.
Jadła nie ma, śnieg zacina,
Nam, zwierzętom, grozi głód!

Zajączek
Jak wśród zamieci będę wędrował?
Kiedy wichura wreszcie ustanie?
Och, jak mi zimno. Wciąż jestem głodny,
Chciałbym zjeść w końcu jakieś śniadanie.

Sarenka
Siły zupełnie mnie opuściły.
pomóż mi proszę zajączku miły.

Zajączek
Już się zmieniamy w lodu sopelki.
Jeśli schronienia dziś nie znajdziemy,
pewnie tu wszyscy dziś zamarzniemy.

Sarenka
Nie widział czasem ktoś pana lisa?
Oj, gdyby spotkał nas tutaj dzisiaj,
to stanowimy wielką atrakcję,
miałby śniadanie, obiad, kolację.

Dzik
Zima we znaki dzikom się dała.
Twarda, zmarznięta jest ziemia cała.
Brną w zaspach śniegu szukają schronienia,
myślą, że znajdą coś do jedzenia.

Krasnal
Z dziupli wiewiórka nagle wyjrzała.
Do swych przyjaciół tak powiedziała.

Wiewiórka
Leśna stołówka paśnikiem zwana,
na skraju lasu jest napełniana
To niedaleko, prędko ruszajcie,
nocka nadciąga, więc nie zwlekajcie.

Sarenka
Przybyliśmy z lasu,
gdzie mróz i zamiecie.
Trudno żyć zwierzętom, gdy zima na świecie.

Zajączek
Patrzcie, przed nami leśna polana.

Dzik
Widzę kasztany, to chyba dla nas.

Zajączek
Różne ziarenka.

Sarenka
Jest nawet sianko.

Dzik
Ziarno dla wróbelka, marchew dla zajączka,
sianko dla sarenki pachnie niby łączka.

Razem
Zjemy kolację, jutro śniadanko,
siłę na pewno znów odzyskamy,
i mroźną zimę dzielnie przetrwamy.

Krasnal
Końca nie miała radość ich wielka.
Brzuszki znów pełne grzeją futerka.

Opracowała: Karolina Kowalczyk
nauczyciel wychowania przedszkolnego
, 2014

Dokarmianie ptaków

Dokarmianie ptaków zimą. Jak, kiedy i czym dokarmiać ptaki?

Dokarmianie ptaków zimą pomaga naszym skrzydlatym przyjaciołom przetrwać mroźną i śnieżną zimę. Jeśli będziemy dokarmiać ptaki w ogrodzie, wiosną i latem odwdzięczą się nam zjadając szkodliwe owady. Ważne jest jednak aby ptaki dokarmiać odpowiednim pokarmem i w odpowiedni sposób, bo inaczej bardziej im zaszkodzimy, niż pomożemy. Zobacz jak, kiedy i czym dokarmiać ptaki w zimie aby przyniosło to korzyści dla ptaków i naszego ogrodu!

Czy dokarmianie ptaków zimą jest konieczne?

Opinie na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą są podzielone. Z jednej strony ptaki powinny potrafić samodzielnie znaleźć pokarm, z drugiej jednak strony podczas srogiej zimy wiele ptaków choruje, przemarza i ginie z głodu. Warto zatem pomagać ptakom, dostarczając odżywczego i pełnego energii pokarmu.

Zanim zaczniemy dokarmiać ptaki, powinniśmy upewnić się jaki pokarm będzie dla nich odpowiedni. Dokarmiając ptaki chlebem, co gorsza spleśniałym, zepsutym lub solonym jedzeniem czy słodkimi ciastkami, bardziej ptakom zaszkodzimy niż pomożemy. Jeśli mamy zamiar podawać ptakom byle co, lepiej ich po prostu nie dokarmiać.

Gdy jednak zaopatrzymy się w odpowiednią dla ptaków żywność, dokarmiając ptaki zimą będziemy mogli im nie tylko pomóc, ale też nacieszyć oko obserwując ptaki uwijające się wokół karmnika i posłuchać ich świergotania. Ptasie gwary ożywią ogród uśpiony zimą.

Z punktu widzenia ogrodnika, dokarmianie ptaków ma jeszcze jedną zaletę. Ustawiając karmnik w ogrodzie przyzwyczajamy ptaki do przebywania i poszukiwania pokarmu w tym miejscu. Wiele ptaków, które dokarmiamy zimą ziarnem i innym pokarmem roślinnym, od wiosny będzie poszukiwać w naszym ogrodzie gąsienic i larw owadów.

źródło: poradnikogrodniczy.pl

Świetnym przykładem są tutaj sikorki, dla których w zimie warto wysypywać tłuste ziarno, rozwieszać kule tłuszczowe i surową słoninę. Wiosną i latem sikorki będą zjadać szkodliwe ćmy i motyle oraz ich gąsienice, które stanowią ponad 80% pokarmu sikorek.

Drapieżcy szybko uczą się, że karmnik dla ptaków jest doskonałym miejscem polowania, ponieważ gromadzą się przy nim liczne potencjalne ofiary. Powinien być on więc tak usytuowany, by drapieżne ptaki i koty nie miały możliwości zaczajenia się w jego pobliżu.

Reklamy

W ten sposób sikorki ograniczają populację szkodników roślin, takich jak: bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, piędzik przedzimek. Sikory zjadają też zwójki, żerujące na jabłoniach, różach i iglakach, czyli zwójkę jabłkóweczkę, zwójkę różóweczkę i zwójkę sosnóweczkę. Sikorki nie gardzą też chrząszczami, muchówkami, pająkami, a nawet ślimakami.

Innym przykładem jest pospolity wróbel, który choć wiosną zjada nasiona, pączki roślinne i kiełkujące liście, to jednak karmi swoje pisklęta także owadami, takimi jak mszyce, chrząszcze ryjkowce i rozmaite gąsienice.

W ten sposób sikorki, wróble i inne ptaki dokarmiane zimą, w okresie od wiosny do lata pomagają nam w zwalczaniu szkodników roślin.

Kiedy zaczynamy dokarmiać ptaki?

Dokarmianie ptaków zimą powinno się rozpocząć dopiero, gdy wystąpią opady śniegu lub duże mrozy. Gruba warstwa śniegu uniemożliwia ptakom odszukanie pokarmu w naturze, zaś w przypadku mrozów ptaki muszą jeść więcej wysokoenergetycznego pokarmu aby utrzymać się przy życiu. Zazwyczaj dokarmianie ptaków konieczne jest w okresie od grudnia do końca lutego.

Które ptaki dokarmiamy zimą?

Nad zbiornikami wodnymi z dokarmiania skorzystają łabędzie i dzikie kaczki. W parkach i miastach najczęściej dokarmia się gołębie, sierpówki, kawki i gawrony. W ogrodzie zaś nasze karmniki mogą odwiedzać sikorki, wróble i nieco mniejsze od nich mazurki, a także kosy, kwiczoły, dzwońce, zięby, trznadle i gile.

Czym dokarmiać ptaki w zimie?

Pokarm dla ptaków powinien być odpowiednio dobrany, gdyż niewłaściwy bardziej im zaszkodzi niż pomoże.

Oto 10 dobrych pomysłów na pokarm dla ptaków zimujących:

  1. rozmaite ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, owies, proso),
  2. nasiona dyni, słonecznika (najlepiej niełuskanego) i kukurydzy,
  3. naturalne płatki owsiane (można je przed podaniem skropić olejem),
  4. gotowane kasze i ryż (kaszę jęczmienną i gryczaną można podawać ptakom bez gotowania ale już np. pęczak i ryż wyłącznie po ugotowaniu, gdyż niegotowane nadmiernie pęcznieją w ptasich żołądkach),
  5. gotowane i pokrojone warzywa (marchew, ziemniaki, buraki, kapusta),
  6. owoce świeże (np. pokrojone jabłka i gruszki) i suszone. Przed podaniem ptakom owoce suszone mogą wymagać namoczenia aby nie pęczniały w ptasich żołądkach. Owoce muszą być suszone bez dodatku cukru, nie mogą być to owoce kandyzowane, nie mogą zawierać dwutlenku siarki i innych konserwantów!
  7. orzechy (ziemne, laskowe, włoskie, tylko naturalne, nieprażone i bez dodatku soli),
  8. słonina (koniecznie surowa i niesolona, nie może wisieć dłużej niż 2 tygodnie, skorzystają z niej sikorki, dzięcioły i kowaliki),
  9. dostępne w sklepach gotowe mieszanki ziarna dla ptaków zimujących, kolby oraz kule tłuszczowe,
  10. dobrym zwyczajem jest umieszczenie w okolicy karmnika także poidełka, gdyż ptakom w zimie często brakuje wody.

Pamiętajmy, że podawana przez nas karma to nie jedyne pożywienie dla ptaków. Jeśli naprawdę chcemy ptakom pomóc, posadźmy w ogrodzie rośliny, na których przez jesień i zimę utrzymują się owoce stanowiące pokarm dla ptaków. Mogą to być: bez koralowy, jarząb pospolity, dzika róża, bez czarny, kalina koralowa, głóg, berberys, śliwa tarnina. Nawet jeśli owoce niektórych krzewów są dla nas trujące lub jadalne tylko po ugotowaniu, dla ptaków stanowią doskonały pokarm.

Uwaga!
Sól kuchenna jest dla ptaków bardzo szkodliwa i przyczynia się do ich odwodnienia, dlatego nie mogą jej zawierać żadne pokarmy podawane ptakom (zimą ptakom i tak zazwyczaj brakuje wody). Warzywa, kasze i ryż muszą być gotowane bez dodatku soli (nie wolno np. podawać ptakom warzyw z zupy). Uważajmy aby nie podać ptakom solonych orzeszków.
Ptakom nie powinno się podawać chleba, gdyż jest on mało odżywczy, a w żołądkach ptaków pęcznieje, wypełniając je bezwartościową treścią. Pieczywo zawiera też szkodliwe dla ptaków dodatki, jak np. w/w sól. W żadnym wypadku nie wolno ptakom podawać pieczywa spleśniałego!

źródło: https://poradnikogrodniczy.pl/

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: