Reklamy

autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Kreatywność – umiejętności i twórcza postawa, szczególnie cenne przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji; zdolność wymyślania oryginalnych pomysłów dotyczących najrozmaitszych dziedzin życia. Kreatywność występuje więc nie tylko w nauce i sztuce, ale także w życiu codziennym, w pracach zawodowych itd. 


Wszelkiego rodzaju twórczość artystyczna – plastyczna, literacka, muzyczna daje nam okazję do przeżycia radości. Ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też przyjemnością, relaksem, zabawą. W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna. Pamiętać należy o tym, aby wykonywanie zadań odbywało się w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych. 

Reklamy


Program będzie realizowany w trzech działach tematycznych: 
rozwijanie twórczości artystycznej ,
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań ,
– podejmowanie decyzji w sprawach codziennych.
Cele ogólne programu 
– kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności — w szczególności zdolności muzycznych i plastycznych ,
– rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości ,
– osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów ,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego, 
– rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań, 
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, 
– umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze 
– uczenie się wnioskowania i podejmowania decyzji w sprawach codziennych ,
– nabywanie umiejętności właściwego korzystania z różnych źródeł informacji ,
– postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć ,
– rozwijanie zdolności nawiązywania kontaktów ,
– wdrażanie do niezależnego, odpowiedzialnego postępowania wewnątrz grupy społecznej ,
– budowanie poczucia pewności siebie, zaufania do siebie, odpowiedzialności za siebie ,
– współpraca z różnego rodzaju organizacjami na terenie najbliższych miejscowości ,
– udział w imprezach sportowych, artystycznych i wystawach prac plastycznych organizowanych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ,

Reklamy

Cele szczegółowe programu 
1. Rozwijanie twórczości artystycznej.
2. Rozwój indywidualnych zainteresowań-hobby .
3. Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych.

Rozwijanie twórczości artystycznej

Plastyka – Rękodzieło
– umiejętne stosowanie różnorodnych środków artystycznego wyrazu,
– stosowanie technik z arteterapii,
– stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej, Muzyka
– rozwijanie wrażliwości muzycznej,
– rozbudzanie zainteresowań muzyką,
– kształcenie poczucia rytmu,
– dostarczenie radosnych przeżyć muzycznych,

Rozwój indywidualnych zainteresowań-hobby

Teatr
– pobudzenie wyobraźni ,
– wcielanie się w nowe role ,
– nauka wiary we własne możliwości,
– nauka asertywności i empatii , Książka
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych ,
– rozbudzenie wyobraźni ,

Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych

– samodzielne organizowanie wypoczynku i czasu wolnego, 
– właściwe korzystanie z różnych źródeł informacji ,
– postrzeganie siebie jako osoby dorosłej i odpowiedzialnej,
– zdolność nawiązywania kontaktów,
– niezależne i odpowiedzialne postępowanie wewnątrz grupy społecznej,
– budowanie poczucia pewności siebie i odpowiedzialności za siebie,
– współpraca z różnego rodzaju organizacjami na terenie najbliższych miejscowości,
– udział w imprezach sportowych, artystycznych i wystawach prac plastycznych organizowanych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ,

Realizacja wymienionych celów pozwoli na przygotowanie ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym do lepszego radzenia sobie w życiu, na ukształtowanie człowieka kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości.
3. Treści edukacyjne 
Zaprezentowane treści edukacyjne będą realizowane w trakcie jednostek lekcyjnych- Zajęcia Kształtujące Kreatywność.

Twórczość artystyczna :
– plastyka
– rękodzieło
– muzyka -kontakt z dziełami sztuki plastycznej – pomniki, wystawy ,
– środki wyrazu plastycznego działania w różnych materiałach, technikach i formach,
– sztuka ludowa i zdobnictwo,
– rysowanie, kolorowanie, malowanie,
– malowanie na szkle,
– prace w papierze,
– swobodna ekspresja twórcza,
– origami,
– prace z masy solnej,
– wyklejanie, wydzieranie,
– wykorzystanie różnego rodzaju materiałów nie tylko plastycznych (nawet odpadów),
– wykonywanie prac na aukcję bożonarodzeniową,
– ilustrowanie muzyki wybraną techniką plastyczną,
– zabawa w kolory — barwy pochodne,
– udział w konkursach plastycznych,
– modelowanie postaci, przedmiotów z plastelin,
– płaskorzeźba — prace w mydle,
– słuchanie muzyki: młodzieżowej, ludowej, poważnej,
– nauka wybranych: piosenek, kolęd, pastorałek,
– utrwalenie Hymnu Państwowego,
– nauka piosenek o różnorodnej tematyce,
– rytmizowanie prostych tekstów,
– improwizacje muzyczne,
– określanie charakteru słyszanej muzyki,
– elementy tańca dyskotekowego — krok podstawowy,
– zagadki rytmiczne,
– koncert życzeń — śpiew indywidualny i zbiorowy,
– konkurs karaok ,

Indywidualne zainteresowania 
hobby:

– teatr, kino
– komputer
– książka -podstawowa wiedza o teatrze i filmie,
– czytanie z podziałem na role,
– scenki dramowe,
– wyjazdy do kina,
– układanie puzzli 1000 elem.
– rozwiązywanie zagadek, rebusów,
– uzupełnianie brakujących elementów w układankach,
– modelarstwo (sklejanie wg instrukcji) ,
– wycieczka do biblioteki – założenie karty bibliotecznej,
– udział w zajęciach bibliotecznych, 
– założenie dziennika lektur, 
– głośne czytanie wierszy, fragmentów ciekawych książek, 
– udział w konkursach szkolnych,
– budowa książki,
– świat słowa pisanego — zagadki, rebusy,
– droga książki do czytelnika – quiz 
– nauka wybranego wiersza.

Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych:
– samodzielne załatwianie spraw w Urzędach Państwowych
– korzystanie z ulotek reklamowych,
– planowanie zakupów ,
– planowanie wizyty u lekarza , 
– ostrożne podejmowanie decyzji – czytanie Umów i regulaminów,

4. Metody pracy 
Podczas realizacji treści edukacyjnych na przełomie klas I-III można wprowadzać różne techniki, dostosowując je do zainteresowania tematem, umiejętnością radzenia sobie z przedstawionymi zadaniami i poziomu aktywności uczniów w danym zespole klasowym. 
5. Przewidywane osiągnięcia:
Uczeń :
– Zauważa swoje zdolności i trudności, upodobania, zainteresowania i podejmuje próby samorealizacji.
– Rozpoznaje typowe rodzaje hobby. 
– Rozwija zainteresowania zgodnie ze swoimi możliwościami.
– Potrafi zorganizować sobie czas wolny.
– Rozróżnia wypoczynek czynny i bierny.
– Podejmuje próby pomocy w domu.
– Poprawnie zachowuje się w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
– Słucha muzyki, śpiewa samodzielnie ulubione piosenki, tańczy zgodnie z rytmem melodii. 
– Stosuje podstawowe techniki plastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, wycinanki, wydzieranki.
– Odróżnia film od sztuki teatralnej. 
– Uczestniczy w różnych formach aktywności kulturalnej
– Załatwia skutecznie swoje „sprawy” w Urzędach państwowych.
– Potrafi ostrożnie podejmować decyzje wiążące.
6. Procedury osiągania celów 
Ujęte w programie cele zostaną zrealizowane poprzez różnorodną działalność muzyczną, plastyczną, ruchową. Każda z nich kształtuje inne dyspozycje i umiejętności, a dopiero stosowanie ich wszystkich przyczynia się do ogólnej wrażliwości, rozwijania twórczej aktywności uczniów i ich zainteresowań. 
7. Ocena osiągnięć uczniów 
Stosowane przez nauczyciela sposoby oceniania powinny pomóc w odkrywaniu radości tworzenia i mobilizowaniu uczniów do poznawania świata. Wyznacznikiem oceny powinna być: 
– aktywność ucznia i jego ekspresja,
– widoczne zainteresowania ucznia w zajęciach,
– rzetelność wykonania zadania, estetyka prac,
Zajęcia kształtujące kreatywność powinny rozwijać przede wszystkim wyobraźnię i twórcze myślenie. Przyczyniać się do lepszego samopoczucia dziecka w szkole i podwyższać jego pozycję w grupie. Muszą także cieszyć i sprawiać uczniom przyjemność.
mgr Joanna Stępniewska

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: