Zasada 1: To, co abstrakcyjne musi stać się konkretne

Przykłady:

 • Ustalenie reguł, takich jak „Kiedy zaczynasz rozmowę, utrzymuj kontakt wzrokowy przez 5 sekund”.
 • Podział zachowania na mniejsze etapy, na przykład „Rozmowa składa się z początku, środka i końca”, oraz nauczenie dziecka, jak wygląda każdy z nich.
 • Korzystanie z pomocy wizualnych, takich jak strzałka o podwójnym grocie do wskazywania osób zabierających głos podczas rozmowy.
 • Ćwiczenie z dzieckiem praktycznych czynności, na przykład odgrywanie sceny rozmowy.

Zasada 2: Pomoc w czasie zmian

Przykłady:

 • Stworzenie pisemnego planu przedstawiającego kolejność czynności podczas terapii/lekcji/zajęć.
 • Ustalenie przewidywalnego schematu każdego spotkania, na przykład: wstępna dyskusja, działanie w grupie, odgrywanie scenek, przerwa, żarty, pożegnanie.

Zasada 3: Motywowanie

Przykłady:

 • Ustalenie realistycznych celów dla każdego dziecka.
 • Nagradzanie za osiągnięcia celów.

Zasada 4: Uogólnianie schematów zachowań

Przykłady:

 • Nawiązanie komunikacji i współpracy miedzy rodzicami i terapeutami/nauczycielami.
 • Zadania domowe do wykonania poza miejscem terapii, na przykład rozmowa telefoniczna z innym członkiem grupy.
 • Wspólne wycieczki do miejsc publicznych w celu ćwiczenia umiejętności, takich jak prowadzenie rozmowy w restauracji (Ozonoff, Dawson, McPartland, 2015).

Więcej podobnych tematów w zakładce UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

źródło: S. Ozonoff, G. Dawson, J.C. McPartland: „Wysokofunkcjonujace dzieci ze spektrum autyzmu…”, WUJ, Kraków 2015