Dzieci często mają do czynienia z sytuacjami, w których dorośli lub rówieśnicy mówią im nie.

Aby zaakceptować lub poradzić sobie z czyimś nie, dzieci muszą umieć radzić sobie z rozczarowaniem i przekierować swoje negatywne reakcje emocjonalne i behawioralne na odmowę. W miarę dorastania dzieci zaczynają rozumieć zasady wyrażania swoich emocji i zachowań oraz zaczynają regulować swoje emocje pozytywne i negatywne odpowiednio do norm społecznych i kulturowych.

Ćwiczenie

  1. Pomyśl o przyczynach, dla których powiedziano ci nie.
  2. Zadecyduj, co chcesz zrobić: a. Zrób coś innego. b. Powiedz w grzeczny sposób osobie, która powiedziała ci nie, jak się czujesz tego powodu. c. Jeśli nie możesz jej tego powiedzieć, napisz to, co chciałbyś powiedzieć.
  3. Zrób to! Wybierz najlepszą dla ciebie opcję.

Konteksty społeczne do ćwiczenia/odgrywania ról w tej sekwencji umiejętności.

  • Przyjaciółka mówi, że nie możesz przyjść do niej na „nocowankę”.
  • Twoja mama mówi, że nie wolno ci chodzić do parku po lekcjach.
  • Nauczycielka mówi, że nie wolno ci dzisiaj wyjść na przerwę.

źródło: L. A. Reddy, Rozwijanie umiejętności społecznych…, PWN, Warszawa 2015