Symetria – koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rozwój pisania w aspekcie motorycznym

Symetria - koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rozwój pisania w aspekcie motorycznym