Edukacja włączająca – Autyzm i zespół Aspergera

„Edukacja włączająca jest ciągłym procesem, który zmierza do zapewnienia wysokiej jakościowo edukacji dla wszystkich, jednocześnie respektując różnorodność oraz zróżnicowanie potrzeb i umiejętności, cech i oczekiwań edukacyjnych uczniów i społeczności, eliminując wszelkie formy dyskryminacji. Edukacja włączająca zapewnia najlepsze środowisko kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych, pozwala pokonać istniejące bariery i przełamać stereotypy. Podkreśla się potrzebę przygotowania wszystkich nauczycieli do … Czytaj dalej Edukacja włączająca – Autyzm i zespół Aspergera

Wyznacz osobę do wydawania poleceń – metody

Jeśli w klasie przebywa więcej niż jeden dorosły, wyznacz tylko jedną osobę do wydawania poleceń w trakcie danego zadania lub projektu. Wyznaczony nauczyciel „Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera mają potrzebę porządku i konsekwencji; nadmiar głosów stwarza możliwość nieporozumień i nadwyręża ich i tak obciążony układ słuchu. Stosuj poniższe rady dotyczące wydawania ustnych poleceń. Używaj … Czytaj dalej Wyznacz osobę do wydawania poleceń – metody

Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu – techniki, autyzm, dysleksja

Bardzo ważne jest by podczas nauczania wszyscy uczniowie przyswoili tę samą porcję wiedzy; należy jednocześnie pamiętać, że można to osiągnąć, stosując zróżnicowane sposoby przedstawienia danego tematu #autyzm#dysleksja#za#asd#pokrewne Na przykład gdy celem lekcji biologii jest zapoznanie uczniów z cechami charakterystycznymi żaby, ćwiczenia przypisane temu tematowi mogą być zróżnicowane pod względem zastosowanych pojęć, pomocy wizualnych i słownictwa. … Czytaj dalej Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu – techniki, autyzm, dysleksja