Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne

Program zajęć kompensacyjno - korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Ćwiczenia doskonalące umiejętność koncentracji uwagi Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi w oparciu o zabawy muzyczno-ruchowe.Działanie według instrukcji nauczyciela (zakładka m. in. SCHEMATY SPOSOBY).Stosowanie technik wyciszających związanych z organizacją planu (rozkładu) dnia.Skupianie uwagi podczas krótkich ćwiczeń.Przypominanie o zwróceniu uwagi i koncentrowaniu się na danej czynności.Doprowadzenie podjętej pracy do … Czytaj dalej Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne