Plastyczność w autyzmie

Słaba plastyczność w autyzmie jest ilustrowana przez występowanie powtarzających się stereotypowych zachowań oraz trudności w regulowaniu motoryki... Będzie to powodować problemy w plastycznym przystosowaniu się dziecka do zmian w sytuacji i działaniu dostosowanym do zachodzących zmian. Jednym z zadań eksperymentalnych, które pozwalają na zbadanie tego typu trudności jest Test Sortowania Kart (Wisconsin Card Sorting Task). … Czytaj dalej Plastyczność w autyzmie