Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu

Kreatywność - umiejętności i twórcza postawa, szczególnie cenne przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji; zdolność wymyślania oryginalnych pomysłów dotyczących najrozmaitszych dziedzin życia. Kreatywność występuje więc nie tylko w nauce i sztuce, ale także w życiu codziennym, w pracach zawodowych itd.  Wszelkiego rodzaju twórczość artystyczna - plastyczna, literacka, muzyczna daje nam okazję do przeżycia … Czytaj dalej Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu