Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – samoświadomość