Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – samoświadomość

Świadomość tego, co się dzisiaj stanie - samoświadomość