Umiejętności społeczne – pakiet 6 lekcji dla ucznia ze spektrum autyzmu uczęszczającego do szkoły masowej – 6 zł