Wyklejanie kropek z plasteliny – SI, motoryka mała