Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I

Wzór oceny opisowej na I półrocze ucznia klasy 1 Ocena semestralna ZachowaniePrzestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole. Jest bardzo aktywny na zajęciach. Pracuje samodzielnie, w dobrym tempie. Wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Obowiązkowe zajęcia edukacyjneSwobodnie wypowiada się na określony temat. Posiada bogaty zasób słów. … Czytaj dalej Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I