Wpływ zaburzeń analizatora słuchowego na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Wpływ zaburzeń analizatora słuchowego na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu