Tosia wśród jesiennych liści – zajęcia logopedyczne

Tosia wśród jesiennych liści - zajęcia logopedyczne

Memo – scenariusz zajęć

Memo Rodzaj zajęć: grupowe. Liczba dzieci: 4-5. Czas trwania: 45 minut. Cele: Witanie się i żegnanie przez podanie prawej ręki.Zauważanie się nawzajem.Umiejętność wymieniania imion wszystkich uczestników zajęć.Umiejętność odpowiedzi na pytanie „Kogo nie ma?”.Umiejętność dobrania w pary takich samych obrazków.Umiejętność liczenia do 30.Zrozumienie zasady gry Memo.Umiejętność zadawania pytań związanych z grą.Respektowanie nagrody otrzymanej przez osobę, która znajdzie najwięcej par … Czytaj dalej Memo – scenariusz zajęć