Nawlekanie spinaczy – schemat, zabawy sensoryczne dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną

Nawlekanie spinaczy - schemat, zabawy sensoryczne dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną