Poczucie winy, strach – lekcja dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Poczucie winy, strach - lekcja dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną