Studium przypadku dziecka z zespołem Downa – egzemplifikacja postępowania terapeutycznego

Studium przypadku dziecka z zespołem Downa - egzemplifikacja postępowania terapeutycznego