Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w szkole

Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w szkole

Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu roku szkolnego 20../20.. w grupie "Słoneczka" Grupa „SŁONECZKA” liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to pierwszy rok w przedszkolu (………………). Większość dzieci systematycznie uczęszcza … Czytaj dalej Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej

Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – przykład

……………………………………………………………..(pieczęć przedszkola / szkoły) Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - przykład Imię i nazwisko dziecka:Rok szkolny: Forma wychowania przedszkolnego - przedszkole Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:1) mocne strony dziecka: stosuje się do norm społecznych, podporządkowuje się poleceniom dorosłych, … Czytaj dalej Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – przykład