Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem

Rozpoznanie wiodące: autyzm dziecięcy I Charakterystyka psycho-pedagogiczna ucznia (na podstawie obserwacji i dokumentacji)Na podstawie ORZECZENIA o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczną stwierdza się: autyzm dziecięcy.Uczeń ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Rzadko pracuje samodzielnie, wymaga stałej pomocy i zachęty ze strony nauczyciela. Chłopiec rozumie polecenia nauczyciela. Dokonuje … Czytaj dalej Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem